SPORTOVNÍ TRÉNINK

Ondro, co tě vedlo k takovému výroku?focuz.ru

Každý rozhovor prezentovaný médii je svým způsobem „zkratka“, která mnohdy působí provokativně. Pochopitelně si  za  vyjádřením stojím a je třeba rozumět mu  v souvislostech.  Záměrně jsem na následující reakce nereagoval, ale překvapila mě diskuze, která se odehrála v následujících dnech na trenérském semináři, kde probíhala živá polemika na toto téma. Přesně to je důležité – diskutovat, přemýšlet, nebát se kritické a rozumové názorové konfrontace. To je nezbytná podmínka rozvoje sportovního prostředí.

Zmínil jsi souvislosti, můžeš nám je stručně popsat? Dá se předpokládat, že se pohybuješ i mimo florbalové sportovní prostředí, když jsi udělal srovnání mezi florbalem a atletikou.

Každý sportovní výkon, výkonnost je souhrnem jednotlivých prvků, které tvoří vlastní potenciál hráče/hráčky, závodníka. Jednotlivé složky – technika, kondice, taktika, strategie, osobnostní předpoklady ap. tvoří zmíněné souvislosti. Měl jsem na mysli jednotlivost z kondiční oblasti, na kterou padl dotaz. Ano, pohybuji se v různých sportovních prostředích, nejen ve smyslu sportovních odvětví, ale různých sportovních výkonnostních rovinách. Od 5-ti let jsem hrál závodně tenis, od 10-ti let atletika do současnosti. Florbalové prostředí intenzivně sleduji od roku 2000, především skrze pardubický klub, od 2009 v různé míře intenzity i u repre výběrů žen a juniorek.

Právě z reprezentace juniorek tě asi florbalová veřejnost zná nejvíc, jak se stalo, že si se dostal na post kondičního trenéra juniorské ženské reprezentace?

Právě díky několikaleté spolupráci s Pardubicemi a kontaktu s M. Janovským jsem byl v roce 2009  osloven „vypomoci“ na posledních repre akcích žen před MS ve Švédsku. Od 2010 mi bylo nabídnuto být u výběru juniorek na celý repre cyklus.

Neměl jsi strach vzít takovou nabídku? Cítil ses už dostatečně silný ve florbalových „kramflecích“? Navíc ženský sport je trochu specifický…

Strach? Proč? Spíše očekávání jestli se naplní mé předpoklady o této kategorii. Pochopitelně nezasahuji přímo do herních, zápasových ryze florbalových situací, od toho jsou jiní.
Sport byl, je a bude vždy jeden – jeho principy a zásady jsou stejné bez ohledu na sportovní specializaci. Rozhodně není ženský sport specifický, ve srovnání s muži je samozřejmě odlišný, ale osobně jsem přesvědčený, že ženy v mnoha směrech muže v rámci sportu převyšují nebo se jim vyrovnají. „Problém“  ženského sportu je uměle vykonstruovaný – mužskou představou sportovního standardu.

A jak tedy florbal na této úrovni vypadá? Jak se vůbec díváš na realitu současného českého florbalu?

Je různorodý. Několik  dobrých hráčů/hráček mnoho talentovaných. Vnímám výrazný hráčský progres v posledních letech. Který stojí a padá s odhodláním jednotlivců a volnočasové aktivitě všech, kteří ho rozvíjejí.  Na úrovni reprezentace je rozdíl mezi juniorskou a dospělou kategorií. Díky možnosti hrát zahraniční soutěže v dospělé kategorii je „A“ reprezentace kvalitativně blíže švédským a finským výběrům. Překvapuje mě ale náskok mediálního obrazu florbalu a jeho prezentace široké veřejnosti před skutečně reálným stavem florbalu jako celku.

Různorodou výkonnost v českém florbalu si zdůvodnil odhodláním a úsilím hráčů. Jak se díváš na trenérskou stránku věci? Co kvalita trenérů?

Osobní odhodlání a úsilí hráčů je od jistého věku plně v režii sportovců,  děti a mládežnické  kategorie jsou odkázány na kvalitní  trenérské vedení, které je základním předpokladem budoucí výkonnosti hráčů. Když nezvládne hráč dovednosti, které se musí naučit a naučit se je musí výborně, aby mohl rozvinout herní potenciál, tak bude mít jasná omezení. Trenéři kladou nároky na hráče, to je logické. Ale kladou si trenéři stejné nároky na sebe? Co znamená „být“ trenér? Rozhodně je co zlepšovat, ale je potřeba ocenit snahu dobrovolně se trenéřině věnovat. Obecně situace není dobrá.

V čem myslíš, že mají trenéři největší rezervy?

Sebevzdělávání, otevřené sdílení poznatků, zkušeností. Odstup a nadhled nad skutečností, že sport je pouze o vítězstvích a porážkách. V tomto směru mnohdy mládeži dost dlužíme. Ptáš se na rezervy, ale co přednosti? Kdo nezkusil trénovat, tak nemůže pochopit jak náročné to je. Každé sportovní odvětví stojí a padá na trenérském odhodlání.

Otevřené sdílení poznatků a zkušeností… byl to důvod, proč si se odhodlal a kývnul na naši nabídku spolupracovat s webem FLORBALOVÝ TRENÉR. Nebo byly i jiné?

Ano, je to jeden z  důvodů. Poznal jsem ve florbalovém prostředí zajímavé lidi, získal  určité poznatky od hráčů, trenérů, a dalších, kteří florbal podporují. Je lepší tyto informace sdílet, než-li je nechat ležet v šuplíku.

Ondro, díky za rozhovor a teď seznam toho na co se do tebe můžeme těšit. Ondra Bulis zpracuje formou postupných článků celou problematiku sportovního tréninku zaměřeného na florbal a přidá praktické příklady a ukázky a podělí se o své cenné zkušenosti nejen z reprezentace. Jak to bude vypadat:


 

Teoretické okruhy:

 

Praktické okruhy:

……………………

Zdroje a literatura:

 

Jednou za 3 týdny se můžete těšit na článek od Ondry Bulise. Články budou sledovat strukturu okruhů a pokryjí časem problematiku sportovního tréninku. Po každém článku bude následovat otevřená diskuze a možnost psát Ondrovi dotazy, na které bude odpovídat. Jak jednotlivě konkrétním lidem, tak veřejně na ty, které se budou opakovat. Nebojte se tedy zeptat na věci, které vás budou zajímat.

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu