Zásobník cvičení 2/2

cv. 161 „3 brány“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem pozadu, poté popředu, provádí předepsané otočky kolem kuželů a po nich střílí z běhu na branku 1. Bránu obíhá, dostává přihrávku od hráče B7 a střílí z běhu na branku 2, dále běží, znovu dostane nahrávku od B7 a bez přípravy střílí na branku 3. Dále začíná hráč A2.

Rotace: 1-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– jiné způsoby vedení míčku na začátku cvičení

– překážky k přenášení míčku, podlézání apod.

– clonící hráči/obránci před brankáři

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 162 „Přihraj, běž, vystřel z první na půlce“

Popis:

Hráč B1 přihrává hráči A1 a vybíhá směrem k  protější bráně, dostává od A1 přihrávku do běhu a bez přípravy střílí. Souběžně provádí cvičení zrcadlově na druhé straně hráč i C1 a D1. Dále začínají hráči A1 a D1.

Rotace:

A-D, B-C, C-B, D-A

Vyměnit skupiny hráčů A-B, B-A, C-D, D-C

Varianty:

– různé způsoby běhu

– dvojité naražení míčku

– výměna míčku – B1 a C1 a zakončení na bližší bránu

– můžeme kužely vymezit střeleckou vzdálenost

 


cv. 163 „Přihraj, běž, vystřel z první na půlce“

Popis:

Hráč A1 přihrává hráči B1 a vybíhá na oběhnout středový kužel dle nákresu, dostává od hráče C1 přihrávku do běhu a bez přípravy střílí na bližší branku. Souběžně provádí cvičení zrcadlově na druhé straně hráč i D1 a C1. Dále začínají hráči C1 a B1.

Rotace:

Vyměnit skupiny hráčů A-B, B-A, C-D, D-C

Varianty:

– navíc naražení míčku s C1 nebo s A2

– otočka kolem středového kuželu

– místo střely zakončení blafákem v brankovišti

– různé způsoby běhu

cv. 164 „Rohy na 4 brány“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku směrem k bráně nalevo. Dostává přihrávku od hráče D2, střílí na bránu. Souběžně probíhá cvičení ze všech rohů (spolu s A1 také B1, C1, D1). Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-D, D-C, C-B, B-A

Varianty:

– narážečka s přihrávajícím hráčem

– narážečka s hráčem ze svého zástupu

– různá vzdálenost střelby od brány

– různé způsoby držení hole

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Změníme orientaci cvičení


cv. 165 „Opakovaná střelba na 4 brány“

Popis:

Hráč A1 křížem vybíhá bez míčku, po přihrávce od hráče B1 střílí na vzdálenější branku, otáčí se, dostává nahrávku křížem od hráče D1 a zakončuje střelou z první na bližší branku. Souběžně provádí cvičení zrcadlově na druhé straně hráč C1. Dále hráči D1 a B1.

Rotace: A-B, B-C, C-D, D-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– nahrávky v opačném pořadí

– střelba do branek v opačném pořadí

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Změníme orientaci cvičení

cv. 166 „3 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce C1 nahrává o zadní mantinel útočníkovi D1, ten nahrává útočníkovi A1, který nahrává útočníkovi B1. B1 předává D1, D2 předává A1, A1 předává B1, B1 předává D1, probíhá situace 3 na 1 (A,B,D x C). Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-B, B-D, D-A, C-C (nebo se všemi)

Varianty:

– méně přihrávek

– ze zástupu C vybíhají dva obránci (situace 3 na 2)

– různé způsoby nahrávek útočníků

Změníme orientaci cvičení

cv. 167 „2 na 1 na půlce s překážkami“

Popis:

Obránce B1 přihrává útočníkovi A1 a běží bránit. A1 nahrává míček do běhu útočníkovi C1. Probíhá situace 2 na 1 (A, C x B). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-B, B-C, C-D

Varianty:

– více nahrávek mezi A1 a C1

– překřížení mezi A1 a C1

– povinné oběhnutí některých překážek

– s dalším obráncem situace 2 na 2

– s dalším útočníkem situace 3 na 1

 

 


cv. 168 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce B1 si nabíhá bez míčku před bránu, po přihrávce útočníka A1 z první střílí a jde bránit. Útočník C1 přihrává A1, ten mu míček vrací, A1 a C1 se překříží a probíhá situace 2 na 1 (A, C x B). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-C, C-A, B-B (nebo se všemi)

Varianty:

– dvojnásobné překřížení mezi A1 a C1

– s dalším obráncem situace 2 na 2

– s dalším útočníkem situace 3 na 1

Změníme orientaci cvičení


cv. 169 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočníci A1, B1 a obránce C1 souběžně vybíhají dle nákresu. B1 běží s míčkem, za kuželem přihrává do běhu A1, ten při překřížení nahraje C1, C1 střílí na bránu a jde bránit. B1 po běhu k druhému kuželu dostává nahrávku od hráče B2 a jde spolu s A1 útočit. Probíhá situace 2 na 1 (A,B x C). Dále hráči A2,B2,C2.

Rotace:

A-B, B-A, C-C (nebo se všemi)

Varianty:

– s dalším obráncem situace 2 na 2

– s dalším útočníkem situace 3 na 1

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 170 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník C1 nahrává obránci A1, který zdálky z první střílí na bránu a jde bránit. Útočník B1 nahrává C1 do běhu, sám vybíhá, dostává míček zpět, hráči se překříží a útočí. Probíhá situace 2 na 1 (C, B x A). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

B-C, C-B, A-A (nebo se všemi)

Varianty:

– dvě střely A1 (druhá nahrávka od hráče B2)

– s dalším obráncem situace 2 na 2

– s dalším útočníkem situace 3 na 1

cv. 171 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočníci B1 a C1 souběžně vybíhají z rohů s míčky a střílí na bránu, poté se překříží a běží směrem od brány. Mezitím vybíhá obránce A1, dostává nahrávku od hráče A2, bez přípravy střílí na bránu a jde bránit. Dále C1 dostává nahrávku od A2, vyměňuje si při křížení míček s B1 a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1 (C, B x A). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace: B-C, C-B, A-A (nebo se všemi)

Varianty:

– s dalším obráncem situace 2 na 2

– s dalším útočníkem situace 3 na 1

Změníme orientaci cvičení

cv. 172 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Souběžně vybíhají proti sobě obránce B1 a útočník D1, hráč A1 a útočník C1 jim přihrávají do běhu a taktéž vybíhají. B1 si naráží míček s  A1 a střílí z první na bránu, poté jde bránit. D1 si naráží s C1, kříží se a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1 (C, D x B). Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-C, C-D, D-A, B-B (nebo se všemi)

Varianty:

– hráč A1 jako druhý obránce (situace 2 na 2)

– hráč A1 jako třetí útočník (situace 3 na 1)

Změníme orientaci cvičení


cv. 173
„2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočníci A1 a B1 souběžně vybíhají za sebou s míčky a střílí na bránu. Ihned po nich vybíhá s míčkem obránce C1, taktéž střílí na bránu a jde bránit. B1 se po střele vrací obloukem od brány a přijímá nahrávku od hráče B2, předává A1 a oba jdou útočit. Probíhá situace 2 na 1 (A, B x C). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-B, B-A, C-C (nebo se všemi)

Varianty:

– A1 dostává nahrávku od A2(situace2 na 1 se 2 míčky)

– s dalším obráncem situace 2 na 2

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 174 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník C1 nahrává obránci A1 a vybíhá do středu hřiště. A1 nahrává útočníkovi B1 a jde bránit. B1 zpracovává míček, kříží se s C1 a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1(C,B x A). Dále začínají hráči A2, B2,C2.

Rotace:

A-B, B-A, C-C (nebo se všemi)

Varianty:

– povinné překřížení nebo dvojnásobné (B1+C1)

– povinná dvojitá výměna míčku (B1 + C1)

– povinné 3 nahrávky (B1 + C1)

– opačné držení hole obránce

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 175 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočníci A1 a C1 a obránce B1 souběžně vybíhají dle nákresu. Obránce B1 vybíhá s míčkem, střílí a jde bránit. A1 přijme od hráče B2 nahrávku do běhu, při překřížení předává míček C1 a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1 (C, A x B). Dále začínají A2, B2 a C2.

Rotace:

A-C, C-A, B-B (nebo se všemi)

Varianty:

– povinné 3 nahrávky mezi A1 a C1

– C1 vybíhá s míčkem – situace 2 na 1 se 2 míčky

– C1 vybíhá s míčkem, střílí, poté běží bez míčku

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 176 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočníci A1 a C1 a obránce B1 souběžně vybíhají dle nákresu. A1 vybíhá s míčkem, nahrává jej C1 do běhu. C1 předává míček do běhu B1. B1 odvede míček za branku a poté nahrává do běhu A1, který provedl otočku kolem kuželu. B1 jde bránit, A1 přihrává C1, který oběhl kužel a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1  (C, A x B). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace: A-C, C-A, B-B (nebo se všemi)

Varianty:

– různé způsoby vedení míčku

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení


cv. 177 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník A1 nahrává obránci C1. C1 přihrává o zadní mantinel útočníkovi B1, obíhá bránu a jde bránit. B1 přihrává do běhu A1, nabíhá si před bránu, A1 mu nahrávku vrátí a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1  (A, B x C). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-B, B-A, C-C (nebo se všemi)

Varianty:

– s dalším obráncem situace 2 na 2

– s dalším útočníkem situace 3 na 1

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 178 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník C1 přihrává do běhu obránci B1 a běží směrem do středu hřiště. B1 z první střílí na bránu, poté sklepává prvním dotykem nahrávku od útočníka A1 na nabíhajícího C1 a jde bránit. C1 se kříží s nabíhajícím A1 a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1 (A, C x B).   Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-C, C-A, B-B (nebo se všemi)

Varianty:

– povinné 3 nahrávky mezi A1 a C1

– zakončení do 5 sekund po překřížení

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 179 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník C1 přihrává do běhu obránci B1 a běží přes střed hřiště. B1 z první střílí na bránu, poté dostává nahrávku od útočníka A1 a znovu střílí na bránu, poté jde bránit. A1 dále vybíhá, sklepává prvním dotykem míček od hráče B2 na C1 a kříží se s ním. C1 vrací míček A1 a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1             (A, C x B). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-C, C-A, B-B (nebo se všemi)

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 180 „2 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník A1 zahajuje střelou zdálky na bránu, souběžně vybíhá útočník B2 a také střílí. Obránce C1 přihrává A1, obíhá bránu a jde bránit. A1 si při překřížení s B1 vymění míček a oba útočí. Probíhá situace 2 na 1      (A, B x C). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-B, B-A, C-C (nebo se všemi)

Varianty:

– tři povinné nahrávky mezi A1 a B1

– s dalším obráncem situace 2 na 2 se 2 míčky

– různé způsoby střelby (první a druhé)

Změníme orientaci cvičení


cv. 181 „1 na 1 přes bránu“

Popis:

Útočník A1 vybíhá ze svého zástupu k překážce (brance). Z druhé strany branky brání obránce C1. Situace provádí souběžně i u druhé překážky útočník  B1 a obránce D1. Probíhá situace 1 na 1                      (A x C, B x D). Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-D, B-C, C-A, D-B

Varianty:

– na dvě branky (s brankáři)

– různé způsoby držení hole útočníka a obránce

– různá vzdálenost branek (překážkových) od brankáře

– výměna míčku mezi A1 a B1

cv. 182 „Souboj 1 na 1 na půlce“

Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně (na signál) vybíhají s míčky, za kuželem střílí na brankáře, kužel obíhají a snaží se jako první doběhnout brankářem vyhozený míček. Probíhá situace jeden proti jednomu. Role se můžou v průběhu měnit. Cvičení končí pouze gólem anebo vypadnutím míčku ze hřiště. Dále vybíhají A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– jako soutěž při počítání bodů (gól = bod)

– bez úvodních střel

– brankář vyhazuje dva míčky

– brankář vyhazuje tři míčky

 


cv. 183 „Souboj 1 na 1 v brankovišti“

Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně vybíhají do brankoviště. A1 plní úlohu obránce, B1 je v roli útočníka. Do brankoviště posílá vysokou nahrávku hráč A2 a probíhá souboj v brankovišti. Další nahrávku vzduchem vysílá posléze hráč B2. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávky po zemi

– dvě nahrávky z každého zástupu

– opačné držení hole obránce

– oba hráči jsou útočníci

 


cv. 184 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce B1 přihrává míček do běhu útočníkovi A1 a běží jej bránit. A1 po oběhnutí kuželu útočí. Stejné cvičení provádí zrcadlově u druhé branky hráči B1 a D1. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-B, B-A, C-D, D-C / dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– pouze na jednu branku

– útočník si může narazit míček s B2 resp. C2

– různá vzdálenost kuželu od branky i od mantinelu

Nezapomeneme vystřídat brankáře


cv. 185
„1 na 1 s překážkami“

Popis:

Obránce B1 přihrává míček do běhu útočníkovi A1 a běží jej bránit. A1 útočí, může do středu hřiště libovolně už mezi překážkami (brankami). Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2,B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– souběžně stejné cvičení i na druhé straně

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

– s dalším útočníkem situace 2 na 1 s překážkami

Změníme orientaci cvičení

cv. 186 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce B1 nahazuje míček po mantinelu a běží oběhnout kužel dle nákresu, poté brání. Útočník A1 souběžně s nahozením sprintuje pro míček, bere jej, obíhá stejný kužel z druhé strany a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu.Dále začínají hráči A2, B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– clonící hráč před brankářem

– různé způsoby držení hole

– s dalším útočníkem situace 2 na 1

– s dalším obráncem situace 1 proti 2

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 187 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce B1 posílá dlouhou nahrávku útočníkovi A1 a vybíhá do druhého rohu hřiště. A1 mu nahrávku do běhu vrací. B1 nahrává zpět A1 a běží před bránu bránit. A1 zpracovává míček, provádí otočku u kuželu a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– obránce před bráněním obíhá branku a útočník kužel, který je více vzdálen zástupu hráčů A

– opačné držení hole u obránce při bránění

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 188
„1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce B1 posílá dlouhou nahrávku útočníkovi A1 a vybíhá za bránu. A1 mu nahrávku do běhu vrací a vybíhá. B1 nahrává zpět A1 a vybíhá před bránu bránit. A1 zpracovává míček, vede jej a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– druhý útočník, který se pohybuje pouze v brankovišti

– navíc ještě jedno naražení míčku mezi A1 a B1

– útočník může útočit pouze na levé/pravé polovině od středové osy hřiště

Změníme orientaci cvičení


cv. 189 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce A1 vybíhá bez míčku, dostává do běhu nahrávku od vyběhnuvšího útočníka B1 a z první střílí na bránu, poté jde bránit. B1 obíhá kužel, dostává nahrávku od hráče B2, zpracovává míček, vede jej a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu.              Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– útočník si může narazit míček s hráčem A2

– B1 musí zakončit akci do 5 sekund po získání míčku

– A1 brání opačným držením hole

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 190 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník B1 posílá dlouhou nahrávku obránci A1 a vybíhá podél mantinelu. A1 mu nahrávku do běhu vrací a obíhá branku. B1 obíhá kužel a nahrává vedle brány A1. A1 mu míček do běhu vrací a běží bránit. B1 zpracuje míček, vede jej a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– omezený limit (časový nebo počet dotyků) na zakončení pro útočícího hráče B1

– A1 brání opačným držením hole

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 191 „Dvojnásobné 1 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník A1 posílá dlouhou nahrávku obránci B1 a vybíhá do středu hřiště. B1 mu nahrávku do běhu vrací. A1 si ještě jednou s B1 vymění míček a poté útočí.  B1 provádí otočku a brání. Probíhá situace jeden proti jednomu. Jakmile akce skončí, následně běží B1 pro míček a role se mění, probíhá situace jeden na jednoho v obráceném gardu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– druhý útočník, který se pohybuje pouze v brankovišti

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 192 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník B1 posílá nahrávku o mantinel obránci A1 a vybíhá do hřiště. A1 nahrává z první hráči B2, který prvním dotykem přihrává B1. B1 zpracuje míček, vede jej a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– délku vyběhnutí B1 můžeme vymezit kuželem

– obě (všechny tři) nahrávky o mantinel

– B1 nesmí na levou polovinu hřiště od středu

Změníme orientaci cvičení


cv. 193 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník A1 posílá o mantinel nahrávku obránci B1 a vybíhá podél mantinelu. B1 mu nahrávku do běhu vrací a běží bránit. A1 obíhá kužel a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– změna rolí při zapískání

– změna rolí při odebrání míčku

– clonící druhý útočník v brankovišti

– další naražení míčku A1 s B1

Změníme orientaci cvičení

cv. 194 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce C1 nahrává útočníkovi B1 a souběžně obránce D1 nahrává útočníkovi A1. C1 běží bránit A1 a D1 běží bránit B1. Hráči A1 a D1 útočí.                           Probíhá dvojnásobná situace jeden proti jednomu.                                     Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-D, B-C, C-A, D-B

Varianty:

– na dvě branky

– útočníci nesmí přes středovou osu hřiště

– obránci brání opačným držením hole

cv. 195 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Hráč A1 nahrává obránci D1 a současně hráč B1 nahrává obránci C1. C1 nahrává A1 a souběžně obránce D1 nahrává útočníkovi B1. C1 běží bránit A1 a D1 běží bránit B1. Hráči A1 a D1 útočí. Probíhá dvojnásobná situace jeden proti jednomu.                Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-D, B-C, C-A, D-B

Varianty:

– na dvě branky

– útočníci nesmí přes středovou osu hřiště

– obránci brání opačným držením hole

cv. 196 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce C2 nahrává útočníkovi A1 a běží jej bránit. Obránce C1 nahrává útočníkovi B1 a běží jej bránit. Útočníci A1 a B1 vedou míček a útočí. Probíhá dvojnásobná situace jeden proti jednomu.                 Dále začínají hráči A2,B2,C3 a C4.

Rotace: A-B, B-A, C-C (nebo se všemi)

Varianty:

– nahrávky křížem (C1-B1, C2-A1)

– bránění křížem (C1-A1, C2-B1)

– na dvě branky

– útočníci nesmí přes středovou osu hřiště


cv. 197 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce B1 nahrává útočníkovi A1 a běží jej bránit. Útočník A1 si naráží míček s hráčem B2 a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu.                         Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– A1 po naražení míčku střílí – blokování střelby (B1)

– navíc naražení míčku s hráčem A2

– omezený počet dotyků A1

– obránce brání opačným držením hole

Změníme orientaci cvičení

cv. 198 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce D1 nahrává útočníkovi A1 a vybíhá před bránu. Útočník A1 střílí z dálky na bránu (D1 může dorážet), poté si běží pro další nahrávku od útočníka B1, zpracovává míček a útočí, D1 brání. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči C1, B1.

Rotace:

A-D, B-C, C-A, D-B

Varianty:

– D1 dostává nahrávku od C1 a střílí, pak jde bránit

– D1 brání opačným držením hole

– zapojením B1 a C1 vytvoříme situaci 2 na 2

– na dvě branky dvě situace najednou (A+D i C+B)

cv. 199 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce A1 nahrává hráči B2 a vybíhá před bránu. B2 nahrává za bránu útočníkovi B1, ten vybíhá s míčkem okolo kuželu a útočí, A1 brání. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– otočka kolem kuželu

– různí vzdálenost kuželu od branky

– druhý útočník, který smí být jen v brankovišti

– B2 vybíhá před bránu jako druhý obránce

Změníme orientaci cvičení

cv. 200 „Dvojité 1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce C1 nahrává útočníkovi B1 a vybíhá proti němu. B1 zpracovává míček a útočí, C1 brání. Probíhá situace jeden proti jednomu. Po této akci se hráč B1 mění na obránce, vrací do běhu přihrávku od nabíhajícího útočníka A1, který útočí proti němu.     Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace: A-C, C-B, B-A

Varianty:

– C1 útočí s A1 – situace 2 na 1

– útočník musí zakončit do 5 sekund

– obránce brání s opačným držením hole

Změníme orientaci cvičení

 

 


cv. 201 „1 na 1 na půlce“

Popis:

hráčC1 nahrává do běhu útočníkovi B1, který střílí na bránu. Současně obránce D1 nahrává útočníkovi A1, který vede míček kolem kuželu a útočí, D1 brání. Probíhá situace jeden proti jednomu.                         Dále začínají hráči A2, B2, C2  a D1.

Rotace: A-C, B-D, C-B, D-A

Varianty:

– B1 útočí a C1 brání, dvojnásobná situace 1 na 1

– B1 po střele dobíhá k bráně – cloní brankáři

– B1 spolu s A1 útočí – situace 2 na 1

– B1 spolu s A1 útočí a D1 spolu s C1 brání – 2na2

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 202 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník A1 vybíhá s míčkem, střílí na bránu, poté obíhá kužel a přijímá nahrávku od hráče B2, vede míček a útočí. Brání obránce B1, který vybíhá v momentu první střely A1. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– A1 má na zakončení časový limit 5 sekund

– B1 brání opačným držením hole

– A1 si naráží míček s B2

– s dalším obráncem situace 1 proti 2

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 203 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník B1 vybíhá, dostává nahrávku od obránce D1, vede míček a zakončuje střelbou z blízka na bránu. Poté ji obíhá, bere nový míček a útočí. D1 přibíhá k bráně a brání. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči C1 a D1.

Rotace:

A-C, B-D, C-A, D-B / dále A-B, B-A, C-D, D-C

Varianty:

– různé způsoby vedení míčku

– B1 při situaci 1 na 1 nesmí přes střední osu hřiště

– druhý útočník, který smí být pouze v brankovišti

 

 


cv. 204 „Dvojnásobné 1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránci B1 a C1 vybíhají před branky, vzájemně si nahrávkami vymění míčky a střílí z první na bližší bránu, poté jdou bránit. Útočníci A1 a D1 driblují s míčkem pozadu, po střelách obránců se otáčí, dvakrát si vzájemně vymění míčky, překříží se a útočí (A1 x C1, D1 x B1). Probíhá dvojnásobná situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-C, D-B, B-A, C-D

Varianty:

– obránci střílí na vzdálenější bránu

– útočníci zakončují na vzdálenější branku

Nezapomeneme vystřídat brankáře


cv. 205 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Útočník A1 vybíhá s míčkem, naráží si míček s obráncem C1, nahrává hráči D1 a obíhá kužel. D1 nahrává hráči B1, ten přihrává zpět A1 do běhu. A1 vede míček a útočí, proti němu brání po oběhnuté branky C1. Probíhá situace jeden proti jednomu.      Dále začínají hráči B1 a D1.

Rotace: B-D, C-B, A-C, D-A

Varianty:

– brání i D1 – situace 1 proti 2

– různé způsoby nahrávek

– nahrávky obráncům v opačném pořadí

– útočí i B1 – situace 2 na 1

 


cv. 206 „1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránce C1 přihrává útočníkovi A1 a vybíhá do středu hřiště bránit. A1 si naráží míček s hráčem B1 a útočí. Probíhá situace jeden proti jednomu.                         Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-C, C-B, B-A

Varianty:

– dvojnásobné naražení míčku A1 s B1

– po nahrávce A1 hned střílí (blokování střelby C1)

– C1 brání opačným držením hole

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 207 „Dvojnásobné 1 na 1 na půlce“

Popis:

Obránci C1 a D1 křížem nahrávají útočníkům A1 a B1 do běhu před kužely a vybíhají bránit hráče, kterému nahráli (C1-B1, D1-B1). Útočníci A1 a B1 provádí s míčkem otočku kolem kuželu a poté útočí proti obránci na bližší branku. Probíhá situace jeden proti jednomu. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: B-D, A-C, C-B, D-A

Varianty:

– na jednu branku

– útočníci zakončují na vzdálenější branku

– výměna míčku mezi útočníky

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 208 „2 na 2 na půlce“

Popis:

Obránci C1 a D1 vybíhají s míčkem a střílí na bránu (C1 jako první), poté se kříží a brání. Útočník B2 vybíhá s míčkem, nahrává útočníkovi A1. Útočník A1 přijímá nahrávku, při křížení předává míček zpět B1, oba útočí. Probíhá situace dva proti dvěma. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-C, D-B, B-A, C-D

Varianty:

– dvojnásobné překřížení útočníků

– další útočník – situace 3 na 2

– obránci brání opačným držením hole


cv. 209 „1 na 1 a zároveň 2 na 2 na půlce“

Popis:

Obránce D1 přihrává útočníkovi A1 a běží proti němu bránit. A1 vede míček a útočí proti D1. Souběžně nahrává útočník B1 útočníkovi C1, ten mu nahrávku vrací a oba útočí na branky. Brání jim vyběhlí obránci E1 a F1. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2 a F2.

Rotace: A-D, D-A / B-F, C-E, E-B, F-C /

dále A-B, B-A, D-E, E-D; A-C, C-A, D-F, F-D

Varianty:

– výměna míčků mezi A1 a B1

– výměna postů mezi D1 a E1

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 210
„2 na 2 na půlce“

Popis:

Obránce D1 nahrává obránci C1 a běží bránit do středu hřiště. C1 nahrává útočníkovi B1 a také běží bránit. B1 předává útočníkovi A1 a oba útočí proti C1 a D2.      Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-C, D-B, B-A, C-D

Varianty:

– obránci i útočníci se překříží

– další útočník – situace 3 na 2

– obránci brání opačným držením holí

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 211 „2 na 2 na půlce“

Popis:

Útočník A1 střílí z první po nahrávce od obránce D1 a současně útočník B1 střílí z první po nahrávce od obránce C1. C1 a D1 vybíhají před branku, kříží se a brání.  Dále hráč C2 nahrává A1, který při překřížení přenechává míček B1. B1 a A1 útočí. Probíhá situace dva proti dvěma. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-C, D-B, B-A, C-D

Varianty:

– místo C2 přihrává D2

– povinné dvojnásobné překřížení A1 s B1

– povinné 3 nahrávky A1 s B1

– další útočník – situace 3 na 2

 


cv. 212 „2 na 2 na půlce“

Popis:

Obránce A1 vybíhá a střílí na branku, stejně tak činí o moment později obránce B1. Poté se A1 s B1 překříží a brání. Útočníci C1 a D1 vybíhají zpoza brány do středu hřiště, D1 dostává od hráče B2 nahrávku, přihrává C1, poté se překříží s výměnou míčku a oba útočí proti A1 a B1. Probíhá situace dva proti dvěma.                      Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-C, D-B, B-A, C-D

Varianty:

– na dvě branky

– povinné 4 nahrávky C1 s D1

– další útočník – situace 3 na 2


cv. 213 „2 na 2 na půlce“

Popis:

Útočník A1 nahrává na střed obránci C1, který střílí na branku, stejně tak činí útočník B1, který nahrává druhému střílejícímu obránci – D2. C1 a D2 jdou poté bránit. Hráč B2 nahrává do běhu A1, A1 se kříží s vyběhnuvším B1 a oba útočí. Probíhá situace dva proti dvěma. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-B, B-A, obránci spolu nebo se všemi

Varianty:

– obránci se kříží

– další útočník, který smí být pouze v brankovišti

– další útočník – situace 3 na 2

– povinné dvojnásobné překřížení A1 s B1

 


cv. 214 „2 na 2 na půlce“

Popis:

Útočník B1 vybíhá s míčkem, útočník A1 vybíhá bez míčku. Běží na střed, cestou si vymění dvakrát míček, za středovým kuželem se překříží a útočí zpět na bránu, brání jim obránci C1 a D1, kteří souběžně s útočníky vyběhli dle nákresu. Dále začínají hráči A2, B2, C2,D2.

Rotace:

A-B, B-A, C-D, D-C anebo  A-C, D-B, B-A, C-D

Varianty:

– další útočník – situace 3 na 2

– další obránce – situace 2 proti 3

– různé způsoby běhu

– různé způsoby nahrávek

cv. 215 „2 na 2 na půlce“

Popis:

Obránce C1 vybíhá bez míčku před bránu, z první střílí po přihrávce útočníka A1. Souběžně vybíhá obránce B1 bez míčku před bránu, z první střílí po přihrávce útočníka D1. Poté jdou B1 a C1 bránit. A1 a D1 sprintují ke kuželům, A1 zpracovává výhoz brankáře, naráží si míček s D1 a oba útočí. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-B, B-A, C-D, D-C anebo  A-C, D-B, B-A, C-D

Varianty:

– překřížení A1 s D1

– překřížení B1 s C1

 


cv. 216 „2 na 2 se dvěma míčky na půlce“

Popis:

Obránce B1 přihrává do běhu útočníkovi A1 a běží do středu hřiště bránit. A1 po oběhnutí kuželu útočí. Stejně tak obránce C1 přihrává do běhu útočníkovi D1 a běží do středu hřiště bránit. D1 po oběhnutí kuželu útočí. Probíhá situace dva proti dvěma se dvěma míčky. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-B, B-A, C-D, D-C anebo  A-C, D-B, B-A, C-D

Varianty:

– na dvě brány

– křížení A1 s D1

– křížení B1 s C1


cv. 217 „Hromadné buly se zakončením“

Popis:

Hráči ve dvojicích v postavení na vhazování. Na signál proběhne hromadné buly. Hráč, který po buly získá míček okamžitě zakončuje střelou na libovolnou bránu.

Rotace:

každý s každým anebo vítězové a poražení

Varianty:

– na více branek

– různé způsoby střelby

– opačné držením hole

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 218 „1 proti 2 na půlce“

Popis:

Obránce C1 vybíhá bez míčku před branku, po nahrávce útočníka A1 z první střílí. Obránce B1 také vybíhá bez míčku před branku, po nahrávce hráče A2 z první střílí hned vzápětí. Poté jdou B1 i C1 bránit. Útočník A1 nabíhá proti nim, od hráče A3 dostává přihrávku, vede míček a útočí. Probíhá situace jeden proti dvěma. Dále začínají hráči A2, B2, a C2.

Rotace:

A-C, C-B, B-A

Varianty:

– A1 si narazí míček s B1 nebo C1

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 219 „1 proti 2 na půlce“

Popis:

Obránce C1 nahrává nabíhajícímu útočníkovi A1, ten bez přípravy z dálky střílí, poté dostává přihrávku od druhého obránce B1, obíhá kužel a útočí proti bránícím B1 a C1. Probíhá situace jeden proti dvěma.             Dále začínají hráči A2, B2, a C2.

Rotace:

A-C, C-B, B-A

Varianty:

– různá vzdálenost kuželu od branky

– další útočník, který smí být pouze v brankovišti

– B1 a C1 brání opačným držením holí

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 220 „2 proti 2 na půlce“

Popis:

Obránce E1 nahrává útočníkovi A1, který z první střílí na bránu. Současně nahrává druhý obránce C1 druhému nabíhajícímu útočníkovi B1, který také bez přípravy střílí. Třetí obránce D1 pak vzduchem nahazuje míček útočníkům, kteří zakončují akci proti C1, D1 a E1. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2 a E2.

Rotace:

A-C, C-D, D-E, E-B, B-A

Varianty:

– obránci brání opačným držením holí

– na dvě branky

cv. 221 „2 proti 3 na půlce“

Popis:

Obránce E1 nahrává nabíhajícímu útočníkovi B1, který z první střílí na bránu. Současně nahrává druhý obránce C1 druhému nabíhajícímu útočníkovi A1, který po otočce střílí. Třetí obránce D1 pak nahrává B1, ten se kříží s A1 a oba útočí proti přesile bránících C1, D1 a E1. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2 a E2.

Rotace:

A-C, C-D, D-E, E-B, B-A

Varianty:

– na dvě branky

– další útočník, který smí být pouze v brankovišti

cv. 222 „2 proti 3 na půlce“

Popis:

Útočník A1 vysílá nahrávku vybíhajícímu obránci z rohu E1, který z první střílí, stejně tak souběžně útočník B1 nahrává a obránce C1 bez přípravy zakončuje. Dále třetí obránce D1 nahazuje míček B1, ten si mění pozici i míček s A1 a oba útočí proti přesile C1, D1 a E1. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2 a E2.

Rotace:

A-C, C-D, D-E, E-B, B-A

Varianty:

– další útočník, který smí být pouze v brankovišti

– obránci brání opačným držením holí

cv. 223 „3 proti 4 na půlce“

Popis:

Obránce D1 nahrává nabíhajícímu útočníkovi A1, který z první střílí na bližší bránu. Současně nahrává druhý obránce E1 druhému nabíhajícímu útočníkovi B1, který taktéž střílí (na libovolnou z branek). Stejně tak třetí obránce G1 nahrává útočníkovi C1, který střílí na bližší branku. Dále čtvrtý obránce F1 nahazuje míček do běhu C1, který spolu s A1 a B1 útočí proti přesile bránících D1, E1, F1 a G1.

Rotace: A-D, D-E, E-F, F-G, G-C, C-B, B-A

Varianty:

– obránci brání opačným držením holí

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Cvičení na celém hřišti:

cv. 224 „Předskakovaná“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 2, který předskakuje kužel (jde si pro nahrávku), hráč 2 nahrává hráči 3, který stejným způsobem míček přijímá, ten nahrává hráči 4, hráč 4 přihrává hráči 5, který po předskočení z první střílí na branku. Dále začíná hráč 6.

Rotace:

1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-9, 9-8, 8-7, 7-6, 6-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 225 „Střelba po dlouhém sprintu“

Popis:

Hráč 1 přihrává nahrávači N1 a sprintuje směrem k protější brance. Míček putuje mezi nahrávači přihrávkami prvním dotykem po ose N1 – N2 – N3 – N4. N4 nahrává hráči 1 do běhu, ten bez přípravy zakončuje střelou, případně blafákem. Za bránou bere volný míček a po dlouhém sprintu zpět zakončuje na druhého brankáře. Po první střele začíná hráč 2.

Rotace: 1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby běhu a vedení míčku

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 226 „Souběžné přihrávky dvojic v pohybu“

Popis:

Hráči B1 a D1 vybíhají vedle sebe na šířku velkého brankoviště a přihrávají si v pohybu k protější brance, na kterou jeden z nich zakončí střelou z první. Souběžně vybíhají i hráči A1 a C1, přihrávají si v pohybu na šířku hřiště i přes dvojice běžící proti nim středem, na konci taktéž jeden z nich střílí. Dále začínají dvojice hráčů A2+C2 a B2+ D2.

Rotace: A-D, C-B, B-A, D-C

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– při přeběhu na šířce brankoviště zařadit překřížení

cv. 227 „Přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, naráží si o lavičku, překonává překážku, znovu si nahrává o lavičku a zakončuje střelou na bránu. Souběžně s ním provádí cvičení na druhé straně hráč B1. Dále vybíhají A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– před střelou si narazit míček s hráčem B2 resp. A2

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby vedení míčku

– přidání otoček, akrobatických prvků

Změníme orientaci cvičení


cv. 228 „Výměna míčků“

Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně vybíhají s míčkem, provádí otočku kolem kuželu, obíhají druhý kužel, na středu hřiště si vymění míček a zakončují střelou na protějšího brankáře. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– dvojnásobná výměna míčků

– různé způsoby vedení míčku

– s obránci

– místo střely zakončit blafákem

Změníme orientaci cvičení

cv. 229 „Výměny míčků“

Popis:

Hráči A1, B1, C1 i D1 souběžně vybíhají s míčkem. A1 a D1 sprintují na střed hřiště, kde provedou výměnu míčků a zakončují na protější bránu střelou. C1 a B1 provádí otočku kolem kuželu, poté si na středu vymění míčky a zakončují střelou na protějšího brankáře. Dále vybíhají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-D, C-B, B-A, D-C

Varianty:

– zakončení na bližší bránu

– naražení si míčku s hráčem v zástupu

– různé způsoby vedení míčku

– s obránci

cv. 230 „Výměna míčků“

Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně vybíhají bez míčku, po oběhnutí kuželu dostávají přihrávku od A2 resp. B2, provádí otočku u druhého kuželu, běží směrem k překážce na středu hřiště, vzájemně si vymění míčky a po oběhnutí překážky zakončují během zpět a střelou na bránu. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– více překážek – na přenášení míčku apod.

– před střelou si narazit míček s hráčem ze zástupu

– opakovaná střela – po střele nahrávka ze zástupu

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 231 „Výměna míčků“

Popis:

Hráči B1 a C1 souběžně vybíhají s míčkem podél mantinelu směrem ke středu hřiště, narážejí si s hráči A1 resp. D1, poté si vymění míčky na středu hřiště a pokračují slalomem, zakončují střelou na vzdálenější bránu. Dále vybíhají hráči C2 a B2.

Rotace:

B-A, C-D, A-D, C-B

Varianty:

– zařazení akrobatického prvku do slalomu

– naražení si míčku před střelou s hráčem C2 resp. B2

– opakovaná střelba – po střele nahrávka z rohu

Změníme orientaci cvičení


cv. 232 „Výměna míčků“

Popis:

Hráč C1 vybíhá bez míčku za brankou, dostává do běhu přihrávku od hráče C2, vede míček směrem ke středu. Souběžně vybíhá hráč B1 bez míčku za brankou, dostává do běhu přihrávku od hráče B2, vede míček směrem ke středu, kde si hráči míčky vymění, následuje střela na protější bránu. Dále vybíhají A1,D1.

Rotace: B-A, A-B, C-D, D-C/dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– s obránci

– různé způsoby vedení míčku

– zakončení blafákem

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 233 „Karusel – výměna míčků“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku kolem kuželu, přijme přihrávku od branky od hráče B5, vede míček kolem protějšího kuželu a vyměňuje si míček s hráčem B1, ten provádí současně totéž, oba hráči po výměně zakončují střelou na protilehlé brankáře. Poté za brankou berou míček a přihrávají do běhu hráčům A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby běhu

– clonící útočník v brankovišti

– blafák místo střely

Změníme orientaci cvičení

cv. 234 „Hoď a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, naráží si míček do běhu nejdříve s hráčem C1, poté s hráčem D1 a zakončuje střelou na protější branku. Totéž provádí souběžně zrcadlově D1. Dále vybíhají hráči C1 a B1.

Rotace:

A-D, D-A, B-C, C-B/ dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– opakovaná střelba – nahrávači u branek

– výměna míčku (A1 – D1) a zakončení na bližší branku

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

cv. 235 „Hoď a běž“

Popis:

Hráč C1 vybíhá s míčkem, naráží si do běhu s hráčem A1, poté si vyměňuje míček s hráčem B1, který provádí souběžně totéž zrcadlově a oba zakončují střelou na bližší branku. Dále vybíhají hráči A1 a D1.

Rotace:

C-A, B-D, A-C, D-B/ dále A-B, B-A, C-D, D-C

Varianty:

– zakončení na protější branku

– dvoj či trojnásobná výměna míčku na středu (C1-B1)

– opakovaná střelba – nahrávači u branek

Změníme orientaci cvičení


cv. 236 „Hoď a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, vrací v běhu míček po nahrávce nejdříve hráči B1, poté hráči D1, dále hráči C1, poté dostává přihrávku od hráče A2, zakončuje střelou na bližší branku. Dále vybíhají B1, pak C1, D1.

Rotace:

C-A, B-D, A-C, D-B/ dále A-B, B-A, C-D, D-C

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

– další nahrávka od C2 – opakovaná střelba

– obránce před brankou – situace 1 na 1

Změníme orientaci cvičení

cv. 237 „Výměna míčků“

Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně vybíhají kolem kuželů bez míčku, přijímají nahrávku od hráče B2 resp. A2, vyměňují si míčky a běží zakončit střelou na protějšího brankáře. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– dvojnásobná výměna míčků a zakončení na bližšího brankáře

– obránce před bránou – situace 1 na 1

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

cv. 238 „Hoď a běž se zakončením“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, vrací v běhu přihrávku hráče D1, poté B1, dále přijímá dlouhou přihrávku od D1 a zakončuje střelou na bližšího brankáře. Totéž provádí souběžně zrcadlově na druhé straně vybíhající hráč D1. Dále vybíhají hráči C1 a B1.

Rotace:

A-A, B-B, C-C, D-D/ dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

– naražení míčku s C1 resp. B1 před střelou

– blafák místo střely

 


cv. 239 „Opakovaná střelba z první“

Popis:

Hráč C1 vybíhá bez míčku okolo kuželu dle nákresu, dostává přihrávku od hráče C2, naráží si s hráčem A5 a bez přípravy střílí na bránu, následně dostává přihrávku od C2, podruhé bez přípravy střílí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1.           Dále vybíhají hráči C2 a B2.

Rotace: C-A, B-D, A-B, D-C

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– clonící hráč v brankovišti

– otočka kolem kuželu

Změníme orientaci cvičení


cv. 240 „Přihrávkový čtverec“

Popis:

Hráč C1 přihrává nahrávači N1 a vybíhá dle nákresu. Míček putuje po ose N1-N4-N1-N3, N3 přihrává do běhu C1, ten bez přípravy střílí na vzdálenější branku. Na druhé straně souběžně  provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále začínají hráči A1 a D1.

Rotace: C-D, B-A, A-B, D-C/dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– s obránci – situace 1 na 1

– naražení míčku nahrávači N1 resp. N2

– různé způsoby běhu

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

cv. 241 „Přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, vrací z běhu zpět přihrávku hráči B1, dostává od něj opět nahrávku, zadovkou mu míček vrací do běhu, B1 bez přípravy střílí na bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči D1 a C1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

C-A, A-B, B-D, D-C

Varianty:

– s clonícím hráčem v brankovišti

– s obránci – situace 1 na 1 (příp. 2 na 1)

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

cv. 242 „Dvojnásobné přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 přihrává nahrávači N1, běží, míček od něj zpracovává, přihrává nahrávači N2, ten mu vrací do běhu, A1 z první střílí na bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1.            Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– naražení míčku s hráčem B2 resp. A2

– clonící útočník v brankovišti

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 243 „Dvojité přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 přihrává nahrávači N1, běží, míček od něj zpracovává, přihrává nahrávači N2, ten mu vrací do běhu, A1 z první střílí na bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– místo střely si hráč dvakrát naráží v opačném směru a zakončuje na branku, od které vybíhal

– různé způsoby nahrávek

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

cv. 244 „Přihraj a běž s výměnou míčků“

Popis:

Hráč A1 přihrává nahrávači N3 a vybíhá za bránu, naráží si míček do běhu s N4, běží na střed, vyměňuje si míček s hráčem B1, zakončuje na protější branku. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– opakovaná střelba -nahrávky od A2 resp. B2

– dvojnásobná výměna míčků a střela na bližší bránu

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

cv. 245 „Přihraj a běž s výměnou míčků“

Popis:

Hráč A1 přihrává obloučkem brankáři, vybíhá na půlku, zachycuje výhoz, vyměňuje si míček s hráčem B1, naráží si s nahrávačem N2 a z první střílí na vzdálenější bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– dvojnásobná výměna míčků a střela na bližší bránu

– různé způsoby běhu

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

cv. 246 „Výměna míčků“

Popis:

Hráči A1 a D1 souběžně vybíhají s míčky, vyměňují si je přihrávkami, dále si A1 naráží s hráčem B1 a bez přípravy střílí na vzdálenější bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově D1.                    Dále vybíhají  C1 a B1.

Rotace: B-A, C-D, A-B, D-C/dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– zakončení blafákem místo střelby

– opakovaná střela – nahrávka od D2 resp. A2

– obránce u každé brány – situace 1 na 1

– clonící útočník v brankovišti

cv. 247 „Dvojnásobná výměna míčků“

Popis:

Hráči B1 a C1 souběžně vybíhají s míčky, vyměňují si je přihrávkami, a to dvakrát po sobě při běhu, poté B1 zakončuje střelou na vzdálenější bránu, po nahrávce hráče A1 podruhé střílí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč C1. Dále vybíhají hráči A1 a D1.

Rotace: C-D, B-A, A-B, D-C/dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– překážky uprostřed hřiště

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– trojnásobná výměna míčku a střely na bližší bránu


cv. 248 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, naráží si míček s hráčem B1 a bez přípravy střílí na vzdálenější bránu, dále dostává do běhu zpět druhou přihrávku od B1, naráží si s hráčem A2 a podruhé bez přípravy střílí, tentokrát na bližší branku. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč D1. Dále vybíhají hráči C1 a B1.

Rotace:

C-D, B-A, A-C, D-B

Varianty:

– s výměnou míčků na středu (A1  – D1)

– s clonícím hráčem v brankovišti

– různé způsoby vedení míčku

cv. 249 „Přihraj a běž s výměnou míčků“

Popis:

Hráč A1 přihrává nahrávači N1 a vybíhá míčku naproti, dostává jej a přihrává o mantinel N2, vybíhá na střed, přijímá nahrávku od N2, vyměňuje si míček s hráčem B1, zakončuje střelou na protější branku. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– dvojnásobná výměna míčku a střela na bližší branku

– opakovaná střelba – nahrávka od B2 resp. A2

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 250 „Přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, přihrává hráči A2, dostává od něho míček o mantinel zpět do běhu, naráží si s hráčem B3 a z první střílí na branku. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč D1.            Dále začínají hráči A7 a D7.

Rotace:

C-D, B-A, A-B, D-C/ dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

– clonící hráč v brankovišti

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 251 „Střela z první po narážečkách“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, naráží si míček o mantinel mezi kužely, provádí otočku kolem překážky, naráží si s hráčem A6, provádí otočku na druhou stranu bez míčku a po přihrávce A6 z první střílí na bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– slalom mezi kužely

– opakovaná střela – nahrávka od B2 resp. A2

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení


cv. 252 „Přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem dle nákresu, naráží si míček o lavičku, dále si naráží míček s někým ze svého zástupu (A3), běží dále, naráží si s někým z protějšího zástupu (B4) a z první střílí na bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. V každém zástupu stojí hráči nepravidelně otočeni, připraveni k naražení míčku. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– opakovaná střelba – A2 nahrává B1 a B2 nahrává A1.

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 253 „Přihraj a běž s výhozy“

Popis:

Hráč F1 vybíhá podél mantinelu na půlku bez míčku, dostává nahrávku od hráče E1, vybíhá za kužely a obloučkem nahrává brankáři, přebíhá k druhému mantinelu, zpracovává dlouhý výhoz brankáře, obíhá kužely a zakončuje střelou na bližší bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč D1. Dále začínají hráči G1 + H1 a B1 + A1.

Rotace: C-D, D-C, A-B, B-A, F-E, E-F, H-G, G-H /

dále A+B – E+F, C+D – G+H

Varianty:

– s obránci

– výhoz brankáře mezi postavenými kužely

 


cv. 254 „Karusel – střela z první“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku kolem kuželů dle nákresu, v běhu přijímá dlouhou nahrávku od hráče B5 a zakončuje na bližší bránu. Poté ji obíhá, bere volný míček a vysílá dlouhou nahrávku na nabíhajícího hráče B2. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále pokračují hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– opakovaná střelba – zakončení zpoza brány

– různé způsoby běhu

– výměna míčků mezi A1 a B1, střely na opačné brány

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 255 „Karusel s výměnou míčků“

Popis:

Hráč A1 vybíhá dlouhým sprintem s míčkem a zakončuje střelou na protějšího brankáře, poté vybíhá obloukem dle nákresu, přijímá nahrávku od hráče B2, vede míček na polovinu hřiště, kde si jej vymění s hráčem B1 a zakončuje střelou na bližší branku. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– dvojnásobná výměna míčku mezi A1 a B1 a obě zakončení na vzdálenějšího brankáře

Změníme orientaci cvičení


cv. 256 „Karusel – přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 přihrává do běhu hráči B4 a vybíhá si k bráně, dostává míček zpět, vybíhá s ním dopředu a za polovinou posílá finální nahrávku na B4, dále běží proti hráči B2, dostává od něho míček, zadovkou mu jej vrací a sprintuje podél mantinelu k bližší bráně, z první střílí po přihrávce B2. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově B1. Dále pokračují A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 257 „Karusel – přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 dostává přihrávku od hráče B5, vybíhá s míčkem  a posléze jej nahrává do běhu B5, dále provádí A1 otočku a vybíhá na polovinu, kde zpracovává výhoz bližšího brankáře, vede míček, nahrává hráči B2, dostává od něj přihrávku do běhu a zakončuje na bližšího brankáře. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1.           Dále pokračují hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– dvě střely – přihrávka ze zástupu hráči, jež střílel

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 258 „Přihraj a běž se střelbou“

Popis:

Hráč A1 přihrává hráči B1, dostává od něj míček zpátky, obíhá zástup B a vysílá přihrávku B1 do běhu, běží dál, bez přípravy střílí po zadovce B1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči C1 a D1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-D, B-C, C-A, D-B

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– clonící hráč v brankovišti

– s obráncem – situace 2 na 1

– hráč B1 doráží střelu A1

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 259 „Karusel – přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá dlouhým obloukem dle nákresu, dostává přihrávkou o mantinel míček od hráče B6, vede míček, na půlce si jej vyměňuje s hráčem B1 a zakončuje střelou na vzdálenější bránu. Poté bránu obíhá, bere volný míček, nahrává si jej o mantinel zatímco obíhá překážku, pak o mantinel nahrává nabíhajícímu hráči B2. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově B1. Dále pokračují A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– trojnásobná výměna míčku mezi A1 a B1

Změníme orientaci cvičení


cv. 260 „Střela z první – timing“

Popis:

Hráč C1 vybíhá s míčkem dle nákresu, přihrává hráči A1 a sprintuje k polovině hřiště. A1 pozadu dribluje k brankovišti, poté vysílá C1 přihrávku do běhu. C1 prvním dotykem nahrává hráči B1, který si naběhl před branku a z první střílí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči D1, E1 a F1.              Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2 a F2.

Rotace: A-C, C-E, B-F, F-D, D-B, E-A /

dále A-F, F-A, C-D, D-C, B-E, E-B

Varianty:

– B1 obíhá zástup C (resp. E1 zástup D)

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 261 „Opakovaná střelba po slalomu“

Popis:

Hráč A1 dribluje pozadu s míčkem, za prvním kuželem nahrává hráči A2, probíhá slalomem dle nákresu, přijímá zpět míček od A2, vede jej kolem kuželu, obíhá překážku, poté střílí na bránu, dále dostává nahrávky od hráčů F7 a E10, z obou bez přípravy střílí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč D1. Dále vybíhají hráči A2 a D2.

Rotace: C-B, B-A, A-F, F-E, E-D, D-C

Varianty:

– různé způsoby střelby (první, druhé a třetí)

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 262 „Karusel – přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, přihrává jej do běhu hráči B6, běží k protějšímu mantinelu, dostává přihrávku od B6, zadovkou o mantinel mu míček vrací, běží vpřed, přijímá nahrávku od B6 a po vedení míčku střílí na bránu. Poté běží pozadu, přijímá nahrávku od hráče B2, vede míček do rohu, před kuželem nahrává B2, za kuželem přijímá míček a po vyběhnutí na střed jej posílá B2 do běhu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále pokračují hráči A2,B2.

Rotace:

A-B, B-A

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 263 „Karusel – střela z první – timing“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku dle nákresu, dostává přihrávku od hráče A1 a bez přípravy střílí. Poté běží za branku, bere volný míček, běží s ním k rohovému kuželu a za ním přihrává hráči A2. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči C1 a D1. Dále pokračují hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

C-D, B-A, A-B, D-C/ dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– výběh pozadu (A a D, nebo i C a B)

– clonící hráč v brankovišti

Změníme orientaci cvičení


cv. 264 „Přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, dostává přihrávku od hráče B1, vrací mu míček zpět a dále běží. B1 s míčkem vybíhá a znovu nahrává A1 do běhu, poté si nabíhá před bránu, A1 zadovkou přihrává B1, který střílí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči C1 a D1. Dále pokračují hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-B, B-D, D-C, C-A

Varianty:

– s obráncem – situace 2 na 1

– B1 ještě vrací A1 – situace 2 na 0

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 265 „Střela po přihrávkovém čtverci“

Popis:

Hráč C1 bez míčku obíhá kužel zatímco hráč D1 přihrává nahrávači N4, N4 si naráží s C1, poté si naráží s N3 a poté nahrává N2. C1 po naražení s N4 sprintuje dle nákresu, dostává do běhu nahrávku od N2 a střílí na bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále začínají hráči A1 a D1.

Rotace:

C-D, B-A, A-B, D-C/ dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby nahrávek

– otočky kolem obou kuželů

cv. 266 „Třískupinové“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, nahrává do běhu hráči B1, který mu míček vrací a poté vysílá dlouhou přihrávku mezi brankami na nabíhajícího hráče C1, který po slalomu střílí. Hráč B1 po naražení s A1 vyběhl před bránu a vystřelil z první po přihrávce nahrávače N1. Dále N1 nahrává do běhu A1, který také střílí bez přípravy. Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace: A-B, B-C, C-A

Varianty:

– s obránci (situace C1 na 1 a B1+A1 na 1)

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 267 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč 1 střílí na bránu, vybíhá za ni, bere volný míček a přihrává jej libovolnému hráči, dále sprintuje na druhou polovinu, kde dvakrát bez přípravy vystřelí po přihrávkách nahrávačů N1 a N2. Stejně tak dále pokračuje hráč, kterému hráč 1 nahrál na střelu.

Varianty:

– celkem 4 střely – volné míčky na polovině hřiště

– hráč 2 si před střelou naráží míček s hráčem 1

– různé způsoby střel (první, druhé a třetí)

– kratší hřiště

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení


cv. 268 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, dostává přihrávku od nahrávače N4, z první střílí, běží dál, podruhé střílí po nahrávce od N3. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále vybíhají A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– nahrávky v opačném pořadí

– mezi střelami otočka, akrobatický prvek

– clonící hráči v brankovišti

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 269 „Opakovaná střelba na čtyři brány“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, dostává přihrávku od nahrávače N2, z první střílí na nejbližší bránu, běží dál, podruhé střílí z blízka po nahrávce od N3 na bránu na polovině hřiště. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– mezi střelami otočka, akrobatický prvek

– blafák místo druhé střely

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 270 „Střely z první – timing“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku dle nákresu, dostává do běhu přihrávku od nahrávače N1, vede míček a nahrává jej do běhu  hráči A1, který mezitím vyběhl. A1 zakončuje střelou, B1 se obrací, sprintuje a střílí po přihrávce od nahrávače N2. Dále vybíhají hráči A2, B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby běhu

– přihrávky od nahrávačů v opačném pořadí

– s obránci – situace 1 na 1 na obou polovinách

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 271 „Střely z první“

Popis:

Hráč B1 vybíhá dle nákresu kolem kuželu, zpracovává skákavý výhoz od brankáře a zadovkou vysílá do samostatného úniku hráče A1, který si mezitím naběhl. B1 poté dostává nahrávku po zemi od brankáře, bez přípravy střílí. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– s obráncem na pravé polovině (A1 proti 1)

– první výhoz provádí druhý brankář

– A1 před střelou nahazuje míček brankáři, ten mu jej posílá po zemi na střelu z první

Změníme orientaci cvičení


cv. 272 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku, za kuželem dostává přihrávku od hráče A1, z první střílí na bližší bránu. Ihned po střele sprintuje na opačnou stranu hřiště, kde po nahrávce hráče C1 podruhé bez přípravy střílí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč C1. Dále vybíhají hráči A1, D1.

Rotace:

C-D, B-A, A-B, D-A / dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– akrobatický prvek při přeběhu

– blafák místo druhé střely na vzdálenější bránu

– různé způsoby běhu

 


cv. 273 „Karusel – střely z první“

Popis:

Hráč B1 vybíhá za brankou bez míčku, dostává od hráče B3 přihrávku před branku, z první střílí na bližší bránu, dále sprintuje na druhou stranu hřiště, přijímá míček od hráče B2, vede jej a nahrává do běhu B3, který střílí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč A1. Dále vybíhají hráči A3 a B3.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– výměna míčků mezi A1 a B1

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 274 „Střely po dlouhém sprintu“

Popis:

Hráči A1, B1 a C1 souběžně vybíhají. Každý vede míček a mají před sebou rozdílně dlouhou trasu dle nákresu ke kuželu, za kterým vysílají střelu na bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, E1 a F1. Dále vybíhají  hráči A2, B2, C2, D2, E2 a F2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– opakovaná střelba, nahrávky od B2 resp. A2

– různé způsoby vedení míčku

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

cv. 275 „Střely po dlouhém sprintu“

Popis:

Hráči A1 a C1 souběžně vybíhají. Každý vede míček a mají před sebou rozdílně dlouhou trasu, na jejíž konci vysílají střelu na bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči B1 a D1. Dále vybíhají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-C, B-D, D-B, C-A

Varianty:

– různé způsoby vedení míčku

– otočky kolem kuželů

– s obránci

Změníme orientaci cvičení


cv. 276 „Opakovaná střelba na čtyři brány“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem dle nákresu a střílí na bránu, poté se otáčí, sprintuje k protější bráně a z první střílí po přihrávce hráče A2. Souběžně provádí cvičení i hráči B1, C1 a D1. Dále vybíhají hráči A2, B2, C2, D2.

Rotace:

A-B, B-D, D-C, C-A

Varianty:

– nahrávka od hráče z jiného zástupu než z vlastního

– 4 střely – celou situaci ještě jednou zopakovat

– s obránci – situace 1 na 1 (blokování střel)

– různé způsoby střelby (první a druhé)

Nezapomeneme vystřídat brankáře

 


cv. 277 „Opakovaná střelba po sprintech“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem dle nákresu slalomem kolem kuželů, poté střílí z běhu na vzdálenější bránu, dále vybíhá obloukem, přijímá nahrávku od hráče D2 a už bez slalomu vede míček na bližší bránu, kde podruhé z běhu zakončuje. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč D1. Dále vybíhají hráči B1 a C1.

Rotace:

A-C, D-B, C-A, B-D

Varianty:

– blafák místo střelby při druhém zakončení

– různé způsoby vedení míčku

– různé způsoby střelby (první a druhé)

cv. 278 „Opakovaná střelba po sprintech“

Popis:

Hráč B1 vybíhá s míčkem dle nákresu v určeném pořadí kolem kuželů, po dlouhém vedení míčku zakončuje střelou na bližšího brankáře, dále střílí z první po nahrávce hráče A3. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč A1.           Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-A, B-B / dále A-B, B-A

Varianty:

– výměna míčků mezi A1 a B1

– druhé zakončení blafákem

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 279 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč C1 vybíhá bez míčku do středu hřiště pro volný míček, vede jej kolem kuželu a střílí na bližší bránu. Otáčí se a kolem druhého kuželu běží pro další volný míček, se kterým dribluje a běží na vzdálenější bránu, kde zakončuje střelou z běhu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1.Dále vybíhají A1,C1

Rotace: A-B, B-A, C-D, D-C/dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– druhé zakončení blafákem

– s obránci – situace 1 na 1

– naražení s hráčem ze zástupu v rohu před střelou


cv. 280 „Samostatný únik se zpracováním“

Popis:

Hráč C1 vybíhá velikým obloukem bez míčku dle nákresu, zpracovává v běhu nahození vzduchem od hráče C2 a zakončuje na vzdálenější bránu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráč B1. Dále vybíhají hráči A1 a D1.

Rotace:

C-B, B-C, A-D, D-A / dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– různé způsoby nahrávky

– různé způsoby běhu

– s obránci – situace 1 na 1

– s překážkami, přes které musí nahrávka letět

 


cv. 281 „Střely z první po sprintech“

Popis:

Hráči A1, B1 a C1 souběžně vybíhají bez míčku. Mají před sebou rozdílně dlouhou trasu dle nákresu, na jejíž konci vysílají z první střelu na bránu po přihrávce od nahrávače. Dále vybíhají hráči A2, B2 a C2.

Rotace: A-B, B-C, C-A

Varianty:

– výběh s míčkem, střela, po nahrávce druhá

– různé způsoby běhu

– více nahrávačů

– různé způsoby střelby (A, B, C)

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 282 „Situace 1 na 1“

Popis:

Útočník A1 přijímá přihrávku od obránce A1 a sprintuje s míčkem k protější bráně, kde útočí proti obránci A2. Útočník B1 přijímá přihrávku od A2 a sprintuje s míčkem k protější bráně, kde útočí proti A1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1.     Dále začínají hráči C3, C4, A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A, C-C

Varianty:

– útočník si naráží míček s hráčem C3 resp. C4

– různé způsoby vedení míčku

– C1 brání A1 a C2 brání B1

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 283 „Situace 1 na 1“

Popis:

Útočník A1 provádí otočku kolem kuželu bez míčku, přijímá přihrávku od obránce E1, který vyběhl z míčkem a provedl otočku. A1 a sprintuje s míčkem k protější bráně, kde proti E1 útočí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči D1 a E2. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1.         Dále začínají hráči E3, E4, C1 a B1.

Rotace: A-B, B-A, C-D, D-C, E-E /

dále A-C, C-A, B-D, D-B

Varianty:

– dvojnásobná nahrávka

– s časovým limitem 5s na zakončení pro útočníka


cv. 284 „Situace 1 na 1“

Popis:

Útočník E1 nahrává do běhu obránci F1 a běží za branku pro volný míček, se kterým sprintuje na protější branku. F1 střílí z první na branku a poté utíká bránit E1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči D1 a C1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A1 a B1,    G1 a H1.

Rotace:

E-H, D-E, A-D, H-A, C-F, F-B, B-G, G-C

Varianty:

– obránci brání opačným držením hole

– útočník po přihrávce běží před branku – doráží střelu

 


cv. 285 „Situace 1 na 1“

Popis:

Obránce C2 vybíhá pozadu s míčkem, přihrává jej nabíhajícímu útočníkovi B1 po jeho otočce kolem kuželu, C2 provádí otočku a jde bránit útočníka A1. B1 přijímá míček od C2, naráží si jej s hráčem B2 a útočí proti obránci C1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově A1 a obránce C1.                             Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1.    Dále začínají hráči C3, C4, A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A, C-C

Varianty:

– útočník si s hráčem ze svého zástupu nahrává dvakrát

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 286 „Situace 1 na 1“

Popis:

Útočník A1 přihrává obránci D1 a sprintuje do oblouku dle nákresu, D1 vybíhá s míčkem za branku a vysílá A1 nahrávku do běhu, následně jde bránit útočníka B1. A1 útočí na protější branku proti obránci C1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově B1 a C1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1.          Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-B, B-A, C-C, D-D

Varianty:

– A1 si naráží s hráčem B2 (B1 s A2)

– A1 si s B1 vyměňuje míček okolo zástupů A a B

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 287 „Situace 1 na 1“

Popis:

Útočník C1 přihrává obránci D1 a vybíhá oblouk k mantinelu. D1 mu nahrávku o mantinel vrací a jde bránit útočníka B1. C1 přijímá míček, vyměňuje si jej v běhu s B1 a útočí proti obránci A1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči B1 a A1.     Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1.    Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: C-B, B-C, A-A, D-D

Varianty:

– obránci brání opačným držením hole

– místo výměny míčku narážečka se zástupem A/B

Změníme orientaci cvičení


cv. 288 „Situace 1 na 1“

Popis: Útočník A1 přihrává nahrávači N1 a vybíhá na střed hřiště. Obránce C1 vybíhá na půlku, dostává přihrávku od N1 a prvním dotykem nahrává A1, jde ho bránit. A1 po vedení míčku útočí proti C1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově útočník D1 a obránce B1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-C, C-D, D-B, B-A

Varianty:

– obránci brání opačným držením hole

– výměna míčků mezi A1 a D1

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 289 „Situace 1 na 1“

Popis: Útočník A1 vybíhá bez míčku, dostává přihrávku od nahrávače N1 a z první střílí na bránu. Obránce B1 také vybíhá bez míčku, a také po přihrávce N1 z první střílí. Poté jde bránit hráče D1. A1 po střele vybíhá obloukem k mantinelu, dostává do běhu další přihrávku od N1, vede míček a útočí proti obránci C1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově C1 a útočník D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-D, D-A, B-B, C-C

Varianty:

– A1 blokuje střelu B1

Pravidelně střídáme nahrávače, změníme orientaci cv.

 


cv. 290 „Situace 3 na 0 a 2 na 0 najednou“

Popis:

Hráči A1 a B1 vybíhají s míčkem, přihrávají si ho a zakončují na protější bráně situaci 2 na O. Souběžně vybíhají z druhé strany hráči C1, D1 a E1 s míčkem. Přihrávají si ho a zakončují na protější straně situaci 3 na 0. Dále vybíhají hráči A2, B2, C2, D2 a E2.

Rotace:

A-D, B-E, E-B, D-A, C-C

Varianty:

– s obránci (situace 2 na 1 a 3 na 1)

– povinný určitý počet nahrávek či překřížení

– obě situace se dvěma míčky současně

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 291 „Situace 1 na 1“

Popis: Útočník A1 nahrává obloučkem bližšímu brankáři a vybíhá na půlku, zpracovává skákavý výhoz od protějšího brankáře, otáčí se a útočí proti vyběhnuvšímu obránci C1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově obránce B1 a útočník C1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1.          Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-C, C-A, D-B, B-D

Varianty:

– výměna míčků mezi A1 a D1

– A1 a D1 útočí na protější bránu

– naražení míčku s obráncem

Změníme orientaci cvičení


cv. 292 „Situace 1 na 1“


Popis:

Obránce C1 vybíhá s míčkem, přihrává útočníkovi A1 do běhu, ten mu nahrávku vrací. C1 znovu nahrává A1 a brání útočníka D1. A1 útočí proti obránci B1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči B1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-D, D-A, C-C, B-B

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– útočník má omezený počet dotyků k zakončení

– útočník si naráží míček s obráncem

Změníme orientaci cvičení

cv. 293 „Situace 1 na 1“


Popis:

Obránce A1 vybíhá s míčkem, provádí osmičku okolo kuželů a nahrává do běhu útočníkovi C1, který vybíhal bez míčku a taktéž probíhal osmičkou. A1 jde bránit útočníka B1, C1 útočí proti obránci D1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči B1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále vybíhají současně hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: C-B, B-C, A-A, D-D

Varianty:

– výměna míčků mezi C1 a B1

– dvojnásobná výměna a útočení na bližší bránu

Změníme orientaci cvičení

cv. 294 „Situace 1 na 1“


Popis: Útočník C1 přihrává obránci A1 a vybíhá obloukem k půlce hřiště dle nákresu. A1 zpracovává míček a vede jej pozadu k brankovišti, přihrává C1 do běhu a jde bránit útočníka B1. C1 přijímá míček, vede jej a útočí proti obránci D1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči B1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: C-B, B-C, A-A, D-D

Varianty:

– výměna míčku mezi C1 a B1

– C1 si naráží míček s B2, B1 si naráží míček s C2

Změníme orientaci cvičení

 

 


cv. 295 „Situace 1 na 1“


Popis:

Útočník A1 vysílá dlouhou přihrávku obránci B1 a obíhá branku. B1 zpracovává míček, vede jej a přihrává A1 k brance, poté jde bránit útočníka D1. A1 sprintuje s míčkem k protější brance, brání ho obránce C1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči C1 a D1.  Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: C-B, B-C, A-D, D-A

Varianty:

– A1 si naráží míček s C2 a poté s C1 (D1 s B2 a s B1)

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

cv. 296 „Situace 1 na 1“

Popis: Útočník A1 vysílá dlouhou přihrávku křížem na obránce C1 a vybíhá velikým obloukem dle nákresu. C1 vybíhá s míčkem do středu hřiště a přihrává A1 do běhu, poté jde bránit útočníka B1. A1 přijímá míček a útočí proti obránci D1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči B1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: C-C, A-B, B-A, D-D

Varianty:

– A1 nahrává D1 a B1 nahrává C1, dále D1 nahrává B1 a C1 nahrává A1, A1 proti C1, B1 proti D1

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 297 „Situace 1 na 1“


Popis: Útočník C1 vybíhá s míčkem ke kuželu, dlouhou přihrávkou si vyměňuje míček s útočníkem B1 a nahrává za branku nabíhajícímu obránci A1. A1 zpracovává míček, vybíhá s ním a nahrává C1 do běhu, poté jde bránit útočníka B1. C1 útočí proti obránci D1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči B1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: C-B, B-C, A-A, D-D

Varianty:

– výměna míčků mezi C1 a B1

– C1 si naráží míček s B2, B1 s C2

Změníme orientaci cvičení

 

 


cv. 298 „Situace 1 na 1“


Popis: Hráč A1 vybíhá s míčkem, přihrává k brance vyběhnuvšímu obránci C1 a běží do oblouku k půlce hřiště dle nákresu. C1 oběhl s míčkem branku a vysílá dlouhou přihrávku A1, poté brání útočníka A2. A1 prvním dotykem přihrává do běhu útočníkovi D2, kterého brání obránce B1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově B1, hráč D1 a útočník D2 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A3, A4, B2, C2, D3 a D4.

Rotace: C-C, A-D, D-A, B-B

Varianty:

– útočník má jen 5 sekund na zakončení

Změníme orientaci cvičení

 

 


cv. 299 „Situace 1 na 1“


Popis:

Útočník A1 přihrává vybíhajícímu obránci B1, který z první střílí na bránu. Hráč A2 přihrává B1, který prvním dotykem sklepává míček k mantinelu nabíhajícímu A1 a jde bránit útočníka C1. A1 sprintuje s míčkem a útočí proti bránícímu D1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči B1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1.               Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-C, B-D, C-A, D-B

Varianty:

– A1 si naráží míček s B2, C1 si naráží s D2

Změníme orientaci cvičení

cv. 300 „Situace 1 na 1“


Popis:

Na signál vybíhají souběžně z opačných rohů útočník C1 s míčkem a obránce A1 bez míčku. A1 obíhá bližší kužel a brání, C1 obíhá vzdálenější kužel a útočí. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově útočník B1 a obránce D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají  A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

C-A, A-C, B-D, D-B

Varianty:

– obránce brání opačným držením hole

– útočníci útočí na protější branku

Změníme orientaci cvičení

 

 


cv. 301 „Situace 1 na 1“


Popis:

Útočník A1 přihrává obránci B1 a obíhá kužel dle nákresu. B1 vybíhá s míčkem, zpětnou přihrávkou vrací míček A1, který běží útočit, B1 brání. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově útočník D1 a obránce C1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 1 na 1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-B, B-A, C-D, D-C

Varianty:

– naražení míčku s obráncem

– výměna míčků mezi A1 a D1

– naražení míčku  A1 s D2, resp. D1 s A2

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 302 „Souboj 1 proti 1“


Popis:

Na signál vybíhají souběžně bez míčku hráči A1 a C1. Brankář vyhazuje míček středem hřiště. Hráč, který míček získá, zakončuje na protější bránu, druhý hráč se mu v tom snaží zabránit. Dále vybíhají hráči B1 a D1.

Rotace:

C-B, A-D, B-A, D-C

Varianty:

– výhoz druhého míčku pro pomalejšího hráče

– různé způsoby běhu

– výběhy z různých poloh

– zakončení na bližší bránu

– skákavý výhoz

cv. 303 „Souboj 1 proti 1“


Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně vybíhají směrem k protější bráně, hráč A2 jim nahazuje míček vzduchem. Hráči A1 o něj svádí souboj, úspěšnější zakončuje na protějšího brankáře. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově hráči C1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá souboj 1 na 1. Dále vybíhají  hráči E1, F1, G1 a H1.

Rotace: A-B, D-C, C-D, B-A

Varianty:

– nahození 2 míčků

– hráč prohrávající souboj dostane další nahrávku od A2 resp. C2 a zakončuje na bližší bránu

cv. 304 „Situace 2 na 1“


Popis:

Obránce A1 vybíhá bez míčku, dostává jej od hráče A2 a prvním dotykem nahrává do běhu útočníkovi C1. C1 prvním dotykem nahrává do běhu útočníkovi B1 a oba obíhají bránu, poté si ještě jednou narazí míček s A1 a útočí proti němu. Probíhá situace 2 na 1 (B, C x A). Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

B-C, C-B, A-A

Varianty:

– povinné překřížení útočníků

– povinné min. 3 nahrávky útočníků

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 305 „Situace 2 na 1“


Popis: Útočník A1 přihrává o zadní mantinel útočníkovi B1 a vybíhá do středu hřiště. B1 vede míček, poté si ho s A1 vymění a překříží se, útočí proti stálému obránci 2. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči C1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (B+A x O2, C+D x O1). Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2, pokračují obránci.

Rotace: A-C, B-D, C-B, D-A

Varianty:

– naražení míčků s obráncem

– výměna míčků mezi A+B a C+D

Pravidelně střídáme obránce

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 306 „Situace 2 na 1“


Popis:

Souběžně vybíhají s míčky útočníci B1 a B3 a obránce B2 směrem ke vzdálenější brance, na kterou střílí. B2 jde poté bránit, B1 bere volný míček za bránou, kříží se s B3 a útočí proti B2. Probíhá situace 2 na 1 (B1+B3 x B2). Dále vybíhají hráči A1, A2 a A3.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– místo volných míčků za bránou nahrávka od hráče A1

– útočí se s dvěma míčky zároveň

– naražení míčku s obráncem

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 307 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník C1 přihrává obránci A1 a spolu s útočníkem C2 vybíhají dle nákresu. A1 vede míček a přihrává jim do běhu, poté jde bránit útočníky B1 a B2. C1 se kříží s C2 a útočí proti obránci D1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči B1, B2 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (C1+C2 x D, B1+B2 x A). Dále začínají hráči C3, C4, A2, B3, B4 a D2.

Rotace:

C-B, B-C, A-A, D-D

Změníme orientaci cvičení

cv. 308 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník A1 si naráží míček do běhu s útočníkem A2, kříží se a střílí na bližší branku. Mezitím obránci C1 a D1 vybíhají a střílí na druhou branku, poté C1bere volný míček, přihrává do běhu A1, který spolu s B1 útočí proti D1. Probíhá situace 2 na 1 (A1+B1 x D1). Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-B, B-A, C-D, D-C

Varianty:

– brání i C1 – situace 2 na 2

– povinná 3 překřížení A1 s B1

– D1 brání opačným držením hole

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 309 „Situace 2 na 2“


Popis:

Útočníci D1 a C1 vybíhají s míčky a střílí dle nákresu na bližší branku, poté D1 bere volný míček, nahrává C1, za polovinou hřiště se kříží a útočí proti obráncům A1 a B1, kteří mezitím vyběhli s míčkem a vystřelili na druhou branku. Probíhá situace 2 na 2 (C1+D1 x B1+A1). Dále začínají hráči C2, D2, A2, a B2.

Rotace: A-B, B-A, C-D, D-C

Varianty:

– se dvěma míčky

– další útočník clonící v brankovišti

– naražení míčku s C2 a D2

Změníme orientaci cvičení

cv. 310 „Situace 2 na 1“


Popis: Útočníci A1 a C1 sprintují k protější bráně, C1 s míčkem, který předává v běhu útočníkoviB1, A1 bez míčku, ten jej dostává v běhu od útočníka D1. A1 a C1 se kříží, předávají si míček a útočí proti stálému obránci 1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči B1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (C1+A1 x O1, B1+D1 x O2). Dále vybíhají hráči A2, B2, C2, D2, pokračují obránci.

Rotace: A-B, C-D, B-C, D-A

Varianty:

– se dvěma míčky zároveň

– proti dvěma obráncům – situace 2 na 2

Pravidelně střídáme obránce

 

 

cv. 311 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočníci A1 a B1 vybíhají bez míčku, B1 zpracovává nahrávku vzduchem od A2, provádí otočku a předává míček A1, oba útočí proti stálému obránci 2. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči C1 a D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+B1 x O2, C1+D1 x O1). Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2 a pokračují obránci.

Rotace:

A-B, C-D, B-C, D-A

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

Pravidelně střídáme obránce

cv. 312 „Situace 2 na 1“


Popis: Obránce C1 vybíhá s míčkem, vyměňuje si jej v běhu s obráncem F1, poté nahrává do běhu útočníkovi A1 a jde bránit, ten míček vede, posléze jej předává naběhnutému útočníkovi B1 a oba útočí proti F1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, E1 a F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+B1 x F1, E1+D1 x C1). Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2 a F2.

Rotace: A-D, B-E, E-A, D-B, C-F, F-C

Varianty:

– povinné trojnásobné překřížení útočníků

– povinné čtyři nahrávky útočníků

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 313 „Situace 2 na 1“


Popis: Obránce C1 vybíhá s míčkem a střílí na branku na půlce, proti němu vybíhají útočníci A1 a B1, nahrávají si, překříží se před brankou na půlce a útočí proti C1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, E1 a F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+B1 x C1, E1+F1 x D1). Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2 a F2.

Rotace: A-E, B-F, E-B, F-A, C-C, D-D

Varianty:

– obránci brání opačným držením hole

– útočníci si naráží míček s hráčem E2 resp. B2

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 314 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník A1 vybíhá bez míčku, útočník B1 s míčkem dle nákresu. B1 nahrává A1, ten mu přihrávku opětuje a oba útočí na vzdálenější branku. Obránce C1 mezitím vyběhl z rohu s míčkem, vystřelil na branku a poté ji obíhá a jde bránit. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, E1 a F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+B1 x C1, E1+F1xD1).Dále začínají hráčiA2, B2, C2, D2, E2, F2.

Rotace: A-E, B-F, E-B, F-A, C-C, D-D

Varianty:

– dvojnásobná výměna míčků mezi A+B a E+F

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 315 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník C1 vybíhá s míčkem, nahrává do běhu útočníkovi A1. A1 přihrává obránci F1, který střílí z první na bránu, stejně jako na druhé straně obránce E1. A1 přijímá nahrávku od hráče C2, kříží se s C1 a oba útočí proti E1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, B1 a F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+C1 x E1, B1+D1xF1). Dále začínají hráči A2, B2, C2,D2,E2aF2.

Rotace: A-B, B-C, C-D, D-A, E-F, F-E

Varianty:

– útočníci mají omezený počet dotyků na zakončení

Změníme orientaci cvičení

cv. 316 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník E1 bez míčku obíhá kužel, přijímá nahrávku od obránce C1, který vybíhal pozadu a dostal přihrávku od hráče C2, po nahrávce jde C1 bránit. E1 následně přenechává míček útočníkovi F1 a běží útočit spolu s útočníkem A1, který oběhl bez míčku kužel a přijal nahrávku od útočníka B1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, B1 a F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+E1 x C1, B1+F1 x D1).Dále začínají hráči A2,B2,C2,D2, E2aF2.

Rotace:

A-E, B-F, E-B, F-A, C-C, D-D

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 317 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník A1 vybíhá s míčkem obloukem dle nákresu, přihrává vyběhnutému obránci C1, který prvním dotykem přihrává naběhnutému útočníkovi B1 a jde bránit. B1 obíhá s míčkem kužel a spolu s útočníkem D1, který přiběhl, útočí. A1 běží útočit na druhou stranu. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  útočníci D1 a E1 a obránce F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+D1 x C1, B1+E1 xF1). Dále začínají  hráči A2,B2,C2,D2, E2aF2.

Rotace:

A-B, B-A, C-C, D-D

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 318 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník C1 vybíhá s míčkem, mění jej nahrávkami s útočníkem F1 a běží k útočníkovi B1, který vyběhl bez míčku a po nahrávce obránce E1 vystřelil na bránu. B1 se s C1 kříží a oba útočí proti E1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  obránce D1 a útočníci G1 a F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (C1+B1 x E1, F1+G1 x D1).              Dále začínají hráči A2, B2, C2, H2, G2 a F2.

Rotace: B-G, C-F, G-C, F-B, E-A, A-E, D-H, H-D

Varianty:

– hráči útočí na vzdálenější branku

– hráč A2, resp. H2 také brání – situace 2 na 2

 

cv. 319 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník A1 vybíhá s míčkem, přihrává vyběhnutému obránci E1, který prvním dotykem nahrává do běhu útočníkovi C1. C1 se kříží s A1, oba útočí proti E1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, B1 a F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+C1 x E1, B1+D1 x F1). Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2 a F2.

Rotace:

A-D, C-B, B-A, D-C, E-E, F-F

Varianty:

– obránci brání opačným držením hole

Změníme orientaci cvičení

cv. 320 „Situace 2 na 1“


Popis:

Útočník C1 vybíhá s míčkem, nahrává do běhu útočníkovi A1, ten vede míček za brankou, potí předává do běhu C1 a oba útočí proti obránci E1. E1 nejdříve vyběhl s míčkem a vystřelil, stejně jako obránce B1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, E1 a F1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+B1 x E1, F1+D1 x B1). Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2 a F2.

Rotace:

A-F, C-D, B-B, D-A, F-C, E-E

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 321 „Situace 2 na 1“


Popis:

Obránce A1 vybíhá s míčkem a střílí na bránu. Následně dostává přihrávku od hráče E1, prvním dotykem ji nahrává nabíhajícímu útočníkovi G1, který vybíhal dle nákresu, stejně jako útočník C1. G1 nahrává C1 a oba útočí proti A1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  útočníci B1, F1 a  obránce H1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (C1+G1 x A1, B1+F1 x H1).  Dále začínají hráči E2, B2, C2, D2, G2 a F2.

Rotace: A-E, E-A, B-G, C-F, F-B, G-C, D-H, H-D

Varianty:

– brání také E1 resp. D1 – situace 2 na 2

 

 

cv. 322 „Situace 2 na 1“


Popis:

Obránce C1 vybíhá pro volný míček do středu, vede jej a nahrává do běhu útočníkovi B1. B1 vrací C1, ten nahrává zadovkou na útočníka A1 a jde bránit. B1 a C1 se překříží a útočí na vzdálenější bránu proti A1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  útočníci E1 a F1 a obránce D1. Na obou polovinách hřiště probíhá situace 2 na 1 (A1+B1 x C1, E1+F1xD1).Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2,F2.

Rotace: A-E, B-F, E-B, F-A, C-D, D-C

Varianty:

– výměna míčku mezi A1 a F1

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 323 „Situace 3 na 1“


Popis:

Útočníci A1, B1 a C1 vybíhají s jedním míčkem, libovolným způsobem řeší situaci útoku proti jednomu obránci. Jakmile jeden ze tří útočníků zakončí (příp. míček ztratí), okamžitě běží bránit na druhou branku a zbylí tři hráči na druhou branku útočí (z obránce se bezprostředně po zakončení také stává útočník).

Rotace:

podle zakončujícího hráče

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– kratší hřiště

– na více branek

cv. 324 „Situace 3 na 1“


Popis:

Obránce B1 nahazuje přihrávku vzdálenějšímu brankáři, obíhá bližší branku a jde bránit. Útočník A1 vybíhá obloukem dle nákresu a přijímá dlouhý výhoz brankáře, útočník C1 vybíhá obloukem kupředu a útočník D1 obíhá bránu. A1, C1 a D1 útočí proti B1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace: A-B, B-D, D-C, C-A

Varianty:

– brankář může vyhodit libovolnému útočníkovi

– časový limit pro zakončení útočníků

– když B1 získá míček, útočí na protější branku

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 325 „Situace 3 na 2 se 3 míčky“


Popis:

Útočníci A1, B1 a C1 vybíhají s míčky proti dvěma stálým obráncům. Probíhá situace 3 proti dvěma se třemi míčky. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  hráči D1, E1 a F1. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2, F2 a pokračují stálí obránci.

Rotace: A-F, B-E, C-G, E-A, F-B, G-C

Varianty:

– na více branek

– útočníci nesmí přes středovou osu hřiště

– různé způsoby vedení míčku

Pravidelně střídáme obránce

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 326 „Situace 3 na 2“


Útočníci A1, B1 a C1 zakládají za brankou útok na protější branku. S míčkem začíná B1. Hráči po nahrávce přebíhají na stranu hráče, kterému nahrávali. Jakmile překročí půlící čáru, už toto pravidlo nemusí dodržovat a mohou řešit libovolně útočnou situaci proti dvěma stálým bránícím hráčům. Dále vybíhají hráči A2, B2 a C2 a pokračují stálí obránci.

Rotace: A-B, B-C, C-A

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

Pravidelně střídáme obránce

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 327 „Situace 3 na 2 se 2 míčky“


Popis:

Hráči A1, B1 a C1 zakládají za brankou útok proti dvěma stálým obráncům. S míčkem začínají útočníci A1 a B1, souběžně nahrávají vlevo na B1 a C1, ti potom zpět na B1 a A1. po překročení poloviny hřiště řeší útočnou situaci libovolně. Dále vybíhají hráči A2, B2 a C2 a pokračují stálí obránci.

Rotace:

A-B, B-C, C-A

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

Pravidelně střídáme obránce

cv. 328 „Situace 3 na 2“


Popis:

Útočník A1 nahrává do běhu míček obránci E1, který z první střílí na bránu. Útočník C1 nahrává do běhu obránci D1, který z první střílí na bránu. Útočník B1 nahrává do běhu C1, který se kříží s A1 a spolu s B1 všichni tři útočí proti D1 a E1, kteří po střelách oběhli branku a brání. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2,F2.

Rotace:

A-B, B-C, C-A, D-E, E-D

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– obránci brání opačným držením hole

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 329 „Situace 3 na 2“


Popis:

Útočník D1 vybíhá s míčkem, nahrává jej po mantinelu útočníkovi B1 a vybíhá do středu hřiště. B1 sprintuje pro míček a naráží jej zpět D1, který prvním dotykem přihrává nabíhajícímu útočníkovi C1. C1 pak nahrává B1 a spolu s D1 všichni tři útočí. Brání obránci A1 a A2, kteří mezitím vyběhli s míčky a vystřelili na bránu. Dále začínají hráči A3, A4, B2, C2 a D2.

Rotace:A-A, B-C, C-D, D-B

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– obránci brání opačným držením hole

Změníme orientaci cvičení

 

cv. 330 „Situace 3 na 2 – 2 na 1“


Popis:

Útočníci A1, B1 a C1 zakládají za brankou útok s míčkem proti dvěma obráncům. Řeší útočnou situaci 3 na 2. Hráč, který akci zakončí střelou (nebo ztratí míček) okamžitě brání na opačnou bránu, útočí proti němu obránci. Zbývající dva útočníci zůstávají jako bránící hráči při útoku další trojice. Probíhá tedy nejdříve situace 3 na 2 a následně situace 2 na 1 na opačnou bránu. Dále vybíhají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

podle zakončujícího hráče

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 331 „Situace 3 na 2“


Popis:

Obránci A1 a B1 vybíhají s míčkem do středu hřiště a krátce po sobě oba z dálky střílí na bránu, poté se otáčí a brání. Útočníci C1, D1 a E1 zakládají za brankou útok s míčkem a řeší situaci tři proti dvěma. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2 a F2.

Rotace:

E-D, D-C, C-E, A-B, B-A

Varianty:

– povinný počet nahrávek útočníků

– povinný počet překřížení útočníků

– časový limit na zakončení akce

– omezený počet dotyků útočníků

cv. 332 „Situace 3 na 2“


Popis:

Útočník G1 přihrává do běhu obránci E1, který střílí na branku, otáčí se a brání. Útočník C1 přihrává do běhu obránci A1, který střílí na branku, otáčí se a poté sklepává prvním dotykem nahrávku od útočníka J1 na útočníka B1. B1 spolu s útočníkem F1 a J1 řeší útočnou situaci 3 na 2, brání A1 a E1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  útočníci C1, G1, I1 a obránci D1 a H1. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2 a J2.

Rotace:

A-E, E-A, B-C, C-B, I-J, J-I, F-G, G-F, D-H, H-D

cv. 333 „Situace 3 na 2“


Popis:

Útočník E1 vybíhá za branku pro volný míček, který přihrává do běhu útočníkovi E2. E2 spolu s útočníkem A2 a E1 řeší útočnou situaci proti vybíhajícím obráncům B1 a F1. Na druhé straně souběžně provádí cvičení zrcadlově  útočníci D1, D2, H1 a obránci C1 a G1. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2, E2, F2,G2, H2.

Rotace:

A-D, D-A, B-C, C-B, E-H, H-E, F-G, G-F

Varianty:

– různé způsoby vedení míčku

– časový limit pro zakončení útoku

 

Partner webu

Partner webu