Psychologická příprava

Psychologická příprava (PP)

je proces cílevědomého ovlivňování  a sebevýchovy sportovce či celého družstva ke zvýšení účinnosti ostatních složek ST a pro zlepšení sportovního výkonu v soutěži.

Psychologické dovednosti se LZE naučit, JE MOŽNÉ je TRÉNOVAT stejně jako dovednosti fyzické!

Výkon je vždy výsledkem souhry fyzických a psychologických faktorů

(prohry díky „hlavě“, „tréninkový hráč“).

Trénink = převaha fyzické zátěže,

Zápas = převaha psychické zátěže

=> trenérská filozofie Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Soutěžní úzkost – limitující myšlenky – strach (př. lávka)

Kolik % výkonu dělá PP?

Kolik % tréninku věnujete PP?

Mýty ohledně PP:

 • Je jenom pro „problémové“ sportovce
 • Je záležitostí vrcholového sportu
 • Poskytuje rychlé řešení „problému“
 • Nahradí ostatní složky ST

Cíle PP

a, seberealizace, rozvoj osobnosti

b, motivace sportovce

c, regulace APS, příprava na soutěž

Metody PP

A, jednotlivec

1, diagnostika současné úrovně psychologických dovedností

rozhovor, pozorování, dotazníky, sebehodnocení sportovce

2, nácvik základních dovedností

sebepoznání, plánování cílů, relaxace, vnitřní řeč, koncentrace, imaginace

3, aplikace do tréninkového procesu

4, aplikace do konkrétních soutěžních situací

B, tým

 • plánování týmových cílů
 • rozvoj týmové koheze
 • koučování

Plánování cílů (vedou nás po cestě k výkonu)

►    S – specifické cíle

►    V – výzva

►    O – osobní cíle

►    M – měřitelnost, větší množství

►    D – dosažitelnost

Základní psychotréninkové principy:

 • dobrovolnost
 • pochopení
 • důvěra
 • individuálnost
 • integrace s fyzickým tréninkem

Regulace aktuálních psychických stavů (APS)

 • předsoutěžní
 • soutěžní
 • posoutěžní

Aktivační křívka:

+ koncentrace, ideomotorika, zpěv, pokřiky, skákání, dynamické rozcvičení, rázná hudba, energické dýchání, stimulující masáž, sugesce, hypnóza …

– strečink, koncentrace, uklidňující samomluva, relaxace, klidné dýchání, sprcha, uklidňující masáž, humor …

Typy osobnosti:

Psychotrénink

 • Soubor prostředků zlepšující psychickou odolnost a stabilitu sportovce.
 • Je tréninkem se stejnými zákonitostmi jako jeho ostatní složky

– cílený, plánovitý, opakovaný, kontrolovaný

 • Cílem je připravit jedince (tým) k podání výkonu na (nad?) úrovni trénovanosti v

potřebném čase (soutěži, klíčovém zápase, klíčovém momentu zápasu…)

 • Působíme na motivaci, emoce, myšlení, chování, seberegulaci…

Mentální trénink (MT)

=   záměrná tvorba pohybových představ určité techniky pohybu ve vlastním vědomí bez praktického provádění pohybu

Ideomotorický trénink (IT)

=   ideální motorika, která se děje myšlenkovými pochody subjektu, sportovec si představuje sám sebe v pohybu (to vyvolává sv. napětí, mikropohyby)

Modelovaný trénink

=   navození situačních vlivů (jako v atmosféře soutěže), které svými psychogenními účinky nepříznivě působí na činnost sportovců

Frekvence mozkových vln:

beta 12-32 Hz, alfa 8-12, theta 4-8, delta 0-4

Alfa – zóna – hladina

Techniky využívající frekvenci Alfa:

 • Progresivní relaxace – napínání a uvolňování svalových skupin
 • Dechová cvičení
 • Biofeedback – kontrola fyziologických reakcí
 • Relaxační odpověď – založena na základních principech meditace
 • Autogenní trénink – tíha v končetinách, teplo v končetinách, regulace srdeční aktivity, regulace dýchání, teplo v břiše, chladné čelo
 • Kognitivně  -afektivní trénink zvládání stresu
 • Hypnóza (posthypnostické sugesce)
 • Psychowalkman – ovlivňuje bioelektrickou aktivitu mozku
 • Coping – zvládání neočekávaného
 • Silvova metoda kontroly mysli
 • Imaginace – libovolně manipulovat se svými představami
 • Jóga a východní filozofie

 

Partner webu

Partner webu