PRŮPRAVNÉ HRY PRO DĚTI

Trendem v přístupu ke hře dětí, ale i vedení tréninků je zmenšování hrací plochy. Důvody pro to jsou jednoduché a vcelku logické. Děti jsou prostě menší a menší prostor jim tedy vyhovuje více než velké hřiště. Přístup k jejich tréninku a vedení utkání je také jiný, děti nejsou malí dospělí a vše se tedy musí tomuto specifiku přizpůsobit. U dětí jde především o nácvik a rozvoj pohybových dovedností a schopností, o to jak rychle a kolik dovedností se zvládnou naučit a vše je musí náležitě bavit. Tyto témata už jsme několikrát probírali v článcích jako – Rozdíly tréninku dětí a dospělých, Trénink nejmladších kategorií aneb kdy už budeme hrát, Jak organizovat utkání dětí, Florbal dětí a systém 3+1 nebo 10 zásad trenéra mládeže. V dnešním článku se podrobněji podíváme na příklady průpravných her pro děti, které vycházejí z předchozí filozofie a z pěkného materiálu ČFbU, který nám unie pro potřeby článku poskytla a jehož autory jsou Jaroslav Marks, Zdeněk Skružný a Jiří Kysel.

Hra by měla mít v tréninku dětí nezastupitelné a zásadní místo. Orientační poměr jednotlivých metodicko-organizačních forem v % můžete vidět v tabulce:

věk průpravná cvičení herní cvičení průpravné hry
6 – 8 15 5 80
8 – 10 20 10 70
10 – 12 20 30 50
12 – 14 25 25 50
14 – 16 20 30 50
16 a více 10 40 50

Průpravné hry u dětí zaujímají více jak polovinu celého tréninku. Jejich velkou výhodou je to, že děti baví, při hraní jsou na vše více koncentrované, zvyšuje se jejich zájem, hra je přirozeně nutí k větší rychlosti provedení herních prvků a podněcuje v nich kreativitu. Také učí děti hrát florbal florbalem a bavit se jím. Hra ale musí být náležitě upravená pro potřeby dětí i potřeby trenéra a toho, co je chce naučit. Dostáváme se tak k modifikovaným hrám. Základní modifikace jsou následující:

  • úprava počtu hráčů
  • úprava velikosti hřiště
  • úprava počtu a velikosti branek
  • úprava počtu míčků
  • úprava pravidel

Čeho lze obecně těmito modifikacemi dosáhnout? Zmenšením hřiště či zvětšením počtu hráčů při zachování velikosti hřiště se dosáhne toho, že jsou hráči pod časoprostorovým tlakem, mají více kontaktů s míčkem, podstupují více soubojů, zlepšuje se jejich schopnost orientace v prostoru, schopnost číst hru a předvídat, hra má vyšší tempo, kombinace musí být rychlejší a hlavně přesnější, celkově jde o lepší využití herního prostoru, vyšší efektivitu a vyšší aktivitu hráčů. Úpravou počtu a velikosti branek a počtu míčků se dosáhne toho, že se častěji mění těžiště hry, u hráčů se rozvíjí schopnost orientace v prostoru, práce s prostorem, periferní vidění, koncentrace, prostorové bránění a technika. Úpravou pravidel pak trenér může dosáhnout specifických potřebných cílů. Tedy například, když trenér bude chtít u hráčů trénovat přihrávky a rozvíjet schopnost kombinace upraví pravidla hry třeba tak, že hráči mohou vystřelit až teprve po třech úspěšně provedených přihrávkách. Klasickými ukázkami týkající se spíše kategorie mládeže a dospělých jsou například: „Basketbal“ – když hráči přejdou přes půl, mají určitý čas na zakončení jinak přichází o míček (učí hráče rychlému zakončení), „Rugby“ – hráči mohou přihrávat jen zpět (větší zapojení obránců do hry), „Házená“ – hráči nesmí střílet z prostoru blízko branky (nácvik střelby z dálky), „Barcelona“ – hra bez zakončení, když se míček dostane k brance vrací se zpět (nácvik rozehrávky), „Forčekink“ – branka platí jen když družstvo vstřelí dvě branky po sobě, když branku obdrží, předchozí se mu nuluje (hráči musí míček rychle vybojovat) atp.

A jak vypadají specifické průpravné hry pro děti? Jsou charakteristické především zmenšeným počtem hráčů (a tomu přizpůsobenému prostoru),  nerozdělováním na obránce, útočníky, křídla, centry apod. a nepřítomností taktických prvků. U dětí jde především o jejich individuální všestranný rozvoj a zábavu.

Hra 3 na 3 – násobená

Ve vymezeném území hraji dvě družstva nejprve 1-1. Začíná družstvo A. Jakmile získá míček družstvo B, naskočí do hry druhý hráč družstva B. Při ztrátě míčku se přidá do hry druhý hráč družstva A. Obdobně začnou hrát i třetí hráči družstev. Hra 3-3 pokračuje dále podle pokynů trenéra.

Pozn.: družstvo, která má větší počet hráčů se snaží o co nejrychlejší zakončení; nutno střídat zahajování hry i pořadí hráčů.

Hra družstev 3 na 3  s „narážeči“

Ve vymezeném území hraji dvě družstva nejprve 3-3. Na brankové čáře na bodu pro vhazování u soupeřovy branky stojí 1 až 2 „naražeči“, kteří se mohou zapojit do hry, ale mají jen jeden dotyk s míčkem a nesmějí opustit bod pro vhazování Pozn.:  střídají se buď celé pětice (hráči+narážeči), nebo jen navzájem hráči s „narážeči“.

Hra družstev na 8 branek z kuželů

Ve vymezeném území hrají dvě družstva s libovolným počtem hráčů, branka platí po provedení míče hráčem libovolnou brankou postavenou z kuželů (cca 0,5 m široké), nesmí však byt provedeno 2x za sebou jednou brankou. Pozn.: obměnou je hra v přečíslení, či na určitý počet doteků atp.

Hra se superhráčem

Ve vymezeném území hraji dvě družstva 3-3. Superhráč hraje vždy s družstvem, které má míček.

Pozn.: obměnou je hra na určitý počet doteků atp.
Hra družstev na 4 branky

Hra na čtyři branky ve vymezeném území, každé družstvo má dvě branky (jsou umístěny v rozích hřiště). Branky nesmí byt dosaženo z vlastní poloviny hřiště.

Pozn.: Hráčům můžeme omezit počet dotyků, nebo zařadit hru s přečíslením.

Hra 2 na 2

Hra 2-2 ve vymezeném zmenšeném prostoru. Cílem družstva je získat kontrolu nad míčkem a převést ho za soupeřovu koncovou čáru.

Pozn.: Když se míček dostane mimo hrací plochu, trenér nebo hráč ihned vhodí nový, čímž se udrží tempo hry.

Hra bez brankáře

Hra 3-3 na zmenšeném prostoru na malé branky z kuželů, bez brankáře. Cílem družstva je získat kontrolu nad míčem a vstřelit branku.

Pozn.: Začátečníci mohou mít problémy s přechodem z 2-2 na 3-3, proto je vhodné použít převahu jedné strany 3-2, nebo volného hráče, který hraje vždy s útočícím družstvem.

Hra 3 na 3 s cílovými hráči

Družstvo dosáhne bodu, když přihraje cílovému hráči (hráč stojí za brankovou čárou) a ten jim míček vrátí. Cílový hráč nesmí vystoupit z vymezeného prostoru a hráči v poli nesmí do něj.

Pozn.: Hru můžeme omezit počtem dotyků, připadaně minimálním počtem přihrávek před narážečkou s cílovými hráči.

Hra na koncové zóny

Aby družstvo získalo bod, musí se dostat s míčkem z jedné koncové zóny, projít hřiště s míčkem pod kontrolou a přihrát do protější koncové zóny. Bránící družstvo musí získat kontrolu nad míčem, a pak začít svou akci z jedné koncové zóny.

Pozn.: Hru můžeme omezit počtem dotyků, připadaně minimálním počtem přihrávek před přihrávkou do koncové zóny.

Hra 3 na 2

Hra 3-2 s jednou malou brankou a druhou provedením míčku přes čáru. Družstvo tří hraje florbal přes čáru, bod docílí provedením míčku přes ní. Dvoučlenné družstvo útočí na malou branku.

Hra 4 na 4

Hra 4-4 na zmenšeném vymezeném prostoru, rozděleném na poloviny. Aby družstvo mohlo dosáhnout branky, musí všichni jeho hráči být na soupeřově polovině, to nutí obránce vybíhat vpřed.

Pozn.: Můžeme přidat pravidlo, že gól platí za 2, pokud při dosažení branky zůstane některý bránící hráč na půlce soupeře. To zase nutí útočníky poctivě se vracet.

Hra 5 na 4

V této hře se hraje 5-4 na hřišti rozděleném do tří částí. Jedno družstvo začíná v koncové zóně situací 3-2, v protější koncové zóně jsou 2-2. Družstvo dosáhne bodu, když nejprve nahrají jednomu ze svých hráčů, který se uvolnil do střední zóny a ten pak přihraje jednomu ze spoluhráčů do druhé koncové zóny.

Pozn.: Obměnou může být omezení dotyků ve střední zóně, případně postavení obránce navíc do střední zóny. Hra  8 na 4 ve vymezeném prostoru

Družstvo dosáhne bodu, pokud si 10x po sobě přihraje. Hrají 3 družstva, barevně odlišena, jedno začíná bránit a zbylé dvě se snaží spolu 10x si přihrát. Pokud bránící mužstvo získá míč, stává se bránícím mužstvem to, jehož hráč ztratil míč.

Pozn.: U vyspělejších družstev můžeme omezit hru na 2-3 doteky.


Vítězslav Carda

Obrázky a zdroj: ČFbU – Specifika florbalu v nejmladších věkových kategoriích

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu