ROZDÍLY TRÉNINKU DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

Sportovní výchova ve florbalu je velmi dlouhý a složitý proces. Při plánování přípravy a vedení tréninkové jednotky i ve vztazích k hráčům mimo ni musí trenéři dětí respektovat věkové zvláštnosti svých svěřenců dané vývojovými zákonitostmi. Trenér musí volit vzhledem k těmto věkovým zvláštnostem odpovídající formy, metody a prostředky. Nerespektování těchto specifik může vést nejen k neuspokojivým výsledkům ve výkonnosti,... Celý článek

Partner webu

Partner webu