Doporučená literatura

Výběr doporučené české literatury pro trenéry

Florbal:

 • Kysel, J.: Florbal – kompletní průvodce. Praha: Grada, 2010.
 • Kysel, J., Skružný, Z.: Herní kombinace – příklady tréninkových jednotek. Praha: ČFbU, 2009.
 • Kysel, J.: Školní florbal – metodická příručka. JčFbU + Florbalobchod.cz: 2009.
 • Kysel, J.: Trenér florbalu licence C. Praha: ČFbU, 2013.
 • Kysel, J.: Trenér florbalu licence D. Praha: ČFbU, 2013.
 • Martínková, Z.: Florbal – praktický průvodce tréninkem mládeže. Praha: ČFbU, 2010.
 • Skružný, Z. a kol.: Florbal – technika, trénink, pravidla hry. Praha: Grada, 2005 – dotisk. (2004)
 • Skružný, Z. a kol.: Florbalový brankář. Praha: ČFbU, 2008.
 • Skružný, Z.: Herní systémy – základy hry v útoku i v obraně. Praha: ČFbU, 2010.
 • Zlatník, D., Vancl, K. a kol.: Florbal – učebnice pro trenéry. Praha: ČOS, 2007 – druhé vydání. (2001)
 • Zlatník, D.: Florbalový trénink v praxi – Herní činnosti jednotlivce. Praha: ČFbU, 2004.

 

Fotbal:

 • Bedřich, L.: Fotbal – rituální hra moderní doby. Brno: MU, 2006.
 • Brůna V., Bursová, M., Votík, J., Zalabák, J.: Fotbalová školička 4 – 6 let. Praha: Grada, 2007.
 • Buzek, M. a kol.: Trenér fotbalu „A“ UEFA licence – 1. díl – obecné kapitoly. Praha: Olympia, 2007.
 • Buzek, M., Procházka L.: Česká fotbalová škola. Praha: Olympia, 1999.
 • Fajfer, Z.: Trenér fotbalu mládeže (6-15 let). Praha: Olympia, 2005.
 • Fajfer, Z.: Trenér fotbalu mládeže 16-19 let. Praha: Olympia, 2009.
 • Frank, G.: Fotbal – 96 tréninkových programů. Praha: Grada, 2006.
 • Kollath, E.: Fotbal – technika a taktika hry. Praha: Grada, 2006.
 • Kirkendall, D. T.: Fotbalový trénink – rozvoj síly, rychlosti a obratnosti na anatomických základech. Praha: Grada, 2013.
 • Kvaček, M.: Jak trénovat nejmenší fotbalisty – abeceda pro začínající trenéry. Praha: MAC, 2002.
 • Psotta, R. a kol.: Fotbal – kondiční trénink. Praha: Grada, 2006.
 • Soukup, M.: Začínáme trénovat – mladší fotbalová přípravka do 8 let. Praha: MAC, 2002.
 • Votík, J.: Fotbal – Trénink budoucích hvězd. Praha: Grada, 2003.
 • Votík, J.: Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada, 2011 – druhé vydání. (2005)
 • Votík, J.: Trenér fotbalu „B“ UEFA licence. Praha: Olympia, 2005 – druhé vydání.
 • Votík, J.: Trenér fotbalu licence „C“. Praha: Olympia, 2003 – druhé vydání.
 • Votík, J., Zalabák, J.: Fotbalový trenér – základní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2011.

 

Hokej:

 • Bukač, L., Bukač, L. jr.: Dlouhodobý trénink mládeže (Komprehenzivní pohled). Bukač hokej: 2007.
 • Bukač, L.: Hluboká praxe a koučování hokejových dovedností. Bukač hokej: 2011.
 • Bukač, L.: Trénink herní přirozenosti. Praha: Grada, 2013.

 

 • Bukač, L.: DDA – Domácí doplňková aktivita. Bukač hokej: 2009 + 2010.

1 – Pohybová průprava a korektivní aktivity,

2 – Průprava pro herní agilitu,

3 – Průprava pro herní rychlost,

4 – Průprava pro hokejové bruslení,

5 – Průprava pro herní čtení a reagování.

 • Bukač, L.: Intelekt, učení, dovednosti a koučování. Praha: Olympia, 2005.
 • Bukač, L.: Koučování mládeže ledního hokeje. Bukač hokej: 2012.
 • Bukač, L., Studnička, P.: Dlouhodobý trénink mládeže. Praha: ČSLH, 2012.
 • Pavliš, Z. a kol.: Příručka pro trenéry – I. část (Přípravka 1.-3.třída). Praha: ČSLH, 2007.
 • Pavliš, Z. a kol.: Příručka pro trenéry – II. část (Přípravka 4.-5.třída). Praha: ČSLH,2000.
 • Pavliš, Z. a kol.: Příručka pro trenéry – III. část (Žák.kat. 6.-9. tříd). Praha: ČSLH, 2002.
 • Pavliš, Z. a kol.: Školení trenérů ledního hokeje – vybrané obecné obory. Praha: ČSLH, 2003.
 • Perič, T.: Lední hokej – trénink budoucích hvězd. Praha: Grada, 2002.
 • Šťastný, P.: Celoroční trénink síly pro hráče ledního hokeje. Praha: ČSLH, 2013.

Sportovní trénink:

 • Benson, H., Connolly, D.: Trénink podle srdeční frekvence. Praha: Grada, 2012.
 • Dovalil, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009 – třetí vydání. (2005)
 • Dovalil, J. a kol.: Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum, 2008.
 • Grasgruber, P., Cacek, J.: Sportovní geny. Brno: Computer Press. 2008.
 • Jansa, P., Dovalil, J. a kol.: Sportovní příprava – vybrané teoretické obory. Příbram: Q-art, 2007.
 • Lehnert, M., Novosad, J., Neuls, F.: Základy sportovního tréninku I. Olomouc: Hanex, 2001.
 • Neumann G., Pfutzner, A., Hottenrott, K.: Trénink pod kontrolou. Praha: Grada, 2005.
 • Martens, R.: Úspěšný trenér. Praha: Grada, 2006.
 • Perič, T., Dovalil, J.: Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.
 • Psotta, R., Velenský, M. a kol.: Základy didaktiky sportovních her. Praha: Karolinum, 2009.
 • Svoboda, B.: Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2008.
 • Suss, V., Tůma, M.: Zatížení hráče v utkání. Praha: Karolinum, 2011
 • Tvrzník, A., Rus, V.: Tréninkový deník. Praha: Grada, 2002.

Příprava dětí a mládeže:

 • časopis Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: UK FTVS.
 • Dovalil, J.: Věkové zvláštnosti dětí a mládeže a sportovní trénink. Praha: Karolinum, 1998.
 • Dvořáková, H.: Sportujeme s nejmenšími dětmi. Velké Bílovice: TeMi, 2009.
 • Dvořáková, H.: Školáci v pohybu. Praha: Grada, 2012.
 • Galloway, J.: Děti v kondici. Praha: Grada, 2007.
 • Kaplan, A., Bartůňek, D., Neuman, J.: Skáčeme, běháme a hrajeme si…Praha: Portál, 2010 – 2. vydání.
 • Krištofič, J.: Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006.
 • Kučera, M., Kolář, P.: Dylevský, I.: Dítě, sport a zdraví. Praha: Galén, 2011.
 • Perič, T.: Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: Grada, 2004.
 • Perič, T.: Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2012 – třetí vydání. (2004, 2008)
 • Perič, T. a kol.: Sportovní příprava dětí 2 – zásobník cvičení. Praha: Grada, 2012.
 • Perič, T.: Výběr sportovních talentů. Praha: Grada, 2006.
 • Suchý, J., Perič, T.: Identifikace sportovních talentů. Praha: Karolinum, 2011.
 • Tůma, M., Tkadlec, J.: Hry s míčem pro děti. Praha: Grada, 2010 – druhé vydání. (2004)
 • Tvrzník, A., Rus, V.: Tréninkový deník mladého sportovce. Praha: Grada, 2001.
 • Uhrová, R.: Cvičení dětí s rodiči. Praha: Grada, 2010.
 • Velenský, M.: Pojetí basketbalového učiva pro děti a mládež. Praha: Karolinum, 2008.
 • Volfová, H., Kolovská, I.: Předškoláci v pohybu. Praha: Grada, 2008.
 • Volfová, H., Kolovská, I.: Předškoláci v pohybu 2. Praha: Grada, 2009.
 • Volfová, H., Volfová, M.: Pohybové hrátky v netradiční dny. Praha: Grada, 2009.
 • Volfová, H., Kolovská, I.: Předškoláci v pohybu 3. Praha: Grada, 2011.
 • Zacha, P.: Jak vychovat šampiona – 1.díl. Pavel Zacha: 2013.

 

Strečink a kompenzační aktivity:

 • Albrechtová, K.: Strečink. Praha-Plzeň: Pavel Dobrovský – Beta, 2006.
 • Alter, M.: Strečink – 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. Praha: Grada, 1999.
 • Blahušová, E.: Pilates pro rehabilitaci. Praha: Grada, 2010.
 • Bursová : Kompenzační cvičení pro fotbalisty. Praha: Olympia, 2003.
 • Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Praha: Grada, 2005.
 • Buzková, K.: Strečink. Praha: Grada, 2006.
 • Dostálová, I., Miklánková, L.: Protahování a posilování pro zdraví. Olomouc: Hanex, 2005.
 • Nelson, A. G., Kokkonen, J.: Strečink na anatomických základech. Praha: Grada, 2009.

Kondiční příprava:

 • Blahušová, E.: Pilates a jóga pro sportovce. Praha: Olympia, 2008.
 • Doležal, M., Jebavý, R.: Přirozený funkční trénink. Praha: Grada, 2013.
 • Jarkovská, H., Jarkovská, M.: Posilování s náčiním 306krát jinak. Praha: Grada, 2009.
 • Jarkovská, H., Jarkovská, M.: Posilování s vlastním tělem 417krát jinak. Praha: Grada, 2005.
 • Jarkovská, H.: Posilování – kondiční kruhový trénink. Praha: Grada, 2010.
 • Jebavý, R., Zumr, T.: Posilování s balančními pomůckami. Praha: Grada, 2009.
 • Jebavý, R., Doubravský, P.: Posilování s medicinbaly. Praha: Grada, 2011.
 • Krištofič, J.: Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.
 • Krištofič, J.: Kondiční trénink. Praha: Grada, 2007.
 • Neuman, J.: Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Praha: Portál, 2003.
 • Osten, P.: Osobní trenér III. Praha: Grada, 2005.
 • Pavluch, L., Frolíková, K.: Osobní trenér. Praha: Grada, 2004.
 • Strakoš, J., Valouch, V.: Osobní trenér II. Praha: Grada, 2004.
 • Tlapák, P. : Tvarování těla pro muže i ženy. Praha: ARSCI, 2006 – páté vydání.
 • Vavák, M.: Volejbal – kondiční příprava. Praha: Grada, 2011.

 

Sportovní psychologie:

 • Gallwey, T.: Inner game of tennis – mentální stránka vrcholového výkonu. Praha: Management press, 2011.
 • Hošek, V., Kobylka, J., Slepička, P.: Průvodce psychologií sportu. APS – Multiprint, s.r.o., 2004.
 • Jelínek, M., Kabošová, M.S.: Skrytá cesta k vítězství. Praha: Gutenberg/Eminent, 2003.
 • Jelínek, M., Hůrková, M.: Strach je přítel vítězů. Plzeň: Starý most, 2011.
 • Orlick, T.: Na cestě k vítězství. Brno: Cpress, 2012.
 • Seiler, R., Stock, A.: Psychotrénink ve sportu i v životě. Praha: Olympia, 1996.
 • Slepička, P.: Psychologie koučování. Praha, Olympia, 1988.
 • Slepička, P., Hošek, V., Hátlová, B.: Psychologie sportu. Praha: Karolinum, 2006.
 • Tod, D., Thatcher, J., Rahman, R.: Psychologie sportu. Praha: Grada, 2012.

 

Běžecká literatura:

 • Jeřábek, P.: Atletická příprava. Praha: Grada, 2008.
 • Kaplan, A., Válková, N.: Atletika pro děti, jejich rodiče, učitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009.
 • Kolektiv autorů: Abeceda atletického trenéra. Praha: Olympia, 2003.
 • Millerová, V., Hlína, J., Kaplan, A., Korbel, V.: Běhy na krátké tratě. Praha: Olympia, 2001.
 • Tvrzník, A., Soumar, L., Soulek, I.: Běhání. Praha: Grada, 2012 – druhé vydání (2004).

 

Sportovní výživa:

 • Clarková, N.: Sportovní výživa. Praha: Grada, 2009 – druhé vydání. (2000)
 • Fořt, P.: Sport a správná výživa. Praha: Ikar, 2002.
 • Fořt, P.: Výživa a sport. Praha: Olympia, 1990.
 • Konopka, P.: Sportovní výživa. České Budějovice: Kopp, 2004.
 • Mach, I.: Doplňky stravy. Praha: Grada, 2012.
 • Maughan, R. J., Burke L.M.: Výživa ve sportu. Praha: Galen, 2006.

 

Ostatní:

 • Colvin, G.: Talent nerozhoduje. Brno: Computer press, 2010.
 • Doležalová, R., Pětivlas, T.: Kinesiotaping pro sportovce. Praha: Grada, 2011.
 • Kobrová, J., Válka, R.: Terapeutické využití kinesio tapu. Praha: Grada, 2012.
 • Stackeová, D.: Relaxační techniky ve sportu. Praha: Grada, 2011.
 • Tepperwein, K.: Mentální trénink. Olomouc: Fontána, 2009.
 • Whitmore, J.: Koučování – rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Praha: Management Press, 2009.
 

Partner webu

Partner webu