LICENCE „B“

Právě byly vyhlášeny termíny konání studia trenérské licence „B“. Pokud jste vlastníkem licence „C“ a toužíte po rozvíjení svých trenérských dovedností, neváhejte se přihlásit.

Studium trenérské licence B v sezoně 2012/2013

Školení trenérů licence B je akreditováno MŠMT ČR v rozsahu 150 vyučovacích hodin. Je rozděleno na obecnou a speciální část, ale obsahově navazuje na nižší úroveň trenérské licence. V obecné části se podrobněji věnuje sportovnímu tréninku (50 vyučovacích hodin) a ve speciální se zaměřuje na herní kombinace a herní systémy pro různé věkové kategorie (100 vyučovacích hodin). Úspěšným absolventům je vystaveno osvědčení, které opravňuje požádat o vystavení živnostenského listu v oblasti poskytování sportovních služeb (vázaná činnost).

Žadatel o studium musí doložit minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Pokud požadované vzdělání trenér nemá, je možné absolvovat kurz Všeobecný základ pro nematuranty, který pořádá FTVS UK.

Studium je rozděleno do čtyř konzultací (prodloužený víkend), z nichž dvě jsou zaměřeny na obecné obory studia a dvě na specializaci, dále na samostudium, tvorbu Závěrečné práce a závěrečné zkoušky. Konzultace jsou rozloženy tak, aby minimálně zasahovaly do florbalové sezony 2012/2013 a účastníci se mohli věnovat své práci v klubech. Úspěšný absolvent se musí zúčastnit všech konzultací (povinná docházka), splnit podmínky testů – písemný test z obecných oborů, písemný test z HČJ, písemný test z florbalové specializace. Dále musí vypracovat Závěrečnou práci, jejíž zadání se dozví na poslední konzultaci v červnu 2013 a složit Závěrečné zkoušky spojené s obhajobou práce.

Garantem výuky obecných oborů je Trenérská škola FTVS UK, která také vypisuje termíny a organizuje výuku, garantem florbalové části je metodický úsek ČFbU.

Probíhají zároveň jednání o možnosti zúčastnit se výuky obecných oborů na FTK UP Olomouc pro zájemce převážně z Moravy. Bohužel FTK zatím nemá určen termín výuky.

Termíny konzultací:

1. konzultace 7.-9.9.2012 obecné obory, Praha FTVS UK
2. konzultace 21.-23.9.2012 obecné obory, Praha FTVS UK
3. konzultace 16.-18.5.2013 specializace
4. konzultace 6.-8.6.2013 specializace

Závěrečné zkoušky – září 2013

Přihlášky: nejpozději do 10.6.2012 v systému FIS

Výše účastnického poplatku je 7.000,-Kč; v případě, že trenér ukončí studium v prvním řádném termínu v září 2013, má možnost požádat o dotaci na studium až do výše 50% zaplacené částky

Kontaktní osoba: Zdeněk Skružný, 777 023 012; skruzny@cfbu.cz


Další informace a materiály, týkající se studia trenérské licence „B“ naleznete i našich stránkách v menu „Jak získat licenci“. Tzn. informace zde a materiály (zatím neoficiální) zde.

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu