Základní příručka pro rozhodčí – část 1. – Úvod, Role rozhodčího

Téma rozhodování rozhodčích, jejich vlivu na utkání a jejich schopností je věc velmi diskutovaná. Stává se neustále předmětem kontroverzí. Trenéři jsou často těmi, kteří rozdmýchávají emoce a iniciují diskuze na toto téma. Mezinárodní florbalová federace vydala příručku pro rozhodčí a my vám nyní nabízíme její překlad. Informace v ní obsažené třeba pomohu těm, kteří rozhodčími nejsou, lépe pochopit situaci a úlohu rozhodčích. stejně tak může samozřejmě příručka posloužit všem, kteří by chtěli s pískáním začít, či začínají.

Příručka je poměrně obsáhlá, tudíž její překlad vydáme v několika článcích.

Základní příručka pro rozhodčí
Vytvořeno Komisí rozhodčích Mezinárodní florbalové federace.

Florbal je sport, který se neustále rozšiřuje a vyvíjí. Proto, aby se tento vývoj co nejvíce urychlil, byla vytvořena tato příručka pro rozhodčí, která má rozhodčím poskytnou základní výukový materiál. Rozhodčí se v něm dozví hlavní informace o florbalu jako takovém a o tom, co obnáší být florbalovým rozhodčím. Příručka je složena z už existujících materiálů vydaných některými národními federacemi a materiálů ze seminářů IFF. Příručka přináší jak základní znalosti o pravidlech hry, správném pohybu rozhodčích po hřišti a signálech, tak i hlubší informace o celé koncepci a návod, jak dobře řídit hru. Řídit hru a vypořádat se přitom s různými typy hráčů, trenérů atd. je výzva, která od člověka vyžaduje silné a osobní zaujetí a vůli uspět. Do materiálu byl také zařazen test fyzické kondice pro rozhodčí, protože být rozhodčím vyžaduje mít i dobrou kondici a schopnost dobrého pohybu po hřišti. Kondiční test slouží hlavně jako motivační prvek pro rozhodčí, aby pracovali také na své kondici a pohybových dovednostech.
Protože se od rozhodčích očekává, že budou vždy nestranní a féroví, jsou v příručce obsaženy i poznámky o etických principech.

K vytvoření materiálu byly použity: pravidla florbalu IFF, výukové materiály pro rozhodčí z těchto zemí – Dánsko, Finsko, Holandsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko a asistence následujících osob – Klaus Koskela (FIN), Johan Kruseman (NED), Thomas Thim (SWE), Pasi Kylmämaa (FIN).

Obsah:

1. Úvod
2. Úloha rozhodčí/ho jako osoby, která řídí zápas (leader)
3. Signály rozhodčích
4. Pohyb a postavení na hřišti
5. Fyzická kondice
6. Etické principy
7. Pravidla florbalu

Kapitola 1, 2

1. Úvod

Základní příručka pro rozhodčí vám přináší informace o tom, jak se stát rozhodčím a jak poté co nejlépe své schopnosti a dovednosti jako rozhodčí rozvíjet. Rozhodčí začíná stejně jako každý jiný sportovec. S postupem času nabírá zkušenosti a s tím i technické a taktické znalosti a celkově zvyšuje svou úroveň. Nikdo sice nikdy nemůže být zcela dokonalý, ale každý může pracovat na tom, aby se stal lepším.

Významně obsáhlou částí této příručky jsou pravidla florbalu, které může a musí každý rozhodčí využít ke svému vzdělávání a i vzdělávání druhých. Být rozhodčím neznamená omezit své aktivity pouze na události, jež se odehrávají v určitou chvíli na hřišti, ale jde i o neustálý osobní rozvoj, který slouží k lepší adaptaci na stále se měnící situace a podmínky. Proto jsou do příručky začleněny i části zabývající se vůdcovstvím, spoluprací, sportovní psychologií, komunikací a informace jak se připravit na utkání.

Materiál také slouží k zamyšlení a rozšíření obzoru pro ty rozhodčí, kteří už začali a pískání se nějakou chvíli věnují.

V části zabývající se pohybem a postavením rozhodčího na hřišti je představen obecný standardní model toho, jak se má rozhodčí pohybovat po hřišti. Je nezbytné, aby ve sportu, který je charakteristický vysokou rychlostí, byl i rozhodčí schopen se pohybovat podle toho jak velí tempo hry a měl dostatečné pohybové schopnosti a dovednosti, které mu pomohou vidět situace vždy z dobrého úhlu – což mu napomůže k rychlému a správnému posuzování. Fyzický test, který je k materiálu přiložen, slouží k motivaci rozhodčích, aby trénovali stejně, jak trénují sportovci sami a vylepšili si  svou kondici a správné pohybové návyky.

Respekt, který hráči rozhodčímu prokazují vychází hlavně ze schopnosti rozhodčího být neutrálním a nezaujatým. Tudíž je obzvláště důležité, aby rozhodčí měli a dodržovali striktní etická pravidla. Tyto jsou také v příručce obsaženy a všichni rozhodčí by je měli dodržovat.

2. Úloha rozhodčí/ho jako osoby, která řídí zápas (leader)

Definice vůdcovství:

Zajistit, aby skupina lidí pracovala pro jeden společný cíl.

Role rozhodčí/ho jako lídra:

leadership2.1 Znalosti

– Pravidel florbalu
– Zákonů a předpisů
– Zákonitostí vývoje dětí

Rozhodčí vždy musí znát pravidla florbalu, jejich interpretaci a návody jak situace řešit. To je základní předpoklad, který musí dobrý rozhodčí splnit a základní předpoklad toho, aby hra mohla hladce probíhat.
Je dobré také mít informace o hrajících týmech. Znamená to především vědět jakým stylem týmy hrají a jak zápas mezi týmy vypadal naposledy. Tyto informace ale musí být rozhodčím přijaty a vyhodnoceny zcela neutrálně a bez předsudků.
Vzhledem k tomu, že rozhodčí píská i zápasy dětí a mládeže, je nutné, aby měl povědomí o fyzických a psychických odlišnostech dětí a jejich vývoji.

2.2 Schopnost vést

Rozhodčí je vůdčí osobnost. Přesto není dominantním prvkem na hřišti, ale pomáhá týmům a řídí hráče tak, aby se zápas vyvíjel tím nejlepším možným způsobem. Zároveň se snaží být v této činnosti tak nenápadný, jak jen to je možné.
Povinností člověka, jenž řídí zápas, je zajistit, aby byl hrán podle pravidel a předpisů. Získáním si důvěry hráčů rozhodčí otevírá prostor k tomu, aby se zápas stal pozitivním zážitkem pro všechny zúčastněné (hráče, fanoušky atd.)

Důvěru a respekt si rozhodčí získá tím, že bude:

– správným lídrem
– odhodlaným, ale zároveň skromným
– objektivním a předvídatelným
– dělat rozhodnutí rychle, bez zbytečných odkladů
– mít smysl pro humor
– příkladem pro ostatní

2.2.1 Konzistence

Konzistence se skládá ze schopnosti dělat stejná rozhodnutí ve stejných případech a schopnosti interpretovat pravidla pro každou situaci stejně. Týmy a hráči dokáží pochopit, když rozhodčí udělá chybu či špatně vyhodnotí situaci. Je ale zásadně důležité, aby rozhodčí zůstal neutrální a objektivní. Rozhodčí nikdy nesmí chybu, kterou udělal, vzápětí kompenzovat, protože to vede jen hromadění dalších chyb a tím ke ztrátě důvěry v jeho rozhodování.
Konzistence také pomáhá rozhodčímu budovat sebedůvěru a schopnost si osvojit pravidla a používat je k řešení různých herních situací.

2.2.2 Rozhodování

Rozhodčí musí umět odhlédnout od všech předsudků týkajících se týmů a hráčů. Pokud to u některých týmů či hráčů nedokáže, měl by mít možnost dané zápasy odmítnou pískat.
Rozhodčí by se měl na každý zápas připravovat stejně a co nejlépe. Nesmí nikdy žádný zápas podcenit, ať se jedná o jakoukoli úroveň či typ zápasu. Ke všem zápasům musí přistupovat se stejnou vážností, protože pro hráče je tato vážnost vždy stejná. Důležitost zápasu vnímají hráči vždy stejně, ať už se jedná o třináctiletá děvčata hrající místní ligu, nebo finálový zápas mistrovství světa mužů.

2.3 Komunikace

2.3.1 Řeč těla

Často může mít řeč těla silnější efekt než to, co rozhodčí řekne. Rozhodčí se tak musí mít vždy na pozoru před tím, jak se chová, jak při tom vypadá a jak na jeho řeč těla reagují hráči a funkcionáři.

Proto je nutné, aby rozhodčí vždy:

– vypadal sebevědomě a vyzařoval charisma
– dával najevo, že má svou práci rád
– používal jasné a zřetelné signály a znamení

2.3.2 Konverzace a interakce

Rozhodčí by měl mít na paměti, že úspěšné zvládnutí zápasu je také závislé na dobrých vztazích a interakcích s hráči a funkcionáři. Rozhodčí tedy musí s hráči, trenéry atd. vždy komunikovat s porozuměním a respektem.

Rozhodčí:

– musí být schopen se vyhnout dlouhým a zbytečným konverzacím s některými hráči
– musí umět přiznat, že špatně přečetl nějakou situaci či dezinterpretoval nějaké pravidlo
– nesmí nikdy nadávat hráčům či funkcionářům, ale vždy musí jednat přiměřeně a s chladnou hlavou

Sebekontrola je ctnost!

2.4 Fyzická kondice

Florbal je intenzivní sport. Rozhodčí jsou součástí utkání po celou dobu a nemohou si ani na chvíli odpočinout. Tento fakt – mimo to, že každý od rozhodčích očekává správné rozhodnutí v každé situaci – vytváří požadavek na vysokou úroveň fyzické kondice rozhodčích, především na jejich výdrž.

Pokud má rozhodčí špatnou fyzickou kondici, snáze ztrácí koncentraci, jeho rozhodnutí jsou tím ovlivněna a jeho výkon je oslaben.

Rozhodčí potřebují dobrou fyzickou kondici nejen k tomu, aby neoslabovali svou psychickou rovnováhu a schopnost rozhodovat se pod tlakem, ale i proto, aby byli schopni být u každé situace včas a dostatečně blízko. Dobrá fyzická kondice je základ pro schopnost dobře se pohybovat po hřišti.

2.5 Psychika

Rozhodčí je důležitým prvkem v utkání a jeho výkon je ovlivněn jeho schopností reagovat a jeho připraveností na utkání. Tyto faktory jsou významně ovlivněny praxí a nácvikem.

Rozhodčí by měl tedy i tyto věci trénovat a to systematicky a tak, aby byl co nejlépe připraven na všechny možné situace, které mohou v utkání nastat.

K tréninku se dá využít sportovní psychologie:

– motivace – dodává energii
– sebedůvěra – přináší víru v to, že je možné úkol zvládnout- zvládání tlaku a stresu
– koncentrace – zaměření na úkol
– stanovení cílů – pomáhá motivaci a koncentraci
– vizualizace – usměrnění vnitřních motivů
– dechové techniky – slouží k uvolnění a koncentraci

2.6 Rozumění hře

Znamená schopnost číst technické a taktické aspekty hry. Znamená, že rozhodčí musí umět pochopit a rozhodnout, kdy je vhodné písknout a kdy je lepší ponechat výhodu a nechat hru dál plynout.

2.7 Spolupráce

Spolupráce mezi oběma rozhodčími na hřišti musí být vždy koordinovaná a plynulá. Spolupráce se ale týká i zapisovatelského stolku a pořadatelů. Všichni společně totiž zajišťují hladký průběh utkání. Rozhodčí by tedy nikdy neměli ztrácet nervy, pokud se jich pořadatelé na něco ptají, i když se jedná o samozřejmé věci. Je zapotřebí udržovat se všemi kvalitní komunikaci a spolupráci.

Spolupráce zahrnuje i spolupráci s rozhodčími z jiných regionů a na celostátní úrovni.


Vítězslav Carda
Foto: Anssi Koskinen
Zdroj: IFF

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu