Trojice v pohybu


Nezobrazuje se Vám animace?

 

Cvičení zaměřené na timing přihrávek, orientaci v prosotoru a zpracování přihrávky v běhu, použitelné spíše pro starší kategorie.

Popis

Hráč uprostřed přihrává do běhu hráči nalevo a současně hráč napravo přihrává do běhu hráči uprostřed. Dále hráč nalevo přihrává do běhu hráči uprostřed a hráč uprostřed přihrává současně hráči napravo a tak stále dokola. Cvičení lze provádět i v pohybu kolem celého hřiště, nebo jeho půlky s překřížením krajních hráčů v rozích (viz obrázek).

Rotace:

Viz video a obrázek.

Varianty

– krajní hráči po přihrávce mění směr běhu

– prostřední hráč po přihrávce mění směr běhu

– opačné držení hole

– různé způsoby nahrávek

Nezapomeneme na změnu orientace cvičení (pokud je prováděno kolem hřiště).

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu