KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO FLORBAL 3.

V této části pokračujeme testy na zjištění případných dysbalancí. V předchozím článku byly popsány testy vztahující se k oblasti hlavy, krku a trupu, nyní následují testy svalů v oblasti pánve.

2.2.2 Oblast pánve

V této oblasti se dysbalance projevují zvětšeným prohnutím beder a vyklenutým břichem. Pánev také může být z pohledu zepředu nakloněná na jednu stranu. Zkrácené bývají svaly v oblasti beder a ohýbače kyčlí (svaly na přední straně pánve). Oslabené bývají břišní a hýžďové svaly.

dolnizkrizenysyndrom hyperlordoza

Orientační test na zjištění odchylek v oblasti beder:

 • testovaný stojí zády u stěny v uvolněném postoji
 • při pohledu z boku, pokud jsou bedra od stěny vzdáleny více jak 4cm, jedná se o typickou svalovou nerovnováhu v oblasti beder (tzn. především zkrácení hlubokých svalů v oblasti dolní části zad a ohybačů kyčelního kloubu)

stojprohnuti

Test hlubokých svalů dolní části páteře:

 • testovaný sedí na židli, stehna s trupem svírají pravý úhel
 • testovaný provede předklon trupu
 • v průběhu pohybu testující přidržuje pánev testovaného a sleduje, kdy se začne pánev naklánět vpřed
 • ve chvíli, kdy se pánev začne naklánět vpřed, testovaný pohyb zastaví a testující změří vzdálenost čela od kolen
 • svaly nejsou zkrácené, pokud čelo dosáhne vzdálenosti 10 cm od kolen nebo méně

testpater
bedrapredklon1výchozí poloha

bedrapredklon2předklon

Test ohybačů kyčelního kloubu:

 • testovaný leží na zádech, hýždě má na hraně stolu
 • přitáhne obě dolní končetiny rukama k trupu a poté spustí jednu končetinu volně dolů, bedra jsou přitisknutá k podložce
 • testující sleduje úroveň stehna vzhledem k rovině stolu
 • sval není zkrácen, pokud je stehno vodorovně s úrovní stolu
 • (pokud je spuštěná noha málo pokrčená v koleni – má tendenci se narovnávat, je zkrácen sval na přední straně stehna)
 • (vybočuje-li koleno spuštěné nohy stranou, je zkrácen sval na boční straně stehna)

testohybaceflexorykycleokv pořádku

flexorykyclekozkrácené

Test břišního svalstva:

 • testovaný provede sed leh
 • nohy jsou pokrčené, ruce v týl, při pohybu nahoru jsou chodidla a bedra stále v kontaktu s podložkou
 • pohyb je zahájen předklonem hlavy a poté je páteř pomalu obratel po obratli odvíjena od podložky, až se dosáhne polohy sedu
 • oslabení břišních svalů se projevuje těmito příznaky:
  • cvik není vůbec možné provést (ani s pažemi podél těla)
  • v průběhu pohybu dochází k nadzvednutí chodidel a narovnávání nohou
  • pohyb je proveden s rovnou páteří a zakloněnou hlavou
  • v určité fázi pohybu se objeví prudké škubnutí

testbricho

brisnisvaly1výchozí poloha

brisnisvaly2začátek

brisnisvaly03průběh

brisnisvaly3konec

Test hýžďového svalu:

 • testovaný je v poloze na čtyřech, paže jsou opřeny o předloktí
 • testovaný zanoží pokrčenou nohu, nemělo by docházet k prohnutí v bedrech a pohybu nohy směrem do strany
 • pokud není hýžďový sval oslabený, je možné zanožit nohu tak, aby byla v prodloužení zad

testhyzde
hyzdeokdobře

hyzdekošpatně

V další části navážeme na testy a podíváme se na oblast dolních končetin.


Vítězslav Carda, PaedDr. Zdeněk Kopřiva
Obrázky: Kopřivová J., Kopřiva Z.: Vyrovnávací cvičení
www.precisionnutrition.com
Zuzana Klementová

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu