VÝUKA FLORBALU VE ŠKOLE část II/II

První část článku zde.

Příklady průpravných her pro florbal

Úpravy počtu hráčů

Čím méně je žáků, tím více mají kontaktů s míčkem. Navíc hráči musí zastávat funkce obránců i útočníků a neustále jsou na ně kladeny nároky na rozhodování v herních situacích. Velikost hřiště v takovém případě musí odpovídat počtu žáků. U dětí je ideální volit více oddělených her na malých prostorech. To znamená, že například použijeme raději dvě malé hřiště vedle sebe s utkáními 3 proti 3, než jedno veliké hřiště v počtu 6 proti 6. U utkání se sníženým počtem hráčů („Minihry“ 1 proti 1, 2 proti 2, 3 proti 3) vhodně řídíme intervaly zátěže a odpočinku. Je třeba počítat i s připravenými náhradními míčky, které odpočívající hráči přihrávají po vypadnutí míčku z hřiště a gólech.

Příklad
„Doskakovaná“ – začínají první hráči z obou družstev (1 proti 1), po 20 sekundách přiskakují druzí (situace se tak mění na hru 2 proti 2), pak třetí (3 proti 3)…atd. až do utkání 5 proti 5. Po dosažení počtu 5 proti 5 pak dvojice ve stejném pořadí a stejných intervalech hru opouští, takže se končí opět hrou 1 proti 1.

Úpravy branek

 • Při hře bez brankářů platí gól pouze z útočné poloviny hřiště, u velké branky je vhodné zakrýt spodní polovinu (mantinelem, lavičkou, kusem švédské bedny, minibrankami apod.).
 • „Otevřené branky“ (nízké mety) – gól platí z obou stran, případně se bod udílí za přijatou přihrávku otevřenou brankou.
 • „Pohyblivé branky“ – brankáři je libovolně přenáší (vždy čelem do středu hřiště), když je míček z jejich dosahu.
 • „Čunča“ – hra na jednu branku (vymezení vzdálenosti pro vedení míčku po jeho získání).

Úpravy hřišť

 • Obě družstva brání dvě branky (v rozích či vedle sebe v brankovišti).
 • Obě družstva mají branky umístěné blíže středu hřiště a otočené vzad.
 • Obě družstva mají navíc jednu „otevřenou branku“ z met – gól do otevřené branky platí za 1 bod, gól do normální branky platí za 3 body.

 • Dvě nezávislá utkání na části společného hřiště (branky do kosočtverce).

 • Dvě nezávislá utkání na hřištích vedle sebe – na znamení výměna hřišť.

 • Utkání tří týmů (3 branky rozestavěné do trojúhelníku).

 • Utkání 4 týmů (4 branky rozestavěné do kosočtverce).

 • Nerovnovážné utkání 3 hráčů proti 2, 3 hráči brání dvě branky, 2 hráči jednu.

 • Nerovnovážné utkání 5 hráčů proti 4, 5 hráčů brání dvě branky, 2 hráči pouze jednu.
 • „Přesilovkovaná“ – 3 hráči z každého družstva jsou na útočné a 2 na obranné polovině, nesmí se běhat přes příčnou osu hřiště (pouze možnost hokejového střídání postů).

Úpravy míčků

 • Utkání se dvěma (třemi) míčky zároveň.
 • Utkání s tenisovým míčkem, líným míčkem, s ringem (opačným koncem hole).
 • Dva míčky zároveň – s jedním (barevně odlišený) se smí hrát pouze forhendovou stranou čepele, s druhým pouze bekhendovou.
 • Dva míčky zároveň – s jedním (barevně odlišený) se hraje florbal, do druhého se smí pouze kopat (gól fotbalovým způsobem dvojnásobně bodovaný).
 • Dva míčky zároveň – střílet se smí jen pokud se oba míčky nachází současně na útočné polovině útočícího družstva (nebo pokud jsou oba míčky v držení jednoho družstva).
 • Učitel během utkání v nepravidelných intervalech vhází kamkoliv do hřiště barevně odlišený míček, gól s ním platí za 2 body.

Úpravy pravidel

 • Utkání se stálým bully – po každém přerušení se pokračuje vhazováním.
 • „Standartkovaná“ – po každém přerušení hry zahrává volný úder před brankovištěm na útočné polovině družstvo, které se neprovinilo.
 • Hra se „Žolíkem“ – neutrální hráč navíc v úloze „žolíka“ (odlišený rozlišovacím dresem) hraje vždy s týmem, který je v držení míčku (hráče v roli žolíka pravidelně střídáme).
 • Hra s „Antižolíkem“ – vždy brání s družstvem bez držení míčku, střídáme role hráčů.
 • Hra se silovými vstupy – na domluvený signál provádí bezprostředně všichni hráči určené prvky (např. 5 kliků), poté se okamžitě pokračuje ve hře.
 • Smí se hrát pouze:
  • Forhendem, bekhendem apod.
  • Určeným způsobem držení hole (opačné držení, držení křížem, jednou rukou, za zády, čepelí vzhůru, dvojice hráčů s jedinou florbalkou, florbalka v každé ruce atd.).
  • Za stálého běhu (při porušení míček získává soupeř).
  • Určeným počtem dotyků.
  • S míčkem je dovolen pouze určený počet sekund (kroků).
  • Bez pohybu s míčkem.
  • Po odehrání míčku provést prvek (např. dřep).
  • Při přijetí míčku provést prvek (např. otočku s míčkem).
  • Jeden hráč z každého týmu se nesmí vrátit na obrannou polovinu hřiště (nemusí to být stále stejný hráč).
 • Gól platí pouze:
  • Je-li dosažen předem určeným způsobem střelby (např. pouze forhendem, bekhendem, tahem, s přiklepnutím, prvním dotykem, ze vzduchu, po zemi atd.).
  • Po 3 přihrávkách, po správně provedeném křížení apod.
  • Pokud jsou všichni hráči týmu na útočné polovině.
 • Upravené počítání gólů:
  • Gól bekhendem, gól ihned po přihrávce apod. platí za 2 body.
  • Pokud při dosažení branky nejsou všichni hráči soupeře na své polovině, platí gól za 2 body.
  • Při koedukované hře platí vstřelený gól od dívky za 3 body.
  • Po hře následují trestná střílení započítávaná do skóre.

Hry s „Narážeči“:

 • „Narážeči“ = hráči stojící na určených postech, příp. pohybující se ve vymezeném prostoru v zámezí. Hokejově střídají hráče ve hře. Možnost omezení počtu jejich dotyků s míčkem, možnost zavedení povinnosti naražení míčku s „Narážečem“ před střelbou apod.

Libovolné kombinace úprav pro pokročilé – příklady:

 • „Přesilovkovaná“ se dvěma míčky zároveň.
 • Utkání s „Narážeči“ v rozích hřiště, hraje se pouze forhendovou stranou čepele, „Narážeči“ smí hrát pouze bekhendovou stranou čepele, na smluvený signál se strany čepele pro hráče a „Narážeče“ mění.
 • Dvě nezávislé utkání 3 proti 3 vedle sebe na otevřené branky, na hřišti A opačným držení, na hřišti B s omezením na dva dotyky míčku, na smluvený signál probíhá výměna hřišť.

Jiří Kysel

Obrázek: photostock / FreeDigitalPhotos.net

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu