NEBOJTE SE PERIODIZACE TRÉNINKU

Periodizací rozumíme obsahovou návaznost tréninků a jejich skládání do cyklů. Dodržování zásad systematičnosti a cykličnosti je v tréninkovém procesu nezbytné. Nelze tréninky úspěšně vázat na sebe bez hlubších vazeb v dlouhodobém kontextu. Díky periodizaci plánujeme cykly tak, aby se jejich obsah, velikost zatížení a opakování podílely v určitém časovém horizontu na zvyšování trénovanosti, vytváření optimální formy, nebo rozvoje... Celý článek

TRÉNINK NEJMLADŠÍCH KATEGORIÍ aneb KDY UŽ BUDEME HRÁT?

Základním požadavkem na trénink (nejenom) dětí je zábavnost. Důležitých aspektů je více. Respektováním sensitivních období pro přípravu tréninkového obsahu počínaje, správnými formami kloubní mobilizace namísto pasivního strečinku pokračujíce, upřednostňováním biologického věku před kalendářním konče. O těchto a dalších náležitostech přípravy florbalových nadějí jste slyšeli nebo uslyšíte na trenérských školeních. Nyní... Celý článek

ROZDÍLY TRÉNINKU DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

Sportovní výchova ve florbalu je velmi dlouhý a složitý proces. Při plánování přípravy a vedení tréninkové jednotky i ve vztazích k hráčům mimo ni musí trenéři dětí respektovat věkové zvláštnosti svých svěřenců dané vývojovými zákonitostmi. Trenér musí volit vzhledem k těmto věkovým zvláštnostem odpovídající formy, metody a prostředky. Nerespektování těchto specifik může vést nejen k neuspokojivým výsledkům ve výkonnosti,... Celý článek

Partner webu

Partner webu