JAK ZÍSKAT LICENCI

Školení trenérů zajišťuje ČFbU.
(v případě licence A a B ve spolupráci s dalšími subjekty)

Po úspěšném absolvování školení, získá trenér trenérskou licenci. Ty jsou rozděleny do 4 stupňů (seřazeno od nejvyšší po nejnižší): A, B, C, D.

Různé úrovně soutěží, pořádaných ČFbU, vyžadují různý stupeň odbornosti – tzn. trenér družstva musí být držitelem určité licence.

Licence jsou tedy nutné pro trenérské vedení v soutěžích ČFbU, ale školení jsou otevřena i pro veškerou veřejnost, takže mohou posloužit komukoli, kdo by se chtěl v trénování florbalu vzdělávat.

Trenérská směrnice

Termíny školení

 

Partner webu

Partner webu