Základní příručka pro rozhodčí – část 6. – Pravidla

7. Pravidla hry

Florbalový rozhodčí musí znát všechna pravidla hry, musí je umět interpretovat a používat v utkání. Rozhodčí také musí znát platné mezinárodní regule a základy toho, jak organizovat utkání a vědět jak vyplnit zápis o utkání. Protože způsob organizace utkání a zápis o utkání se může v různých zemích lišit, nebude se jimi tento text zabývat. Následující text tedy bude probírat jen základy pravidel a vysvětlovat některé důležité body.

7.1. Pravidla obecně

Obvykle má každý účastník utkání pocit, že on viděl situaci správně. Přitom je ale značně ovlivněn tím, jaký má vztah k probíhajícímu utkání.  sipkadoprava
 • rozhodčí
 • přihlížející rozhodčí
 • hráč (protihráč)
 • divák
 • novinář
 • jiný
 sipkadolu
Tudíž stejná situace může být interpretována různými způsoby.  sipkadoprava
 • on sekal x oba jsme do toho šli stejně
 • vrážení x rameno na rameno
 • nic jsem neudělal…
 sipkadolu
Rozhodnutí o tom, jak bude utkání dále pokračovat, je ale nakonec vždy na rozhodčím.  sipkadoprava
 • žádný faul
 • výhoda
 • volný úder
 • vyloučení

 

Pravidla hry obsahují 10 kapitol:

Kapitola 1 – 4
Hrací plocha, čas hry, účastníci hry, výstroj.

Kapitola 5
Standardní situace.

Kapitola 6
Tresty.

Kapitola 7
Branky.

Kapitola 8 – 9
Signály.

Kapitola 10
Obrázek a rozměry hřiště.

7.2 Kontrola hřiště před utkáním

Kontrola hřiště musí být provedena v dostatečném předstihu před začátkem utkání. Pozornost je zapotřebí věnovat především sítím na brankách, značkám na hřišti, prostorům střídaček (jejich označení) a tomu, zda je hřiště bezpečné. Rozhodčí se musí ujistit, že případné nedostatky byly odstraněny.

Hřiště:

hristepopisky

Brankoviště:

brankovistepopis

Síť:

zaclonka

Střídačky, trestné lavice a zapisovatelský stolek, pokud jsou na opačných stranách hřiště:

hristestoleknaproti

Střídačky, trestné lavice a zapisovatelský stolek, pokud jsou na stejných stranách hřiště:

hristestoleknastejneipozn. – v tomto případě by mezi trestnými lavicemi a střídačkami měla být minimálně 2m mezera.


Vítězslav Carda
Obrázek: IFF
Zdroj: IFF

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu