KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO FLORBAL 2.

V druhé části seriálu o kompenzačních cvičeních pokračujeme v rozboru příčin nevhodného zatěžování organismu z hlediska svalové nerovnováhy. Následují obrázek vám ukáže schéma  potíží vedoucích v konečném důsledku ke snížení výkonnosti hráčů.

 

schema postupu poruch

 

2. Příčiny

Z výše uvedeného obrázku vyplývá následující:

Každý hráč by si měl uvědomit, že jeho výkonnost závisí na jeho životním stylu. Tzn. kvalita stravy, pitný režim, dodržování denního režimu apod. Velice důležité z hlediska sportovní výkonnosti je udržovat pohybový systém v co největší harmonii. Jakákoli svalová nerovnováha vyvolá okamžitou odezvu v celém organismu.

Každý hráč je v průběhu florbalového tréninku nucen ke specifickému držení těla (předklon s vytočením na stranu držení hole, krátké sprinty, prudké změny směru a fyzický kontakt mezi hráči atd.). To v konečném důsledku vede ke vzniku svalů oslabených a zkrácených. Důsledkem toho dochází k nevhodnému funkčnímu zatížení s dalšími dopady. Konečným výsledkem řetězení problémů může být až předčasné ukončení kariéry sportovce z důvodu neustálých a opakovaných zranění, nebo vleklých a vracejících se obtíží.

2.2.  Testy pro zjištění zkrácených a oslabených svalů

V následující části vám předložíme jednoduché návody jak si můžete otestovat jednotlivé části těla z hlediska uvedených svalových dysbalancí.

2.2.1. Hlava, krk, trup (vrchní část)

V této oblasti se dybalance projevují předsunem hlavy, zvětšeným prohnutím krční páteře, povytažením a vysunutím ramen dopředu a zakulacením horní části zad. Zkrácené bývají svaly na zadní části krku, prsní svaly a horní část trapézových svalů. Oslabené bývají svaly na přední části krku, mezilopatkové svaly a dolní část trapézových svalů.

hornizkrizenysyndrom

 

Test ohnutí hlavy:

 • testovaný leží na zádech, paže má volně podél těla
 • testovaný zvolna ohýbá hlavu

testohnutihlavy

 • správný průběh a rozsah pohybu (nezkrácené svaly na zadní straně krku a neoslabené svaly na přední straně krku) se pozná podle plynulého odvíjení hlavy od podložky, při kterém se brada nejkratší cestou přiblíží k hrudníku (měla by se v této poloze udržet bez známky třesu po dobu 20 sekund), pozor na zvedání ramen v průběhu překlápění hlavy

testohnutihlavyok1flexekrkok

 • špatný průběh je takový, kdy pohyb začne předsunem hlavy, což signalizuje oslabení svalů na přední části krku

testohnutihlavyko

flexekrkko

Test na odhalení problémů v oblasti šíje:

 • testovaný sedí vzpřímeně a provádí úklon hlavou, pohybuje se pouze hlava, trup i ramena zůstávají v klidu
 • testující sleduje rozsah pohybu
 • sval (horní část trapézového svalu) není zkrácený, pokud testovaný provede úklon bez výrazného úsilí aspoň do úhlu 40°

testuklonhlavy

uklonkrkok2

Test prsních svalů:

 • testovaný leží na zádech u hrany testovacího stolu v poloze s pokrčenými koleny (pokrčení zamezí prohýbání v bedrech)
 • testovaný předpaží jednu končetinu a pomalu ji nechá padat do vzpažení (neohýbá ji v lokti)
 • testující sleduje rozsah pohybu
 • sval není zkrácený, pokud nadloktí dosáhne bez většího úsilí aspoň hrany stolu (paže je rovnoběžně se stolem)

testprsnisval

prsnisvalok

Test mezilopatkových svalů:

 • testovaný zaujme polohu leh na břiše, čelo má na podložce a ruce opřeny před rameny (prsty rukou směřují mírně k sobě)
 • testovaný provede klik s následným přechodem zpět do výchozí polohy
 • páteř by měla být po dobu pohybu v rovině, nemělo by docházet ke zkroucení – prohnutí v oblasti beder a vyklenutí v oblasti hrudníku
 • testující sleduje hlavně oblast lopatek, kdy v případě, že svaly jsou v této oblasti oslabené dochází k odlepení lopatky od hrudníku (to se případně nejvíce projeví při pohybu z horní polohy kliku zpět dolů)

testlopatkylopatkaodlepeni

IMG_20140801_175538299dobře

vzporkošpatně

Test upažení:

 • testovaný sedí vzpřímeně a zvolna upaží jednou končetinou
 • testující sleduje průběh pohybu a zapojení svalů
 • v pořádku je, když pohyb začíná pouze v ramenním kloubu aktivitou ramenního svalu a k dalším pohybům nedochází
 • špatné provedení je, když pohyb začíná úklonem trupu na opačnou stranu, nebo pokrčením a zvednutím ramen

testupazeni

ramenookdobře

ramenoko1špatně

ramnoko2špatně

V další části navážeme na testy a podíváme se na oblast pánve.


Vítězslav Carda, PaedDr. Zdeněk Kopřiva
Obrázky: Kopřivová J., Kopřiva Z.: Vyrovnávací cvičení
www.precisionnutrition.com
www.dietanddumbbells.com
Zuzana Klementová

 
Komentáře
3 komentáře k “KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ PRO FLORBAL 2.”
 1. Pepe napsal:

  No já nevim, ale ten vzpor ležmo ve „správné“ variantě mi moc správný nepřijde. Svěšená hlava, podsazení pánve mi přijde taky pokluhávající, … Chtělo by to lepší model, ale těch je jako šafránu. Btw. na škole mi říkali, že se to má „vyšetřovat“ bez trika 😉
  Kdy budou konkrétní cviky??

   
  • VC napsal:

   Testy slouží k obecnému posouzení, snažili jsme se vše popsat jednoduše tak, aby každý i bez velkých znalostí mohl získat nějaký orientační výsledek. Tomu odpovídají i fotky, kde jsme se snažili čtenářům ilustrovat to, jak by to asi mělo vypadat a ne vždy o naprosto dokonalé pozice.
   Kdy budou konkrétní cviky nevím, bude záležet jak rychle se nám podaří zpracovat části před tím.

   V.Carda

    
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu