Energetické zabezpečení a zatěžování

Energetické zabezpečení a zatěžování

Zatížení

Jakým způsobem organismus reaguje na činnost při cvičení


Adaptace na zatížení

3 roviny – biologická, fyziologická, sociální


Objem zatížení

kvantitativní ukazatel – udává množství (počet tun, počet kilometrů, doba zatížení)


Intenzita zatížení

Kvalitativní ukazatel, charakterizuje velikost úsilí (TF, %VO2max, mmol.l-1)

Vztah mezi objemem a intenzitou zatížení = nepřímá úměra


Parametry zatížení

  • doba trvání (1 opakování i v sérii)
  • počet opakování (opakování i sérií)
  • intenzita zatížení
  • délka odpočinku (mezi opakováními i mezi sériemi)
  • charakter odpočinku


Zdroje energie pro pohyb

ATP – kyselina adenosintrifosforečná

ATP = ADP + P + E – tj. energie pro sval

ADP + P + E = ATP

Energie pro resyntézu ATP – získává se ze:

2 způsobů štěpení (aerobně, anaerobně)

3 zdroje (CP, cukry, tuky)

4 zóny energetického krytí


Zóny energetického krytí

1)      ATP – CP zóna                      anaerobně                   štěpení CP      vydrží 15s

2)      LA zóna (laktátová zóna)        anaerobně                   cukry               2-3 minuty

3)      LA – O2 zóna                         aerobně                       cukry               5-10 minut

anaerobně

aerobně i anaerobně 50/50

4)      O2 zóna                               aerobně                       cukr                 hodiny

tuky – po vyčerpání cukrů

bílkoviny – extrémní zátěže

Zapojení energetických zón v čase (dle Periče):

Anaerobní práh

Stav dynamické rovnováhy mezi produkcí a odbouráváním laktátu při přechodu od aerobního k anaerobnímu způsobu štěpení cukrů.

Laktátová křivka (dle Periče):


Zatěžování
= frekvence zatížení a odpočinku

Pásma intenzity dle tepové frekvence:

Druhy zotavení

  • průběžné
  • bezprostřední
  • dlouhodobé


Fáze zotavení

rychlá = bezprostřední – v řádu sekund až minut – obnovení 80%

pomalá = dlouhodobá – v řádu hodin – obnovení zbylých 20%


Superkompenzace

Přechodné zvýšení aktuálního energetického potenciálu organismu.


Hodnoty doby superkompenzace

Energ.zdroje   doba trvání zátěže      doba nástupu superkompenzace

ATP-CP               5 s                                    4-5 min

ATP-CP               20 s                                 20-30 min

LA                       40 s                                   60 min

LA-O2                15 min                                12 hod

O2                        2 hod                              2-3 dny

O2                        5 hod                              4-5 dnů


Frekvence zatěžování


Regenerace


Aktivní a pasivní regenerace

pedagogické prostředky – životospráva, denní režim, struktura zatížení

biologické prostředky – mosaze, tepelné, světelné a vodní procedury, doping

psychologické prostředky – autogenní tréninky, hypnóza, psychofarmakum

– Přepětí

– Přetrénování

 

Partner webu

Partner webu