Zásobník cvičení 1/2

Cvičení na polovině hřiště:

cv. 1 „Živý had“


Popis:

Hráč 1 vybíhá a provádí slalom s míčkem mezi hráči popředu nebo pozadu. Jakmile hráč 1 doběhne, zařadí se na konec zástupu s přiměřeným odstupem. Dále pokračuje hráč 2, hráči vybíhají rychle za sebou.

Rotace:

stále dokola

Varianty:

– otočky okolo hráčů

– hráči hokejkou brání

– různé způsoby držení hole

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení


cv. 2 „Štafety“


Popis:

Hráči rozděleni do několika stejně početných týmů, mají na signál absolvovat štafetovým způsobem stejnou trasu. Nejrychlejší družstvo vítězí. První hráč vybíhá s míčkem pozadu slalomem okolo prvních dvou kuželů, poté se otáčí, provádí dvě otočky kolem dalších dvou kuželů (každou na jinou stranu) a nahrává druhému hráči ze svého zástupu, běží za pátý kužel pro nahrávku ze svého družstva. Překonává mantinel, vede míček otevřenou brankou, překonává mantinel zpět a obíhá svůj zástup.

Varianty:

– jakékoliv jiné úkoly


cv. 3 „Rychlostní soutěž“

Popis:

Hráči rozděleni do družstev, seřazeni každé za svým kuželem. Na povel vybíhají první zástupci týmů a vedou míček okolo všech kuželů, když doběhnou ke svému družstvu, předají míček dalšímu v pořadí. Nejrychlejší mužstvo vítězí.

Varianty:

– pohyb vzad

– současné vedení více míčků

– pouze jednou rukou

– různé způsoby běhu či skoků apod.

Změníme orientaci cvičení


cv. 4 „Slalomy“

Popis:

Hráči provádí slalom typu A-D podle nákresu, míček vede stejnou cestou jako běží anebo různou cestou v pohybu vpřed či vzad.

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

– současné vedení více míčků

– přenášení míčku vzduchem

– druhý míček kopat

Změníme orientaci cvičení


cv. 5 „Slalomy“

Popis:

Hráči provádí slalom typu A-D podle nákresu, míček vede stejnou cestou jako běží anebo různou cestou v pohybu vpřed či vzad.

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

– současné vedení více míčků

– přenášení míčku vzduchem

– druhý míček kopat

Změníme orientaci cvičení


cv. 6 „Slalomy“

Popis:

Hráči provádí slalom typu A-D podle nákresu, míček vede stejnou cestou jako běží anebo různou cestou v pohybu vpřed či vzad.

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

– současné vedení více míčků

– přenášení míčku vzduchem

– druhý míček kopat

Změníme orientaci cvičení


cv. 7 „Slalomy“

Popis:

Hráči provádí slalom typu A-D podle nákresu, míček vede stejnou cestou jako běží anebo různou cestou v pohybu vpřed či vzad.

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

– současné vedení více míčků

– přenášení míčku vzduchem

– druhý míček kopat

Změníme orientaci cvičení


cv. 8 „Přihrávky v pohybu“

Popis:

A: Hráč 1 vybíhá s míčkem od mantinelu na půlku, nahrává hráči 2 a pozadu se vrací zpět. Dále pokračuje hráč 2.

B: Hráč 2 přijímá nahrávku od hráče 1, dribluje s míčkem pozadu, jakmile dosáhne mantinelu, nahrává hráči, poté se vrací do středu. Dále pokračuje hráč 1.

Varianty:

– otočka před nahrávkou nebo po ní

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole


cv. 9 „Přihrávky trojic s přeběhy“

Popis:

A – Hráč 1 nahrává hráči 2 a běží na jeho místo. Hráč 2 nahrává hráči 3 a také přebíhá na jedno místo. Dále pokračuje hráč 3. Rotace „kam nahraji, běžím“.

B – Hráč 1 nahrává hráči 2, hráč 2 si s ním ještě jednou narazí míček, poté nahrává hráči 3, který si s hráčem 2 ještě jednou narazí. Dále pokračuje hráč 3. Vždy dvě přihrávky při jednom přeběhu. Rotace „kam nahraji, běžím“.

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole


cv. 10″Trojice v pohybu“

Popis:

Hráč 2 přihrává do běhu hráči 1 a současně hráč 3 přihrává do běhu hráči 2. Dále hráč 1 přihrává do běhu hráči 2 a hráč 2 přihrává současně hráči 3 atd. Možno přidat překřížení krajních hráčů v rozích.

Rotace:

1-2, 2-3, 3-1

Varianty:

– krajní hráči po přihrávce mění směr běhu

– prostřední hráč po přihrávce mění směr běhu

– opačné držení hole

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení


cv. 11 „Přihraj a běž“

Popis:

Hráči v postavení viz nákres, hráč 1 opakovaně přihrává stojícím hráčům, ti narážejí hráči 1 zpět. Dále běží a nahrává hráč 2, pak 3 atd.

Rotace:

na konci se hráč zařadí v přiměřeném rozestupu

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby nahrávek

– otočky po přihrávce nebo před ní

Změníme orientaci cvičení

cv. 12 „N-úhelník“

Popis:

Hráči si nahrávají dle nákresu.

A: Obdélník 1-2, 2-3, 3-4, 4-1

B: Trojúhelník 1-2, 2-3, 3-1

Rotace:

A: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1; B: 1-2, 2-3, 3-1

Varianty:

– víceúhelník

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– přebíhání druhým směrem než směr nahrávek

(při zapojení dalšího hráče)

Změníme orientaci cvičení


cv. 13 „Přihrávky prvním dotykem“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 2 a přebíhá na jeho místo. Hráč 2 prvním dotykem přihrává hráči 3 a přebíhá na jeho místo atd. Dále pokračuje hráč 3.

Rotace:

1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-10, 10-9, 9-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

cv. 14 „Přihrávky s využitím laviček“

Popis:

Dvojice hráčů si přihrává určeným způsobem na určenou vzdálenost s využitím laviček podle typu A-D.

Varianty:

– možno využít části švédské bedny, stoly, židle apod.

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– se dvěma míčky zároveň

cv. 15 „Véčko“

Popis:

Trojice hráčů stojí po obvodu vyznačeného čtvercového prostoru v rozích. Míček má hráč, který je uprostřed (1). Hráč 1 nahrává hráči 2 a hráč 3 okamžitě přebíhá na volný roh čtverce (tak, aby byl míček zase vprostřed). Pokud např. dále hráč 2 nahraje hráči 3, pak hráč 1 přebíhá na volný roh čtverce.

Rotace:

tak, aby byl míček vždy vprostřed trojúhelníku

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

cv. 16 „Obíhaná“

Popis:

Hráči 1 nahrává hráči 2 a vybíhá okolo něho. Hráč 2 si dvakrát naráží míček s hráčem 3 a nahrává hráči 1. Hráč 1 nahrává míček zpět hráči 2 a pokračuje v pohybu. Hráč 2 si dvakrát naráží míček s hráčem 3, poté mu znovu nahrává, hráč 3 nahrává do běhu hráči 1, který mu míček vrací  a pokračuje v pohybu

Rotace: 1-2, 2-3, 3-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek stojících hráčů a  nahrávek s obíhajícím hráčem

– různé způsoby běhu obíhajícího hráče

Změníme orientaci cvičení


cv. 17 “ Přihrávky v kruhu“

Popis:

Hráči rozestaveni po obvodu pomyslného kruhu, rozděleni na dvě družstva – A a B. Hráči stejného družstva si pravidelně přihrávají jedním směrem.

Varianty:

– více míčky najednou

– více družstev

– přihrávky ob hráče

– příjemce nahrávky ze svého družstva volit libovolně

– zařadit přeběhy ve smyslu „kam nahraji běžím“

Změníme orientaci cvičení

cv. 18 „Přebíhaná v kruhu“

Popis:

Libovolný počet hráčů rozestaven do kruhu (možno vymezit kužely nebo použít čáry). Hráč 1 začíná přihrávkou na libovolného hráče (na obr. hráče 3) a běží na jeho pozici. Hráč 3 nahrává libovolnému hráči (kromě zpětné nahrávky hráči 1) a běží na jeho místo atd.

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby přeběhů

– různé způsoby držení hole

cv. 19 „Bago“

Popis:

Hráči rozestaveni do kruhu (při 4 hráčích do čtverce, při 3 do trojúhelníku), jeden je uprostřed. Hráči po obvodu si nahrávají, prostřední se snaží získat míček pod svou kontrolu. Jakmile se mu to povede (příp. jakmile se míčku  alespoň dotkne), vymění si pozici s hráčem, který se míčku dotknul naposledy.

Varianty:

– omezený počet dotyků

– více bránících hráčů

– různé způsoby nahrávek

– dvě „Baga“ vedle sebe, po každé třetí nahrávce se hráč přesouvá do druhého

 


cv. 20 „Obálka“

Popis:

Hráči v postavení dle nákresu.

Přihrávají si: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1.

Rotace:

A-B, B-C, C-D, D-A

Varianty:

– změna vzdáleností nahrávek

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– se dvěma míčky najednou – začínají souběžně A a B

Změníme orientaci cvičení


cv. 21 „Otáčená“

Popis:

Hráči v rozestavení dle nákresu. Přihrávají si: 1-2, 2-5, 5-1 , současně: 4-5, 5-3, 3-4. Prostřední hráč (5) se po nahrávce vždy co nejrychleji otáčí.

Rotace:

pravidelně střídáme 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– výměna míčku mezi hráči 2 a 3, mezi 1 a 4

Změníme orientaci cvičení

cv. 22 „Přebíhaná“

Popis:

A – hráči 1 a 2 střídavě nahrávají hráči 3, který jim míček vrací a ihned přebíhá k druhému kuželu.

B – hráč 3 dostává nahrávku od hráče 1, běží do prostoru mezi bránami a nahrává hráči 4, ten předává hráči 2, 2 nahrává hráči 3, který mezitím doběhl za druhou bránu, přebíhá do prostoru mezi bránami a nahrává hráči 4 atd.

Rotace: A: 1-2,2-3, 3-1 ; B: 1-3,3-4,4-2,2-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– různé způsoby přeběhů

cv. 23 „Přebíhání“

Popis:

A – Hráči 1, 2, 3 a 4 mají míček a střídavě přihrávají hráči 5, který si pravidelně přibíhá ve vymezeném území pro nahrávky a prvním dotykem je hráčům vrací.

B – Hráči 1 a 2 mají míček a střídavě nahrávají hráči 3, který jim míček z první vrací a přebíhá blíže druhému z hráčů.

Rotace:

A: 1-2,2-3,3-4,4-5, 5-1; B: 1-2, 2-3, 3-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– různé způsoby běhu

cv. 24 „Kimův čtverec“

Popis:

Osm hráčů rozestaveno do čtverce (možno vymezit kužely nebo použít čáry). Hráči 1 a 5 současně přihrávají vpravo a vzájemně si mění pozici, dále to samé provádí hráči 2 a 6 atd.

Rotace:

vzájemná mezi 1+5, 2+6, 3+7, 4+8

střídáme postavení hráčů

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby přeběhů

– různé způsoby držení hole

Změníme orientaci cvičení


cv. 25 „Čtverec“

Popis:

Hráči vybíhají současně pozadu, ve stejný moment si při přeběhu vymění nahrávkami míčky.

Přihrávají: 1-4, 4-3, 3-2, 2-1, důležitý je timing.

Rotace:

1-2, 2-3, 3-4, 4-1

Varianty:

– přihrávky křížem (1-3, 2-4, 3-1, 4-2)

– různé způsoby přihrávek

– různé způsoby držení hole

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

cv. 26 „Kosočtverec“

Popis:

Hráči vybíhají současně, ve stejný moment si vymění při přeběhu nahrávkami míčky.

Přihrávají: 1-2, 2-3, 3-4, 4-1, důležitý je timing.

Rotace:

1-2, 2-3, 3-4, 4-1

Varianty:

– přihrávky křížem (1-3, 2-4, 3-1, 4-2)

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

cv. 27Cvičení s nahrávači

Popis:

Hráč 1 vybíhá, přijímá nahrávku od nahrávače 1 (dále N1), přihrává N2, běží, přechází do pohybu vzad, prvním dotykem vrací N1 další nahrávku, běží dál, provádí otočku, přijímá nahrávku od N2, nahrává N1, běží, přechází do pohybu vzad, prvním dotykem vrací N2 a řadí se do zástupu. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace: 1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 28 „Přihrávkový trojúhelník“

Popis:

Hráč 1 přihrává nabíhajícímu hráči 2, vybíhá vpřed, dostává od hráče 2 nahrávku zpět, vede míček a přihrává nabíhajícímu hráči 2 do běhu, řadí se na jeho původní stanoviště ke kuželu. Dále pokračuje hráč 2. Tímto způsobem se provádí cvičení stále dokola.

Rotace: 1-2, 2-3, 3-4(1)

Varianty:

– různé způsoby nahrávek (dlouhé a krátké)

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

Změníme orientaci cvičení


cv. 29 „Přihrávkový diamant“

Popis:

Hráč 1 přihrává hráči 2, běží na jeho úroveň, hráč 2 nahrává hráči 1 a vybíhá na úroveň hráče 3, hráč 1 nahrává hráči 3 a přemístí se na původní stanoviště hráče 2. Cvičení probíhá stále dokola.

Rotace:

1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7(1) atd.

Varianty:

– různé způsoby nahrávek (první a druhé)

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

Změníme orientaci cvičení

cv. 30 „Přihrávkový obdélník  I“

Popis:

Hráč 1 nahrává nabíhajícímu hráči 2, který mu míček naráží zpět do běhu, poté hráč 1 přihrává na hráče 3. Hráči 1 a 2 si vymění postavení. Hráči 3 a 4 řeší akci stejně jako 1 a 2.

Cvičení probíhá stále dokola.

Rotace:

Vzájemně 1+2 a 3+4 / dále 1-4, 4-1, 2-3, 3-2

Varianty:

– různé způsoby nahrávek (první a druhé)

– různé způsoby běhu

cv. 31 „Přihrávkový obdélník  II“

Popis:

Hráč 1 nahrává do běhu hráči 2 a běží proti němu. Hráč 2 mu naráží míček zpět hráči 1, ten po zpracování přihrává hráči 3. Hráči 1 a 2 si vymění postavení. Hráči 3 a 4 řeší akci stejně jako 1 a 2. Cvičení probíhá stále dokola.

Rotace:

Vzájemně 1+2, 3+4 / dále 1-4, 4-1, 2-3, 3-2

Varianty:

– různé způsoby nahrávek (první a druhé)

– různé způsoby běhu

cv. 32 „Výběhy shora“

Popis:

Hráči vybíhají rychle za sebou ze středu hřiště, střídavě vybíhají doleva a doprava, střílí určeným způsobem z předepsané vzdálenosti od branky.

Rotace:

1-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé držení hole

– různé způsoby střelby


cv. 33 „Výběhy z rohů“

Popis:

Střídavě vybíhají zástupy hráčů A a B, běží rychle za sebou, obíhají kužel a zakončují střelou z předepsané vzdálenosti na vzdálenějšího brankáře.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– otočka kolem kuželu

– různé způsoby střelby

– různé způsoby běhu

– různé způsoby vedení míčku

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 34 „Křížová palba“

Popis:

Souběžně vybíhají zástupy hráčů A a B, hráči běží rychle za sebou, zakončují střelou z předepsané vzdálenosti křížem na vzdálenějšího brankáře.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby držení hole

– dorážení střel

– clonící hráči před brankami

Nezapomeneme vystřídat brankáře

 

cv. 35 „Rohy po naražení“

Popis:

Hráč B1 vybíhá za kužel, z první vrací prvním dotykem nahrávku hráče B2, vybíhá do středu, dostává přihrávku z protějšího rohu od hráče A1 a z první zakončuje střelou na branku. Ihned po přihrávce vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– clonící hráč před brankou

– různé způsoby běhu

– dorážení střely

– různé způsoby nahrávky

– různá vzdálenost kuželů od brány

cv. 36 „ Střela z první shora“

Popis:

Hráč 1 si nabíhá obloukem do středu hřiště bez míčku, dostává přihrávku do běhu od hráče 2 a zakončuje z první střelou na branku. Ihned po nahrávce vybíhá další hráč 2.

Rotace:

1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávky

– různé způsoby běhu

– naražení míčku s brankářem

Změníme orientaci cvičení


cv. 37 „Plynulé rohy“

Popis:

Hráči s odstupy vybíhají s míčkem u mantinelu (první vybíhá bez míčku – 1), poté přihrávají nabíhajícímu hráči, sami si nabíhají na střed, dostávají nahrávku a po vedení míčku zakončují střelou na branku.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– při vedení míčku otočky či slalomy

– různé způsoby běhu

– různé způsoby vedení míčku

– různé způsoby držení hole

 

cv. 38 „Střela z první po otočce“

Popis:

Hráč B1 přihrává do protějšího zástupu na hráče A1, provádí otočku kolem kuželu, dostává přihrávku do běhu a zakončuje z první střelou na branku. Ihned po přihrávce začíná A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– clonící hráč před brankou

– různé způsoby běhu

– dorážení střel

– akrobatický prvek místo otočky

 

cv. 39 „Střely z první za sebou“

Popis:

Hráči vybíhají v odstupech za sebou z rohu. Dostávají ze zástupu nahrávku vždy ob 2 hráče (1-10, 2-9, 3-8…), střílí z první na branku.

Rotace:

1-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-7,

7-6,6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různá vzdálenost výběhů (určit kuželem)

– nahrávky ob jednoho hráče

– nahrávky ob 3 hráče

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

cv. 40 „Souběžné střely z první“

Popis:

Souběžně vybíhají hráči A1 a B1, zakončují střelou na branku po křižné nahrávce od nahrávače N2 resp. N1 na brankáře. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– na dvě branky

– různé způsoby střelby

– A1 nahrává N1 a B1 nahrává N2 před výběhem

Pravidelně střídáme nahrávače


cv. 41 „Rohy shora“

Popis:

Hráč A1 vybíhá ze zástupu, dostává do běhu přihrávku z druhého zástupu od B1 a z první střílí na branku. Hráč B1 po přihrávce ihned taktéž vybíhá.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různá vzdálenost střelby od branky

– tečující hráč v brankovišti

– různé způsoby střelby

– výběh s otočkou

cv. 42 „Střela po výběhu shora“

Popis:

Hráč A1 nahrává hráči B1 a ihned vybíhá do středu hřiště, dostává nahrávku od B1, vede míček a zakončuje střelou na branku.

Poté ihned začíná hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– zakončení blafákem místo střelby

– opakovaná střelba – nahrávač za bránou

– různé způsoby střelby

– akrobatický prvek v běhu

– různé způsoby vedení míčku

cv. 43 „Střely z první“

Popis:

Hráč C1 vede míček směrem do středu hřiště, zadovkou přihrává křížem nabíhajícímu hráči B1, ten střílí na bližší branku (branku 1). Souběžně totéž provádí hráči D1 a A1. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-D, B-C, C-A, D-B

Varianty:

– nahrávka hráči z bližšího zástupu (C-A, D-B)

– clonící hráči v brankovišti

– různé způsoby vedení míčku

– různé způsoby běhu

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 44 „Střely z první“

Popis:

Hráč A1 vybíhá, dostává přihrávku od C1 a bez přípravy střílí. Ve stejný moment vybíhal i hráč B1, o moment později dostává nahrávku od D1 a taktéž střílí na branku. Dále začínají hráči A2, B2, C2 a D2.

Rotace:

A-C, C-A, B-D, D-B / A-B, B-A, C-D, D-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– blafák místo druhé střely (B)

– clonící hráč v brankovišti

– opakovaná střelba – dvě nahrávky místo jedné

Změníme orientaci cvičení


cv. 45 „Kříž“

Popis:

Hráč B1 vybíhá, dostává přihrávku od C1 a bez přípravy střílí. Ve stejný moment vybíhal i hráč A1, o moment později dostává nahrávku od D1 a taktéž střílí z první na branku.

Rotace:

A-C, C-A, B-D, D-B / A-B, B-A, C-D, D-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– blafák místo druhé střely

– clonící hráč v brankovišti

– na dvě branky

– opakovaná střelba – dvě nahrávky místo jedné

cv. 46 „Rohy vzadu“

Popis:

Hráč A1 vybíhá z rohu za bránu, zpracovává přihrávku o mantinel od hráče B1, provádí otočku s míčkem, vybíhá zpoza brány a zakončuje. Dále vybíhá hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– možnost vyběhnutí z jakékoliv strany za brankou

– s obráncem v brankovišti

– s narážečkou od hráče B1

– různé způsoby běhu

– různé způsoby nahrávky

cv. 47 „Krátké rohy“

Popis:

Hráč A1 vybíhá z rohu za bránou do brankoviště, dostává nahrávku (vzduchem nebo s jedním dopadem) z protějšího zástupu  od hráče B1 a zakončuje bez přípravy nebo po zpracování na branku. Dále vybíhá hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby držení hole

– vysoká nahrávka – zpracování tělem

– různé způsoby zakončení

– nahrávka po zemi

cv. 48 „Střela z první“

Popis:

Hráč A1 přihrává o mantinel za bránou míček hráči do protějšímu zástupu – B1 a vybíhá před bránu, B1 mu z první nahrává, A1 zakončuje střelou na branku. Dále začíná B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– zakončení blafákem

– různé způsoby střelby

– střela do vymezeného prostoru

– různé způsoby nahrávek

– naražení míčku s A2 nebo B1


cv. 49 „Střela z první“

Popis:

Hráč A1 přihrává o mantinel za bránou míček hráči z protějšího zástupu – B1, běží okolo kuželu a nabíhá si před bránu, B1 přijme přihrávku, vede míček a zpoza branky nahrává, A1 zakončuje střelou bez přípravy na branku. Dále začíná B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– otočka kolem kuželu

– tečující hráč v brankovišti

– naražení míčku s B2

Změníme orientaci cvičení

cv. 50 „Souběžné výběhy“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně vybíhají s míčkem. A1 bezprostředně po oběhnutí kuželu střílí na bránu, B1 provádí u kuželu otočku, střílí až poté. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby vedení míčku

– různé vzdálenosti kuželů od branky

– výměna míčků mezi A1 a B1 při výběhu

– opakovaná střelba – nahrávka od A2 resp. B2

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 51 „Střely z první“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, za kuželem nahrává nabíhajícímu hráči B1, B1 se obtáčí kolem kuželu a střílí na branku. A1 dostává do běhu nahrávku od B2 a střílí z první hned vzápětí. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– otočky kolem kuželů

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– různé vzdálenosti kuželů od brány

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

cv. 52 „Střela z první po narážečce“

Popis:

Hráč B1 vybíhá pozadu s míčkem, přihrává ho zpět do svého zástupu  hráči B2, obíhá kužel, dostává od B2 nahrávku do běhu a střílí z první. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby driblinku při vedení míčku

– různé vzdálenosti kuželu od brány

– narážečka s hráčem A1

– opakovaná střelba – nahrávka od A1

– s clonícím hráčem v brankovišti


cv. 53 „Horní rohy“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku směrem do středu hřiště, dostává přihrávku od hráče A1, vede míček a za kuželem střílí. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– otočky u kuželů

– různé způsoby běhu

– různá vzdálenost kuželu od branky

– nahrávka vzduchem pro zpracování v běhu

– tečující hráč v brankovišti

– opakovaná střelba – nahrávka od B2

 


cv. 54 „Střely z první“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně vybíhají kolem bližšího kuželu, poté dostávají přihrávku od nahrávače a z první střílí na branku. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– otočky kolem kuželů

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– A1 běží po střele před bránu, B1 mu může nahrát

– na dvě branky

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

cv. 55 „Střely z první“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně vybíhají bez míčku. Nejdříve A1, poté i B1 dostávají přihrávku od nahrávačů do běhu a bez přípravy střílí na branku. Dále vybíhají hráčiA2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávači přihrávají křížem (N1-A, N2-B)

– A1 dobíhá před bránu, B1 mu může nahrát

– různé způsoby střelby (první a druhé)

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

cv. 56 „Střela z první“

Popis:

Hráč B1 vybíhá pozadu bez míčku, dostává přihrávku od hráče B2, provádí otočku u kuželu, přihrává zpět hráči B2, nabíhá před bránu, dostává přihrávku do běhu od hráče A1 a z první střílí na bránu. Dále vybíhá A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– otočky okolo obou kuželů

– naražení míčku s B3

– různé způsoby střelby

– opakovaná střelba – nahrávka od B3


cv. 57 „Střely po slalomech“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně vybíhají s míčkem slalomem kolem kuželů, za posledním kuželem střílí na bránu. A1 běží pozadu, B1 popředu. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nepravidelná slalomová dráha

– lavičky jako překážky

– otočky kolem kuželů

– výměna míčku mezi A1 a B1 za 1. kuželem

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení

cv. 58 „Střely z první po slalomech“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně vybíhají s míčkem slalomem popředu a pozadu (A1 navíc provádí otočku), poté si narážejí míček s B4 resp. A4 a bez přípravy střílí na branku. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A, dále 1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– naražení opačně – přihrávka bližším hráčům

– vzájemná výměna míčků při běhu pozadu

– na dvě branky (+ narážečka brankáři)

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

cv. 59 „Střela po vedení míčku“

Popis:

Hráč 1 vybíhá pozadu bez míčku, naráží si míček s hráčem 2, obíhá bránu, poté vede míček kolem dalších překážek a zakončuje na branku. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace: 1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– více naražení míčku s hráčem 2

– naražení míčku s brankářem

– jiné druhy překážek (lavičky apod.)

– obránce u brány

– opakovaná střelba (zařadit nahrávače)

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 60 „Střely po otočkách“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s míčkem, provádí otočky kolem kuželů, naráží si míček s nahrávačem, z první střílí, poté střílí ještě jednou po otočce kolem kuželu a nahrávce od hráče 7. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

1-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– různé způsoby vedení míčku

– akrobatické prvky při vedení míčku místo otoček

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení


cv. 61 „Dvě střely po vedení míčku“

Popis:

Současně vybíhají s míčkem hráči A1 a B1, mají za úkol libovolným způsobem absolvovat cestu k brance a zakončit střelou. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– povinná výměna(y) míčku mezi A1 a B1

– A1 zakončuje střelou, B1 blafákem

– více překážek na trase (lavičky, mantinely atd.)

– povinné prvky (otočky apod.)

– různé způsoby vedení míčku

– obránce před bránou

 


cv. 62 „Zakončení zpoza brány“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně vybíhají s míčkem a zakončují u druhé branky (A1 do branky 2 a B1 do branky 1).

Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– výměna míčku u prostřední překážky

– dvojité zakončení – hráč po střele přijme nahrávku a vrací se zakončit do druhé brány

– různé způsoby vedení míčku

– různé způsoby držení hole

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 63 „Posunovačka“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 2 a běží na jeho místo, totéž provádí hráč 2 (přihrává na hráče 3 a běží na jeho místo) atd. Po střele jde hráč ještě tečovat, poté se řadí do zástupu.

Rotace:

hráč se řadí tam, kam nahrál

1-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

cv. 64 „Céčko“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 5 a běží na jeho místo , hráč 5 nahrává hráči 6 a běží na jeho místo atd., hráč 7 střílí na bránu. Dále začíná hráč 2.

Rotace:

hráč se řadí tam, kam nahrál

1-5, 5-6, 6-7, 7-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby střelby

– různé způsoby běhu

– různá vzdálenost střelby

Změníme orientaci cvičení


cv. 65 „Obrácené céčko“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s míčkem, zpoza brány nahrává  hráči 8 a běží oběhnout kužel dle nákresu, dostává přihrávku od hráče 9, kterému přihrál hráč 8, a z první střílí. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

1-9, 9-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– hráč obíhá kužel z druhé strany

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

– clonící hráč v brankovišti

Změníme orientaci cvičení

cv. 66 „Trojúhelník“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 4 a běží na jeho místo, hráč 4 nahrává 5 a přebíhá na jeho místo atd., hráč 6 střílí z první na bránu. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

hráč se řadí tam, kam nahrál

1-4, 4-5, 5-6, 6-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– hráč 6 si před střelou naráží s hráčem 2

– hráč 6 běží po střele clonit brankáři

– různé způsoby běhu

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 67 „ Zadní elko“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 5 a běží na jeho místo, hráč 5 nahrává hráči 6, ten střílí na bránu. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

hráč se řadí tam, kam nahrál

1-5, 5-6, 6-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– zařadit narážečku se zástupem hráčů

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby přeběhů

Změníme orientaci cvičení

 

 

cv. 68 „Horní elko“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 5 a běží na jeho místo, hráč 5 nahrává hráči 6, ten nahrává hráči 7, který bez přípravy střílí na bránu. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

1-5, 5-7, 7-6, 6-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– před střelou narážečka s hráčem 5

– různé způsoby střelby

– různé způsoby běhu

– clonící hráč před brankou

– blafák místo střelby

Změníme orientaci cvičení


cv. 69 „Střela z první po nahrávkách“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 6 a dle nákresu ho obíhá, hráč 6 nahrává hráči 7, ten nahrává hráči 8, který nahrává do běhu hráči 1, ten z první střílí na bránu. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

1-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby nahrávek

– hráč 7 může jít před bránu tečovat, příp. usměrnit přihrávku hráče 1

– naražení míčku před střelbou s hráčem 2

Změníme orientaci cvičení

cv. 70 „Zavináč“

Popis:

Hráč 1 nahrává hráči 5 a běží na jeho místo, hráč 5 nahrává hráči 7 a vybíhá k druhému kuželu, hráč 7 nahrává hráči 8, který předává do běhu hráči 5, který zakončuje, poté ještě jednou po nahrávce hráče 6. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

1-6, 6-7, 7-8, 8-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– druhé zakončení blafákem

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení

cv. 71 „Zavináč“

Popis:

Hráč 1 vybíhá pozadu s míčkem za kužel, nahrává hráči 6 a běží před bránu. Hráč 6 nahrává hráči 5, ten hráči 1, který střílí z první na bránu, poté ještě jednou po nahrávce hráče 2. Hráč 2 dále vybíhá.

Rotace:

1-5, 5-6, 6-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– druhé zakončení blafákem

– různé způsoby vedení míčku

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 72 „Zetko“

Popis:

Hráč A1 přihrává hráči B1 a vybíhá do středu hřiště. Hráč B1, přihrává do protějšího zástupu hráči A3, který přihrává do běhu hráči A1, ten střílí z první na branku. Dále vybíhá hráč B1.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– hráč A1 obíhá zástup B, narážečky jsou dvě

– místo střely z první zakončení blafákem

– přidáme nahrávače – opakovaná střelba

– přidáme obránce – situace 1 na 1

– naražení míčku s hráčem B4


cv. 73 „Střela z první po nahrávkách“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, přihrává nahrávači N1, provádí otočku kolem kuželu a dostává nahrávku do běhu od N2, který dostal míček od N1. A1 z první střílí na bránu. Dále vybíhá hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– přidáme obránce – situace 1 na 1

– nahrávky narážečů v opačném pořadí (A1 přihraje N1 a provádí otočku na druhou stranu)

– různé způsoby vedení míčku

Pravidelně střídáme nahrávače

cv. 74 „Střela z první po trojúhelníku“

Popis:

Hráč B1 nahrává nahrávači N1 a obíhá kužel. N1 přihrává N2 a ten hráči B2. B2 přihrává do běhu A1, který bez přípravy střílí na bránu. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– A1 nahraje N2, N2 nahraje N1, N1 nahraje A1 a A1 nahraje B1

– různá vzdálenost kuželu od branky

– hráč clonící brankáři v brankovišti

– otočka kolem kuželu

Pravidelně střídáme nahrávače

 


cv. 75 „Střela z první po nahrávkách“

Popis:

Hráč B1 přihrává nahrávači N1 a nabíhá si do středu hřiště, po narážečce N1 na N2 vysílá N2 přihrávku B1 do běhu, ze které B1 bez přípravy střílí. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– místo střely samostatný únik s blafákem

– dorážení střely

– další útočník u brány – situace 2 na 0

– obránce u brány – situace 1 na 1

Pravidelně střídáme nahrávače

 


cv. 76 „Střela z první po nahrávkách“

Popis:

Hráč A1 přihrává nahrávači N1 a nabíhá si před bránu, po narážečce N1 na N2 dostává od N2 přihrávku do běhu, ze které bez přípravy střílí. Dále začíná hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávač N2 střílí, hráč A1 tečuje a cloní brankáři

– navíc ještě jedna narážečka s N1

– navíc narážečka s B1

– opakovaná střelba – nahrávka od B1

Pravidelně střídáme nahrávače


cv. 77 „Střela po oběhnutí“

Popis:

Hráč A3 nahrává o mantinel nahrávači N1, obíhá zástup A a nabíhá si do středu hřiště, po narážečce nahrávačů dostává od N2 přihrávku do běhu, ze které bez přípravy střílí. Dále začíná hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– narážečku s B1

– místo střely samostatný únik s blafákem

– přidat obránce – situace 1 na 1

– různé způsoby nahrávek

Pravidelně střídáme nahrávače


cv. 78 „Střely po elkách“

Popis:

Hráč A1 přihrává nahrávači N1 a nabíhá si do středu hřiště, současně hráč B1 nahrává N4 a také si nabíhá do středu, po narážečce nahrávačů dostávají A1 i B1 křížem přihrávku, ze které bez přípravy střílí křížem na vzdálenější branku. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– nahrávači nahrají naopak (N2-A1,N3-B1)

– střely na bližší branky (A1 – branka 1, B1 – branka 2)

– útočník před brankami cloní brankářům

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Pravidelně střídáme nahrávače

cv. 79 „Dvě elka najednou“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně nahrávají hráčům A4 a B4, ti narážejí míček křížem hráčům A5 a B5, kteří z první střílí na bránu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávky naopak (A4 – A5, B4 – B5)

– útočník před brankami cloní brankářům

– střely křížem (A5 na branku 2 a B5 na branku 1)

– různé způsoby střelby (zleva a zprava)

– různé způsoby nahrávek

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 80 „Střela po zetku“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně nahrávají hráčům A6 a B6, ti narážejí hráčům A5 a B5, kteří narážejí hráčům A4 a B4. A4, resp. B4 nahrávají do běhu hráčům A1 a B1, kteří z první střílí. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

1-4, 4-5, 5-6, 6-3, 3-2, 2-1 / A-B, B-A

Varianty:

– na dvě branky

– křižné nahrávky (A4 – B1, B4 – A1)

– s jedním nebo dvěma obránci

– různé způsoby nahrávek

– s clonícím hráčem v brankovišti


cv. 81 „Střely ze stran“

Popis:

Hráči A1 a B1 současně vybíhají, přijímají nahrávku o mantinel do běhu od hráčů A2 resp. B2, obíhají kužel a zakončují střelbou na bližší branku. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– střely křížem (A1 na branku 2, B1 na branku 1)

– různé způsoby běhu

– otočky kolem kuželů

– s jedním nebo dvěma obránci

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 82 „Fotbalové cvičení“

Popis:

Hráč A1 si naráží míček s hráčem B1, poté nahrává do běhu hráči C1 a nabíhá si směrem na branku. C1 provádí otočku kolem kuželu a nahrává do běhu A1, který z první střílí na branku. Dále začíná hráč A2.

Rotace:

A-C, B-A, C-A

Varianty:

– narážečka s B3 nebo C3

– různé způsoby běhu, akrobatické prvky

– různé způsoby střelby

– různá vzdálenost zástupů B a C od brány

– s clonícím hráčem v brankovišti

cv. 83 „Střela z voleje“

Popis:

Hráč A1 nahrává hráči B1 a nabíhá si před bránu. B1 předává nahrávači N1, který vzduchem přihrává A1 do běhu, ten míček bez přípravy nebo po zpracování střílí na bránu. Dále začíná hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– místo lavičky branku, kterou musí nahrávka projít

– různé způsoby střelby

– různé způsoby nahrávek

– různá vzdálenost nahrávačů od brány

Pravidelně střídáme nahrávače

cv. 84 „Dvě střely“

Popis:

Hráč B1 vybíhá současně s hráčem A1, před kužely si vzájemně přihrávají a za kužely míček přijímají. B1 okamžitě z první střílí na bránu, A1 střílí po oběhnutí kuželu. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různá vzdálenost kuželů od brány

– B1 jde clonit brankáři po střele

– B1 jde bránit A1 ve střele

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení


cv. 85 „Střela po nahrávce zpoza brány“

Popis:

Hráč 1 vybíhá, přihrává hráči 5, který mu naráží míček zpět a běží na brankoviště. Hráč 1 vede míček kolem rohového kuželu a zpoza brány nahrává hráči 5, který bez přípravy střílí. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– hráč 1 nemusí nahrávat, může sám zakončit zpoza branky

– hráč 5 může hráči 1 místo střely ještě přihrát

– dvojitá narážečka

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 86 „Dvě střely po dvojité výměně míčku“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s  míčkem, naráží si dvakrát s nahrávačem dle nákresu a z první střílí na branku, poté zakončuje ještě jednou po přihrávce hráče 4. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace: 1-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– na dvě branky

– různé způsoby vedení míčku

– výběh bez míčku, přihrávka od hráče 2

– různé způsoby střelby (první a druhé)

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

cv. 87 „ Zakončení po dvojitém přihraj a běž“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, naráží si do běhu nejdříve s hráčem z protějšího zástupu – B2, poté s hráčem ze svého zástupu – A2. A1 zpracovává míček a provádí samostatný únik na branku. Dále vybíhá hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– oběhnutí kuželu v opačném střelu

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby běhu

– s obráncem

– clonící hráč v brankovišti

cv. 88 „Přihraj a běž o lavičky“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s míčkem, naráží si o první lavičky, provádí otočku, naráží si o druhé lavičky, vede míček před bránu, zakončuje střelou. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– otočka před střelbou

– výběh bez míčku – přihrávka od hráče 2 po oběhnutí prvních laviček

– třetí naražení s  narážečem vedle brány

Změníme orientaci cvičení


cv. 89 „Trojité přihraj a běž“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s míčkem, nahrává hráči 5, obíhá branku a dostává míček zpět, poté prostrkuje míček malou brankou a ještě dvakrát si vymění míček s hráčem 5 dle nákresu, ten poté zakončuje střelou bez přípravy. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace:

1-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– jiné překážky na přenášení míčku apod.

– hráč 1 může místo nahrávky sám zakončit

– hráč 5 místo střely může přihrát hráči 1

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 90 „Střely po přihraj a běž“

Popis:

Současně vybíhají pozadu hráči A1 a B1 s míčkem, přihrávají hráčům C1 a D1, obíhají branku a dostávají míček zpět, po oběhnutí druhé branky zakončují střelou na bránu. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-D, C-A, B-C, D-B

Varianty:

– výběh bez míčku, přihrávka ze svého zástupu

– přihrávky křížem (A1 na D1 a B1 na C1) a oběhnutí druhé brány opačným směrem

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 91 „Střely z první po přihraj a běž“

Popis:

Současně vybíhají hráči A1 a B1, přijímají nahrávku od nahrávače N1 resp. N2, vedou míček kolem překážek, naráží si s nahrávačem a zakončují bez přípravy po oběhnutí poslední překážky na vzdálenější bránu. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– výběh s míčkem a dvojité naražení s nahrávačem

– zakončení na bližší bránu (A1-branka 1,B1-branka 2)

– výměna míčku mezi A1 a B2 před zakončením

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Pravidelně střídáme nahrávače

cv. 92 „Kulomet“

Popis:

Hráči si rychle po sobě křížem nahrávají a z první střílí na branku podle nákresu.

Rotace:

1-6, 6-2, 2-8, 8-4, 4-10, 10-5, 5-9, 9-3, 3-7, 7-1

Varianty:

– hráči znají svá čísla a podle svého postavení vysílají střely nepravidelně, brankář do poslední chvíle neví, kdo vystřelí (střelec se krátce před střelou ohlásí)

– s útočníky vedle brány – dorážejí

– na dvě/tři brány

– různá vzdálenost střelců od brány

Změníme orientaci cvičení


cv. 93 „Makačka“

Popis:

A: Hráč 1 vybíhá bez hokejky s míčkem v ruce, po cca 4 metrech pokládá míček, vrací se pro hokejku, bere ji (v ten moment vybíhá hráč 2), běží a z první střílí .

B: Hráč 1 vybíhá s míčkem, po cca 3 metrech zabrzdí, běží s míčkem zpět, poté znovu vybíhá (v ten moment vybíhá hráč 2) a zakončuje střelou na bránu.

Rotace:

A-B, B-A, dále 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1

Varianty:

– různé způsoby běhu

– na více skupin ze stran na branku

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 94 „Pořadník“

Popis:

Hráči střílí rychle za sebou v pořadí podle svého čísla, poslední hráč (5) provádí samostatný únik na branku.

Rotace:

1-3, 3-5, 5-2, 2-4, 4-1

Varianty:

– na dvě branky

– více střelců

– různá vzdálenost střelců od branky

– různé způsoby střelby

– s clonícím hráčem v brankovišti

Změníme orientaci cvičení

 

 


cv. 95 „Pořadník“

Popis:

Hráči A1, B1, C1, D1 a E1 vybíhají a střílí rychle za sebou v určeném pořadí s míčkem, poslední hráč – E1 provádí samostatný únik na branku s blafákem. Dále začínají hráči A2, B2, C2, D2 a E2.

Rotace:

3-2, 1-3, 5-1, 4-5, 2-4

Varianty:

– na dvě branky

– více střelců

– různá vzdálenost střelby od branky

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 96 „Tříslalomové“

Popis:

Hráči A1, B1 a C1 vybíhají souběžně na svoji trasu s míčkem dle nákresu, zakončují střelou na branku. Nejlehčí trasu má hráč A1, dále C1 a jako poslední zakončuje hráč B1. Dále vybíhají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-B, B-C, C-A

Varianty:

– ztížení přidáním překážek, otoček

– různé způsoby vedení míčku

– výběh bez míčku, před střelou přihrávka od nahrávače

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení


cv. 97 „Brankářské výběhy ze strany“

Popis:

Hráči 1, 2 a 3 souběžně vybíhají s míčkem ke svým kuželům, za nimi střílí na branku. Hráč 3 cloní při střele hráčů 1 a 2.

Rotace:

1-2, 2-3, 3-1

Varianty:

– na dvě branky

– různá vzdálenost kuželů

– otočky kolem kuželů

– různé způsoby vedení míčku

– opakovaná střelba – s nahrávačem

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 98 „Čtyři střely“

Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně vybíhají s míčkem, za svým kuželem střílí na bránu. Hráč B1 poté dostává přihrávku ze svého zástupu od hráče B2. B1 znovu střílí a poté ještě jednou zakončuje hráč A1 zpoza brány (za brankou bere volný míček). Dále vybíhají A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různá vzdálenost kuželů od branky

– různé způsoby střelby

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 99 „Čtyři střely – kříž“

Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně vybíhají bez míčku , za svým kuželem po přihrávce z protějšího rohu od hráčů B2 resp. A2 bez přípravy střílí. Dále dostávají přihrávku ze svého rohu od hráčů A2 resp. B2 a znovu bez přípravy střílí. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– na dvě branky

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– různé způsoby výběhu

Změníme orientaci cvičení

cv. 100 „Čtyři střely po nahrávkách“

Popis:

Hráč C1 si naráží s nahrávačem N1 míček do běhu a z první střílí. Ihned poté provádí to samé hráči B1, dále D1 a A1. Dále začínají hráči C2, B2, D2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A, C-D, D-C / A-B, B-A, C-D, D-A

Varianty:

– různé způsoby střel dle vzdáleností (A+C, B+D)

– na dvě branky

– se čtyřmi nahrávači

– hráč po nahrávce běží na střed a obíhá nahrávače

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení


cv. 101 „Tři střely“

Popis:

Hráč 1 vybíhá bez míčku, za kuželem přijímá nahrávku ze zástupu od hráče 2) po proběhnutí mezi kužely střílí. Poté dostává další nahrávku od hráče 2, po krátkém slalomu střílí podruhé, po přihrávce od nahrávače střílí potřetí, tentokrát z první. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace: 1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby vedení míčku

– různé způsoby střel (první, druhé a třetí)

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 102 „Opakovaná střelba z první“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku, za kuželem dostává přihrávku od hráče A1, vede míček a střílí na bránu, poté dostává nahrávku od hráče B2, znovu střílí bez přípravy. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– různé způsoby běhu

– nahrávač za bránou – třetí střela

– na dvě branky

– otočka mezi střelami

cv. 103 “Opakovaná střelba z první“

Popis:

Hráč B1 vybíhá s míčkem, za kuželem si naráží míček s hráčem A1, z první střílí na bránu. Běží dál směrem k brance, dostává nahrávku od hráče B2, podruhé střílí bez přípravy. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– různé způsoby vedení míčku

– nahrávač za bránou – třetí střela

– na dvě branky

– otočka mezi střelami

cv. 104 „Opakovaná střelba z první“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku, před kuželem dostává přihrávku od hráče A1, vede míček a za kuželem si s A1 naráží, bez přípravy střílí, poté dostává nahrávku od hráče B2, znovu bez přípravy střílí. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– různé způsoby běhu

– nahrávač za bránou – třetí střela

– různá vzdálenost kuželu od brány


cv. 105 „Opakovaná střelba z první“

Popis:

Hráč B1 vybíhá s míčkem, před kuželem nahrává hráči A1, ten mu naráží zpět. Za kuželem B1 z první střílí, běží dál, po oběhnutí druhého kuželu střílí bez přípravy po přihrávce hráče B2. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– otočky kolem kuželů

– různé způsoby běhu

– nahrávač za bránou – třetí střela

– na dvě branky

 


cv. 106 „Opakovaná střelba z první“

Popis:

Hráč B1 nahrává do rohu nabíhajícímu hráči A1, ten mu vrací do běhu zpět, B1 střílí z první na bránu. B1 běží dál, po přihrávce hráče A2 podruhé bez přípravy střílí. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– na dvě různě vzdálené branky

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– různé způsoby běhu

– akrobatický prvek mezi střelami

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 107 „Opakovaná střelba z první“

Popis:

Hráč A1 vybíhá pozadu s míčkem, naráží si jej s hráčem A2, otáčí se a z první střílí na bránu. Běží dál, po přihrávce hráče B1 střílí podruhé. B1 poté vybíhá pozadu bez míčku, dostává přihrávku od hráče B2 a střílí, podruhé bez přípravy střílí po přihrávce hráče A2. Dále začínají B2 a A2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– obě nahrávky z vlastního zástupu

– obě nahrávky z protějšího zástupu

– různé způsoby střelby (první a druhé)

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 108 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč B1 vybíhá s míčkem na střed hříště a střílí na bránu, dále pokračuje otočkou kolem kuželu a po nahrávce vyběhnuvšího hráče A1 podruhé střílí, tentokrát bez přípravy. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– B1 vrací zpět A1 – situace 2 na 0

– A1 jde dorážet střelu B1

– různé způsoby vedení míčku při vyběhnutí

Změníme orientaci cvičení


cv. 109 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč B1 vybíhá s  míčkem a střílí na bránu, dále pokračuje během na střed hřiště, po nahrávce od nahrávače N2 podruhé střílí, tentokrát z první, po nahrávce od nahrávače N1 střílí potřetí, příp. provádí blafák. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávači přihrávají v opačném pořadí

– různé způsoby střelby (první, druhé a třetí)

– různé způsoby běhu, akrobatické prvky za běhu

Pravidelně střídáme nahrávače

 


cv. 110 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč B1 začíná střelou od půlky, poté běží vpřed, po nahrávce hráče A1 ze strany střílí podruhé, po nahrávce hráče C1 z druhé strany střílí potřetí, příp. provádí samostatný nájezd na brankáře. Dále začíná hráč B2.

Rotace:

A-B, B-C, C-A

Varianty:

– přihrávky ze stran v opačném pořadí

– různé způsoby střelby (první, druhé a třetí)

– různé způsoby běhu, akrobatické prvky za běhu

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 111 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku, dostává od nahrávače N2 přihrávku do běhu, z první střílí na bránu, pokračuje oběhnutím kuželu a podruhé bez přípravy zakončuje po nahrávce nahrávače N1. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– místo druhé střely zakončení blafákem

– na dvě branky

– různé způsoby střel (první a druhé)

– přihrávky od nahrávačů v opačném pořadí

Pravidelně střídáme nahrávače

cv. 112 „Opakovaná střelba“

Popis:

Současně vybíhají hráči A1 a B1, oba dostávají střídavě tři nahrávky od bližšího nahrávače (N1-A1, N2-B1), po kterých bez přípravy střílí. A1 dostává nahrávku vždy o chvíli dříve než B1. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávky vzdálenějších nahrávačů (N1-B1, N2-A1)

– různé způsoby střelby (první, druhé a třetí)

– na dvě branky

– různé způsoby běhu

Pravidelně střídáme nahrávače


cv. 113 „Opakovaná střelba s kotoulem“

Popis:

Hráč 1 vybíhá, dostává přihrávku od hráče 3, provádí otočku a zadovkou hráči 3 míček vrací, do běhu dostává první nahrávku od nahrávače – střílí na bránu, běží dál, na žíněnce provádí kotoul, běží dál, po druhé přihrávce od nahrávače podruhé bez přípravy zakončuje. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace: 1-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby střel (první a druhé)

– druhá přihrávka ze zástupu (hráč 3)

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 114 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, za kuželem střílí, běží za bránu, dostává přihrávku od hráče B1, vybíhá před bránu a zakončuje podruhé. Dále vybíhá B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– možnost vyběhnutí z jakékoliv strany před bránu

– přihrávky ze svého rohu

– s obráncem před bránou

– po druhé přihrávce oběhnout druhý kužel

– různé vzdálenosti kuželů od brány

cv. 115 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s míčkem, nahrává do běhu předchozímu hráči (hráč 5), obíhá kužel, po přihrávce od hráče 3 střílí bez přípravy na bránu, obíhá druhý kužel a po přihrávce vyběhnuvšího hráče 2 střílí podruhé. Dále pokračuje hráč 2.

Rotace:

1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby střel (první a druhé)

– nahrávač v druhém rohu – třetí střela

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

cv. 116 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč B1 provádí slalom s míčkem, na jehož konci střílí na bránu, poté dostává nahrávku z protějšího rohu od hráče A2 a zakončuje podruhé blafákem. Hráč A1 vybíhá v momentě první střely hráče B1.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– přihrávka z vlastního rohu

– na dvě branky z obou rohů současně

– různé způsoby vedení míčku

– nepravidelný slalom

– slalom s otočkami, překážkami k přenášení apod.


cv. 117 „Opakovaná střelba“


Popis:

Hráč B1 vybíhá, za každým ze tří kuželů bez přípravy střílí na bránu po přihrávce z druhého rohu – A1. Dále vybíhá hráč A1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– otočky kolem kuželů

– různá vzdálenost kuželů od brány

– přihrávky z vlastního rohu z obou rohů najednou na dvě brány

– různé způsoby střelby (první, druhé a třetí)

cv. 118 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku za bránu, bere volný míček, vybíhá obloukem před bránu a zakončuje střelou na brankáře, znovu bere volný míček, vybíhá před bránu a zakončuje, situace se dále ještě jednou opakuje. Dále vybíhá  A1.

Rotace:A-B, B-A

Varianty:

– místo třetí střely blafák

– naražení míčku s protějším zástupem – A1

– přidáním kuželu určíme délku výběhu

– dva hráči najednou na dvě brány

– různé způsoby střelby (první, druhé a třetí)

cv. 119 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráči B1 a A1 současně vybíhají, po vedení míčku střílí (nejdříve B1), poté si oba berou v rohu míček, vybíhají do oblouku a střílí podruhé, následně berou míček v druhém rohu a potřetí zakončují. Dále vybíhají hráči B2 a a2

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– naražení míčku s vlastním zástupem – A2 resp. B2

– různé způsoby střelby (první, druhé a třetí)

– na dvě branky – střely současně

– se dvěma obránci

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 120 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s míčkem k bránám, zakončuje střelou z blízka na branku B1, dále dostává míček od nahrávače N2 a zakončuje na branku 2, poté se otáčí, přijímá nahrávku od nahrávače N3 a zakončuje na branku 3. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace: 1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– hráč zakončuje na branky v opačném pořadí

– nahrávači nahrávají v opačném pořadí

– různé způsoby držení hole

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Pravidelně střídáme nahrávače


cv. 121 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s míčkem, zakončuje zpoza na otočenou branku 1, dále dostává míček od hráče 5 a zakončuje na branku 2, poté se otáčí, přijímá nahrávku od hráče 7 a zakončuje na branku 3. Dále po nahrávce hráče 6 zakončuje znovu na branku 3 a konečně po nahrávce hráče 4 zakončuje na branku 2. Dále vybíhá hráč 2.

Rotace: 1-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby držení hole

– přihrávky a zakončení v jiném pořadí

– hráč může zakončovat v libovolném pořadí

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 122 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč 1 vybíhá s míčkem, nahrává do běhu předchozímu hráči (hráč 6), obíhá kužel, po přihrávce o mantinel od hráče 2 střílí po výběhu na bránu, obíhá druhý kužel, dostává druhou přihrávku od hráče 2, opět střílí, tentokrát bez přípravy. Obíhá třetí kužel a po přihrávce vyběhnuvšího hráče 2 střílí potřetí, hráč 2 pokračuje.

Rotace: 1-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby střelby (první, druhé a třetí)

– otočky kolem kuželů

– hráč clonící brankáři před bránou

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 123 „Opakovaná střelba s přeskoky“

Popis:

Hráč 1 vybíhá bez míčku, po přihrávce nahrávače N1 z první střílí, přeskakuje překážku, podruhé střílí po přihrávce nahrávače N2, opět přeskakuje překážku, znovu střílí po přihrávce N1, poté proleze překážkou, naposledy střílí na bránu po druhé přihrávce od N2.

Rotace: 1-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby střelby (první, druhé, třetí i čtvrté)

– N2 nahrává vzduchem, N1 po zemi

– zakončení blafákem místo čtvrté střelby

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení

cv. 124 „Opakovaná střelba – šoupačka“

Popis:

Hráč 1 vybíhá, střídavě dostává přihrávky od hráčů zleva a zprava, po kterých bez přípravy střílí. Dále pokračuje hráč 2.

Rotace:

1-8, 8-6, 6-5, 5-2, 2-1 / 3-9, 9-7, 7-4, 4-3

Varianty:

– různé způsoby střelby (první, druhé, třetí i čtvrté)

– nahrávky zprava vzduchem, zleva po zemi

– blafák místo poslední střely

– více nahrávek a více střel

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení


cv. 125 „Dvojitá opakovaná střelba“

Popis:

Hráči A1 a B1 souběžně vybíhají, po nahrávce od bližšího hráče A4 a B4 střílí na branku 1, obíhají křížem branku, po nahrávce bližšího hráče A6, B6 podruhé střílí bez přípravy na branku 2. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A, dále 1-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– jeden hráč střílí, druhý následně provádí blafák

– nahrávky od vzdálenějších hráčů (4 a 6)

– různé způsoby střelby (první a druhé)

– oběhnutí první branky

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 126 „Opakovaná střelba z místa“

Popis:

Hráč 8 dostává rychle za sebou nahrávky od ostatních hráčů podle jejich postavení, sedmkrát za sebou bez přípravy střílí na branku. Dále střílí hráč 1 atd.

Rotace:

8-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8

Varianty:

– střelba do vymezeného prostoru

– přihrávky nepravidelně za sebou

– méně či více nahrávačů

– různá vzdálenost od branky

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

cv. 127 „Opakovaná střelba s přeběhy“

Popis:

Hráč 5 dostává za sebou nahrávky od ostatních hráčů podle jejich postavení, z první vystřelí a po každé střele následuje jeho přeběh za čáru (pokud dostal nahrávku zleva, běží doprava a naopak) Dále střílí hráč 1 atd.

Rotace:

1-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– střelba do vymezeného prostoru

– různá vzdálenost čar, ke kterým střelec běhá

– méně či více nahrávačů

– různá vzdálenost od branky

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 128 „Vedení míčku zakončené střelou“

Popis:

Souběžně vybíhají hráči A1 a B1, vedou míček kolem překážek dle nákresu a zakončují na opačnou branku (A1 na branku 2, B1 na branku 1). Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávači za bránou – druhá střela (blafák)

– povinné 2 výměny míčku mezi A1 a B1, otočky atp.

– hráči si sami volí cestu

– různé způsoby vedení míčku

Nezapomeneme vystřídat brankáře


cv. 129 „Obludárium“

Popis:

Souběžně vybíhají hráči A1 a B1 s míčkem, provádí otočky a absolvují trasu dle nákresu popředu i pozadu, na konci si vymění míček a blafákem zakončují na opačnou branku (A1 na branku2, B1 na branku 1). Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– více či méně překážek

– jiné překážky – na přenášení míčku, podlézání apod.

– nahrávač – druhé zakončení na zbývající branku

Nezapomeneme vystřídat brankáře

 


cv. 130 „2 na 0“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku, přijímá přihrávku od hráče A1, který se následně také rozeběhne, B1 si s A1 narazí  míček a zakončuje střelou z první na branku.

Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávač u branky – A1 následně také střílí

– na dvě branky

– dvojnásobná výměna míčku mezi A1 a B1

– různé způsoby nahrávek

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 131 „Trojitá výměna míčku“

Popis:

Hráči B1 a A1 si do běhu nahrají míček, následně si ho vymění během překřížení, poté si ještě jednou nahrají do běhu a zakončují střelou bez přípravy na bližší branku (B1 na branku 1, A1 na branku 2. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– zakončení na vzdálenější branku (B1 – br. 2,A1 – br.1)

– nahrávač – druhé zakončení na zbývající branku

– různé způsoby nahrávek

Nezapomeneme vystřídat brankáře

cv. 132 „2 na 0 s křížením“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku, přijímá přihrávku od hráče A1, který se následně také rozeběhne, B1 se s A1 u kuželu překříží s předáním míčku, u dalšího kuželu také, za ním B1 nahraje a A1 zakončuje střelou z první na branku. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávač u brány – B1 provádí následně blafák

– různé způsoby nahrávek

– místo kuželů stojící obránci s „aktivní holí“


cv. 133 „2 na 0 s překážkami“

Popis:

Hráč B1 vybíhá bez míčku, přijímá přihrávku od hráče A1, který se následně také rozeběhne, B1 se s A1 u překříží s předáním míčku, po oběhnutí překážek u otevřené branky také, následně oba oběhnou další překážky, za nimi B1 nahraje a A1 zakončuje střelou z první na branku. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– nahrávač u brány – B1 provádí následně blafák

– různé způsoby nahrávek

– různé způsoby držení hole

cv. 134 „Střela z první – timing“

Popis:

Hráč B1 přihrává nahrávači N a obíhá kužel směrem do hřiště, sbíhající hráč A1 prvním dotykem přihrává B1 do běhu míček, který mu o zadní mantinel přihrál N. B1 střílí z první. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– následná další přihrávka N na A1 a zakončení A1

– různé způsoby běhu

– různé způsoby nahrávek

Cvičení provádíme i z druhé strany

Změníme orientaci cvičení

cv. 135 „Střely z první“

Popis:

Hráč B1 přihrává míček hráči A1 do běhu a vybíhá k bráně. A1 mu míček vrací, B1 z první střílí na bránu. Následně běží za bránu, bere míček a nahrává do běhu A1, který také zakončuje střelou z první. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– A1 nestřílí, ale provádí blafák

– B1 může přihrát A1 z kterékoliv strany za bránou

– A1 může místo střely ještě přihrát B1, který zakončí

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 136 „Trojitá výměna míčků“

Popis:

Souběžně vybíhají hráči A1 a B1 s míčkem. Hráči si současně přihrají do běhu před prvními, druhými i třetími překážkami, poté zakončují střelou na bránu, A1 navíc provádí otočku. Dále vybíhají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– A1 místo střely zakončuje blafákem

– různé způsoby nahrávek

– různé vzdálenosti překážek od sebe

– na dvě branky (bez otočky A1)


cv. 137 „Střely po vedení míčku“

Popis:

Souběžně vybíhají hráči A1 a B1 s míčkem. Hráči si současně přihrají do běhu před prvními překážkami, dále provádí slalom dle nákresu (B1 s otočkou) a zakončují střelou na bránu. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– hráč B místo otočky provádí slalom pozadu

– na dvě branky

– nahrávač – dvojité zakončení

– různé druhy slalomů a překážek

– různé způsoby vedení míčku

cv. 138 „Střely z první“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku ke kuželu, dostává nahrávku od hráče B1, vede míček a vrací jej B1 do běhu, B1 bez přípravy střílí na bránu. Následně dostává A1 nahrávku od hráče B2 a taktéž bez přípravy zakončuje. Dále vybíhají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– A1 zakončuje blafákem místo střelby

– clonící útočník v brankovišti

– na dvě branky

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 139 „Trojité křížení“

Popis:

Souběžně vybíhají hráči A1 a B1. Hráč A1 přijímá nahrávku od B2 a prvním dotykem ji předává při překřížení hráči B1. Dále se hráči A1 a B1 ještě dvakrát překříží před překážkami s předáním míčku, následuje finální přihrávka B1 na A1, který z první zakončuje na branku. Dále začínají hráči B2 a A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– přihrávka nahrávače na B1 a jeho zakončení blafákem

– různé způsoby vedení míčku

– s obráncem

cv. 140 „Střely z první“

Popis:

Hráč 1 vybíhá bez míčku za kužel, dostává přihrávku od hráče 2, vede míček za rohový kužel a vrací nabíhajícímu hráči 2 míček, ten střílí. Hráč 2 po střele běží pro nový míček a přihrává jej hráči 1, který si naběhnul před bránu a střílí. Dále začínají hráči 3 a 4.

Rotace:

1-8, 8-7, 7-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– hráč 1 po nahrávce hráči 2 běží k brance dorážet

– různé způsoby běhu

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení


cv. 141 „Střela z první po nahrávkách“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, dostává přihrávku od hráče B1, oba běží dle nákresu do středu hřiště, A1 nahrává do běhu a B1 mu míček vrací, A1 vede míček a za rohovým kuželem opět nahrává B1, který zakončuje střelou z první. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– různá vzdálenost kuželů od mantinelů a od brány

– hráč A1 jde po nahrávce dorážet

– hráč B1 může místo střely ještě nahrát hráči A1

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 142 „Střela z první po nahrávkách“

Popis:

Hráč A1 přihrává hráči B1 do běhu a oba běží směrem do rohu, B1 zpětnou nahrávkou míček vrací, posléze ho od A1 za brankou opět dostává, provádí otočku a nahrává A1 před bránu, ten střílí bez přípravy. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– hráč B1 jde po nahrávce dorážet

– hráč A1 může místo střely ještě nahrát hráči B1

– různé způsoby vedení míčku

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 143 „Střely z první po nahrávkách“

Popis:

Hráč A1 přihrává hráči B1 do běhu a oba běží směrem do rohu, B1 zpětnou nahrávkou míček vrací, posléze ho od A1 opět dostává před branku, kam si naběhl, bez přípravy střílí. A1 dále obíhá bránu a střílí po dlouhé nahrávce B2. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– hráč B1 jde po střele clonit brankáři

– hráč A1 může místo střely ještě nahrát hráči B1

– hráč B1 po střele brání hráči A1 – situace 1 na 1

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 144 „ Střela z první po nahrávkách“

Popis:

Hráč A1 přihrává hráči B1 a nabíhá si do středu, B1 vede míček k A1 a míček mu vrací, poté si nabíhá do střelecké pozice, kam mu A1 po vedení míčku směřuje přihrávku, B1 z první střílí, A1 běží k brance na případnou dorážku. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– hráč B1 může místo střely ještě nahrát hráči A1

– různé způsoby vedení míčku

– kuželem můžeme vymezit požadovanou vzdálenost pro střelu

Změníme orientaci cvičení


cv. 145 „3 na 0“

Popis:

Hráč B1 začíná nahrávkou do běhu hráči A1, ten prvním dotykem posílá míček na naběhnutého hráče C1. C1 vede míček do rohu a vrací A1 zpět nahrávkou o mantinel, A1 z první přihrává do středu na naběhnutého hráče B1, který bez přípravy střelou zakončuje akci. Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-C, B-A, C-B

Varianty:

– více nahrávek před zakončením

– hráč C3 jde po nahrávce clonit brankáři

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 146 „Střela z první“

Popis:

Hráč A1 vysílá do rohu dlouhou přihrávku na sprintujícího hráče B1, ten z první míček vrací do středu, kam si A1 naběhl a z první střílí na bránu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– kuželem můžeme vymezit vzdálenost střelby

– A1 si může ještě narazit míček s B2

– B1 může jít dorážet střelu A1

– A1 si může ještě jednou narazit míček s B1

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 147 „ Střela o lavičku“

Popis:

Hráč A1 nahrává hráči B1 a vybíhá na střed. B1 ihned nahrávku do běhu vrací, A1 zpracuje, vede míček a nahrává jednomu z hráčů 5, který prvním dotykem vysílá střelu o lavičku. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– A1 si může ještě jednou narazit míček s B1 nebo B2

– A1 si může ještě navíc narazit míček s hráčem A6

– můžeme přidat hráči A1 otočku nebo jiný úkol

– hráč A6 může před lavičkou clonit brankáři

Změníme orientaci cvičení

cv. 148 „Dvě střely“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, střílí po přihrávce nahrávače N. Ihned poté zakončuje zpoza brány hráč B6. Dále začínají hráči A2 a B7.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– A1 si může s N navíc narazit míček (či  s B7)

– B6 může zakončit z libovolné strany

– B6 může ještě nahrát A1 (situace 2 na 0)

– A1 může bránit hráči B6 (situace 1 na 1)

Pravidelně střídáme nahrávače

Změníme orientaci cvičení


cv. 149 „Opakovaná střelba“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku, dostává přihrávku od hráče C1, který po vyběhnutí dostal míček od hráče B1. A1 z první střílí na bránu, běží dál a dostává druhou přihrávku od C1, který opět dostal míček od B1. A2 podruhé střílí na bránu. Dále začínají hráči A2, B2, C2.

Rotace:

A-C, C-B, B-A

Varianty:

– blafák místo druhé střely

– různé způsoby střel (první a druhé)

– C1 běží dorážet druhou střelu A1

Změníme orientaci cvičení

cv. 150 „Střely po nahrávkách“

Popis:

Hráč A1 vybíhá pozadu bez míčku, dostává přihrávku od hráče A2, otáčí se, zadovkou mu míček vrací a nabíhá si do středu, kam dostává přihrávku do běhu od hráče B1. A1 prvním dotykem střílí, běží dál, dostává nahrávku od hráče A4, podruhé střílí. Dále už pokračuje hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– blafák místo druhé střely

– různé způsoby střel (první a druhé)

– po druhé přihrávce si A1 může narazit s B4


cv. 151 „Střely po nahrávkách“

Popis:

Hráč C1 přihrává hráči B1, ten mu míček vrací, oba dva vybíhají, C1 posílá nahrávku B1 do běhu, ten míček zpracovává a zadovkou nahrává do běhu nabíhajícímu hráči A1, který po vedení míčku střílí na branku. B1 dále běží, dostává nahrávku od C2 a taktéž střílí na bránu. Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-B, B-C, C-A

Varianty:

– A1 může místo střely přihrát C1 (situace 2 na 0)

– C1 může bránit hráče A1 ve střelbě (1 na 1)

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 152 „Střely z první“

Popis:

Hráč A1 nahrává hráči C1 a vybíhá do středu hřiště, kam dostává nahrávku od vyběhnuvšího hráče B1. A1 bez přípravy střílí na bránu, B1 běží směrem k bráně a dostává do běhu přihrávku od C1, který vedl driblingem pozadu míček. B1 taktéž střílí bez přípravy na bránu. Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace:

A-B, B-C, C-A

Varianty:

– C1 provádí otočky, vede míček slalomem atd.

– A1 po střele dobíhá k bráně dorážet střelu B1

Změníme orientaci cvičení


cv. 153 „Tři střely“

Popis:

Hráč B1 vysílá nahrávku do běhu hráči C1, který z pohybu střílí na bránu. Dále hráč A1 nahrává do běhu hráči B1, který také vybíhá a následně střílí. A1 po nahrávce také vybíhá směrem k bráně, zpracovává nahrávku od hráče C2 a z pohybu zakončuje střelou na bránu. Dále začínají hráči A2, B2 a C2.

Rotace: A-B, B-C, C-A

Varianty:

– hráč A1 zakončuje blafákem v brankovišti

– hráč C1 po střele cloní brankáři

– hráč B1 si může narazit s C1 (situace 2 na O)

Změníme orientaci cvičení

cv. 154 „Střela z první – timing“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, provádí otočky kolem kuželů dle nákresu a nahrává hráči B1, který vybíhal souběžně s ním bez míčku. B1 provádí pozadu otočku kolem kuželu a přihrává hráči A1 do běhu mezi kužely. A1 střílí z první na bránu. Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– jiné typy překážek na přenášení míčku, podlézání, akrobatické prvky apod.

– A1 si před střelou může ještě narazit míček s B2

Změníme orientaci cvičení

 


cv. 155 „Tečovaná střela“

Popis:

Hráč A1 přihrává do běhu nabíhajícímu hráči B1 a obíhá bránu, v brankovišti cloní ve výhledu brankáři. B1 po oběhnutí kuželu vysílá polovysokou střílenou nahrávku vhodnou pro tečování A1.

Dále začínají hráči A2 a B2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– kolem kuželu otočka

– B1 si může před střelou narazit míček s hráčem A2

– různé způsoby vedení míčku před střelou

Změníme orientaci cvičení

cv. 156 „Vykláněčky“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, teprve před překážkou se ji vyhne z libovolné strany a těsně vedle boku překážky vysílá střelu. Hned poté vybíhá hráč B1. Dále hráč A2.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– souběžně na dvě branky

– vysoká překážka, za kterou hráč není vidět

– těsně před „vykláněčkou“ provést rychlou otočku

– dvě překážky vedle sebe, hráč si může vybrat

– různé způsoby vedení míčku


cv. 157 „Střely o lavičku“

Popis:

Souběžně vybíhají hráči A1 a B1 s míčkem směrem k brance, vysílají střelu z běhu o lavičku (položený stůl, švédskou bednu apod.) na bránu. B1 vystřelí díky kratšímu výběhu dřív než A1. Dále vybíhají A2 a B2.

Rotace: A-B, B-A

Varianty:

– hráči si při výběhu vymění míček

– hráči vybíhají bez míčku, dostávají přihrávku (A2,B2)

– různé způsoby vedení míčku

– navíc otočka či slalom

– kužely můžeme vymezit vzdálenost střelby

Změníme orientaci cvičení

cv. 158 „Dorážka přes lavičku“

Popis:

Hráč A1 nahrává hráči B1 a vybíhá směrem k bráně. B1 nahrává A1 o položenou lavičku a A1 prvním dotykem střílí přes lavičku do brány.

Dále začíná hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– hráč  B1 může sám vystřelit přes lavičku

– hráč A1 provádí před dorážkou otočku apod.

– dvě branky vedle sebe

– hráč A1 si může o lavičku ještě sám jednou přihrát

cv. 159 „Střela z první o lavičku“

Popis:

Hráč A1 vybíhá s míčkem, přihrává nahrávači N1, který mu míček vrací a A1 z první střílí do položeného stolu (švédské bedny), který míček odrazí na bránu. Dále začíná hráč B1.

Rotace:

A-B, B-A

Varianty:

– hráč může vystřelit zleva i zprava

– hráč může vystřelit i přímo bez odrazu

– různé způsoby střelby

– různé způsoby vedení míčku

Pravidelně střídáme nahrávače

cv. 160 „3 brány“

Popis:

Hráč A1 vybíhá bez míčku kolem kuželu, z první zakončuje na branku 1 po přihrávce hráče B5, běží dle nákresu kolem druhého kuželu, dostává nahrávku od hráče A2 a střelou z první zakončuje na branku 2, dále dostává přihrávku výhozem od brankáře, obíhá třetí kužel a provádí samostatný nájezd na branku 3. Dále začíná hráč A2.

Rotace: 1-6, 6-5, 5-4, 4-3, 3-2, 2-1

Varianty:

– různé způsoby běhu

– různé způsoby střelby (první a druhé)

Nezapomeneme vystřídat brankáře

Zásobník pokračuje druhou částí ZDE.

 

Partner webu

Partner webu