Základní příručka pro rozhodčí – část 2. – Utkání

Kapitola 2

2.8 Povinné vybavení rozhodčích

 • oblečení dle specifikací národních unií/federací či IFF (triko, šortky, podkolenky)
 • sálová obuv (pokud možno černá)
 • píšťalka vhodná pro použití ve vnitřních prostorách (středně velká píšťalka)
 • metr
 • červená karta
 • pravidla florbalu (pro nahlédnutí v přestávkách, nikdy během hry)

2.9 Volitelné vybavení rozhodčích

 • tepláková souprava (bez log a znaků klubu)
 • tužka a papír
 • zápis o utkání
 • výplatní listina rozhodčích
 • páska na vyznačení brankoviště, prostor pro střídání atd.
 • pomůcka pro měření zahnutí čepele

2.10 Příprava na utkání

1) Příchod

Rozhodčí by měl přijít na utkání uvolněný, v dobré kondici a v klidném rozpoložení. Příjezd by si měl naplánovat tak, aby na utkání dorazil minimálně 60 až 30 minut před utkáním. Oblečen by měl být v neutrálním civilním oděvu. O svém příjezdu rozhodčí informuje pořadatele a najde a zajistí si místo na převlečení. Představí se oběma týmům, aby věděli, že pod úborem rozhodčího se také skrývá lidská bytost.

2) Standardní postupy před začátkem utkání

Rozhodčí zkontroluje hřiště, čáry, branky, mantinely a případné nebezpečné předměty v blízkosti hrací plochy. To je zapotřebí udělat v dostatečném předstihu před začátkem utkání, protože úprava těchto věcí obyčejně trvá déle, než se na první pohled může zdát (případná úprava je na pořadatelích, není úkolem rozhodčího).
Branky zkontroluje rozhodčí znova po skončení rozcvičení týmů, protože se zde mohou objevit nové problémy.
Rozhodčí zkontroluje zápis o utkání.
Rozhodčí provede vlastní rozcvičení mimo hřiště.

3) Kontrola vybavení

Rozhodčí zkontroluje vybavení hráčů a to, zda na sobě nemají nic, co by mohlo způsobit zranění (řetízky, náušnice atd.).

2.11 Utkání

1) Rozhodčí jako lídr:

 • Rozhodčí se snaží být přesný a vyzařovat jistotu v tom co dělá.
 • Oba rozhodčí spolu na hřišti udržují navzájem oční kontakt.
 • Rozhodčí je vždy pozitivní.
 • Pokud to situace vyžaduje, rozhodčí nesmí mít strach ukázat, že je také jen člověk.
 • Rozhodčí je vždy ve střehu a používá zdravý rozum.
 • Rozhodčí na hrajících týmech záměrně nehledá chyby.
 • Rozhodčí zajišťuje, aby se na hřišti nevytvářely masové shromáždění.

2) Komunikace:

 • Rozhodčí je klidný, pevný v úsudku a v komunikaci s ostatními neodbíhá od tématu a drží se pointy.
 • Pokud se rozhodčího na něco ptá někdo jiný než kapitán, rozhodčí volí jen krátkou odpověď. Pokud je vyžadována delší odpověď, odvolá se rozhodčí na to, že vše vysvětlí o přestávce.

3) Pískání, pohyb a signály

 • Písknutí musí být jasné a jednoznačné.
 • Signály musí být jasné a jednoznačné.
 • Při pískání rozhodčí nechodí, ale běhá! Avšak rozumně, aby nevyčerpal všechnu svou energii zběsilým pobíháním dokola.

2.12 Přestávky

 • Rozhodčí nezůstává na hřišti, ale odchází do šatny, aby si odpočinul a změnil prostředí.
 • Nikdy nesedí o přestávce na mantinelu.
 • Nikdy o přestávce nemluví s diváky.
 • Diskuze s hráči či představiteli týmů neprovádí na hřišti, ale vždy mimo hřiště.
 • O přestávce si oba rozhodčí mezi sebou zhodnotí průběh třetiny.

2.13 Po utkání

 • Rozhodčí se zúčastní závěrečné ceremonie.
 • Dohlíží na případné možné konflikty či potyčky mezi týmy, které by mohly vzniknout po skončení utkání.
 • Do zápisu uvede poznámky k zápasu (pořádání, vybavení hráčů atd.).
 • Podepíše zápis o utkání, dá kopie týmům a poděkuje za spolupráci pořadatelům (pokud je to nutné, podepíše zápis v klidu v šatně).
 • Pokud bude zapotřebí vyřešit nějaká disciplinární rozhodnutí, diskuzi na toto téma svolá rozhodčí do šatny a to nejdříve 15 minut po skončení utkání (rozhodčí má právo na 15 minutovou přestávku po skončení utkání). O diskuzi rozhodčí informuje všechny zainteresované strany.

Vítězslav Carda
Foto: IFF
Zdroj: IFF

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu