Základní příručka pro rozhodčí – část 3. – Signály rozhodčích, Pohyb po hřišti

Kaptiola 3,4

3. Signály rozhodčích

Signály rozhodčích jsou nepostradatelnou součástí hry. Rozhodčí, jenž správně řídí hru, všechny signály dobře zná a ví, jak a kdy je použít. Signály slouží k tomu, aby týmy a diváci věděli proč rozhodčí pískl, či udělal nějaké rozhodnutí. Avšak špatně provedené signály, či příliš mnoho různých signálů, může naopak hráče a trenéry mást a rozčilovat je.

Základní pravidlo zní, že rozhodčí vždy prvně ukáže směr, kterým se bude hrát a až teprve potom nějaký vysvětlující signál. Pokud je přestupek zcela zřetelný, je na zvážení rozhodčího, zda je nutné přidávat signál. Při vyloučení hráče, signál ale vždy ukazuje.

Signály video:

 

4. Pohyb a postavení na hřišti

4.1 Pohyb po hřišti

Pozn. – aby se rozhodčí dokázal dobře a správně pohybovat po hřišti, musí mít dobrou kondici.

Základní rozdělení hřiště:

basicdistribution

 • rozhodčí po celou dobu dodržují diagonální rozestavení, což jim pomáhá zachytit rychlé tempo hry a náhlé zvraty
 • v situacích, které se odehrávají blízko brány, musí jeden rozhodčí vždy stát v takové pozici, aby viděl brankovou čáru
 • rozhodčí se vyvarují toho, aby byli příliš blízko hráčům, či se jich dokonce dotýkali

basicdiagonalAobr. – základní diagonální postavení

Vhazování na středu:

faceoffcenterdot

 • rozhodčí 1 se postaví tak, že je v očním kontaktu s časomírou, zároveň zkontroluje, zda jsou připraveni brankáři a jestli je na hřišti správný počet hráčů
 • rozhodčí 2 zkontroluje hráče na buly a poté od nich odstoupí směrem k mantinelu
 • pokud je vhazování po vstřeleném brance, rozhodčí 2 stojí tak, že je v prostoru před lavičkou týmu, který branku vstřelil
 • rozhodčí si navzájem dají signál, že vše je připraveno a rozhodčí 2 pískne (na signálech jsou předem domluveni)

faceoffcenterlineobr – vhazování na středu

Vhazování v rohu:

faceoffcorner

 • rozhodčí 1 je postaven tak, aby viděl brankovou čáru a přitom nemusel stát před hráči (pokud to je možné, tak si stoupne za mantinel)
 • rozhodčí 2 se postaví do takového místa, odkud může kontrolovat situaci před bránou a v případě rychlého protiútoku na pohyb hráčů reagovat
 • rozhodčí 1 pískne

faceoofcornerAobr – vhazování v rohu A

faceoffcornerBobr – vhazování v rohu B

Vhazování na středu u mantinelu:faceoffcenterside

 • rozhodčí 2 se postaví tak, aby měl pod kontrolou vhazování, zároveň ale nezavazel hráčům a neblokoval případný útok
 • rozhodčí 1 je na druhé straně v takové pozici, aby se mohl rychle pohybovat ve směru případných útoků
 • pokud se hraje přesilovka, rozhodčí 1 je na straně, kde hraje oslabený tým
 • rozhodčí 2 pískne buly

faceoffmiddleobr. – vhazování na středu u mantinelu A

faceoffmiddleBobr. – vhazování na středu u mantinelu B

 

Vstřelený gól

 • rozhodčí pískne gól, ukáže na branku do které byl gól vstřelen a zároveň pohledem zkontroluje druhého rozhodčího, zda není jiného názoru
 • poté rozhodčí co písknul gól, ukáže na středovou značku
 • jeden, nebo oba rozhodčí, běží k zapisovatelskému stolku a zároveň kontrolují, zda se na hřišti něco mimořádného neděje
 • jeden rozhodčí nahlásí číslo skórujícího a nahrávajícího hráče a druhý sleduje dění na hřišti
 • rozhodčí počkají na potvrzení, že informace byla zapsána do zápisu a že je vše v pořádku
 • toto je dobrá příležitost pro rozhodčí vyměnit si strany (diagonály)

goalobr. – postavení a pohyb po vstřeleném gólu (oba rozhodčí u stolku)

goalAobr. – postavení a pohyb po vstřeleném gólu (jeden rozhodčí u stolku)

Time out

timeout

 • rozhodčí, ke kterému byl vznesen požadavek na time out pískne a ukáže signál „time out“ (může také říci hráčům, že byl vznesen požadavek na time out)
 • druhý rozhodčí poté také ukáže signál „time out“, aby všichni v hale věděli, co se děje
 • oba rozhodčí běží k zapisovatelskému stolku a zároveň kontrolují dění na hřišti
 • jeden z rozhodčích informuje zapisovatele o tom, který tým požádal o time out, druhý rozhodčí kontroluje dění na hřišti
 • když jsou týmy na střídačkách, druhý rozhodčí pískne time out a ukáže signál „time out“
 • rozhodčí si musí zapamatovat, kde hra před time outem skončila, aby se poté mohlo správně pokračovat

Nájezdy

penaltyshot

 • rozhodčí 2 se postaví tak, aby mohl dokonale kontrolovat brankovou čáru a zároveň po celou dobu viděl jak hráče, tak brankáře
 • rozhodčí 1 se postaví 1 m od brankoviště, odkud může dobře sledovat, zda se míček při exekuci nevrátil
 • rozhodčí 1 stojí na straně hřiště, kde nejsou střídačky
 • rozhodčí 1 odstartuje písknutím nájezd ve chvíli, kdy je brankář a hráč připraven

penaltyshootobr. – rozmístění během nájezdu

Vyloučení

benchpenalty

 • rozhodčí pískne vyloučení a ukáže signál
 • rozhodčí zůstává na místě přestupku dokud vyloučenému hráči není zcela jasné, že on je vyloučený
 • druhý rozhodčí ukáže také signál vyloučení, čímž potvrdí, že s prvním rozhodčím souhlasí a zároveň všem v hale dá najevo, proč bylo písknuto
 • oba rozhodčí pak běží k zapisovatelskému stolku a zároveň sledují dění na hřišti
 • jeden z rozhodčích informuje zapisovatele o tom, kdo je vyloučený, na jak dlouho a za jaký přestupek
 • druhý rozhodčí kontroluje pohledem hřiště
 • rozhodčí počkají na potvrzení zapisovatele, že je vše v pořádku
 • toto je vhodná chvíle, kdy si rozhodčí mohou vyměnit strany (diagonály)
 • rozhodčí se snaží vyhnout tomu, aby probíhali klubkem hráčů, nebo zůstávali u střídaček

Zranění

injury

 • rozhodčí jde zkontrolovat, zda zraněný hráč nepotřebuje ošetřit
 • pokud ano, přivolá zdravotníka
 • oba rozhodčí se poté přesunou do neutrální zóny a sledují dění na hřišti (jako neutrální zónu zvolí místo před zapisovatelským stolkem, pokud se zranění neodehrálo zrovna zde)
 • rozhodčí mohou prodiskutovat sporné momenty hry
 • toto je vhodná chvíle, kdy si rozhodčí mohou vyměnit strany (diagonály)

Volný úder

 • rozhodčí 1 běží na místo volného úderu a ukáže, odkud se bude úder zahrávat
 • rozhodčí 2 běží k bráně, na kterou se bude úder zahrávat a postaví se v místě prodloužení brankové čáry
 • rozhodčí udržují oční kontakt, aby rozhodčí 1 mohl dát dost času rozhodčímu 2 se přesunout
 • rozhodčí 1 poté pískne rozehrání volného úderu
 • pokud volný úder zahrává bránící tým, stačí když rozhodčí 1 přiběhne na místo a ukáže rozehrání volného úderu a pak se vrátí zpět

freehitattackAobr. – volný úder útočící tým A

freehitattackBobr. – volný úder útočící tým B

freehitdefendAobr. – volný úder bránící tým A

freehitdefendBobr. – volný úder bránící tým B

Kritická místa na hrací ploše

criticalzonesobr. – kritická místa

criticalzonesAobr. – kritická místa, pohyb po diagonále

Jak se chovat u zapisovatelského stolku

secretariat

 • rozhodčí si domluví místo, kde se u stolku sejdou
 • dobrá vzdálenost od stolku je přibližně u bodu na vhazování (zapisovatelé, časoměřič, atd. nemusí slyšet, co si rozhodčí říkají)
 • jeden z rozhodčích vždy neustále sleduje hrací plochu
 • druhý komunikuje se stolkem

Jak se pohybovat poté, co byli rozhodčí u stolku

secretariatmove

 • rozhodčí, co běží na vzdálenější stranu si vybere takovou trasu, aby nemusel probíhat mezi hráči
 • rozhodčí nikdy neběží mezi oběma týmy, které jsou připraveny začít hru
 • nemá žádný smysl dávat hráčům příležitost častovat rozhodčího ostrými komentáři
 • po gólu, či nájezdu se rozhodčí staví před „pozitivní“ tým

Konflikty na hřišti

conflict

 • vždy když je to možné, tak se rozhodčí postaví mezi obě strany sváru – pouze jeden, druhý sleduje, zda se konflikt nepřenáší i někam jinam
 • druhý rozhodčí také bedlivě sleduje, koho případně vyloučí
 • pokud se jedná o větší konflikt, rozhodčí do něj nezasahují a pouze sledují hráče, které vyloučí

Konec utkání

end

 • oba rozhodčí běží na druhou stranu, než jsou střídačky
 • rozhodčí zůstávají dokud si týmy nepodají ruce a neodchází ze hřiště
 • rozhodčí by měli stát tak, aby nebyli příliš blízko hráčům
 • pokud jsou střídačky a zapisovatelský stolek na stejné straně, za neutrální stranu se považuje ta strana, kde nejsou – v takovém případě k zapisovatelskému stolku chodí jen jeden rozhodčí

Vítězslav Carda
Foto: Freidig Sportsklubb
Zdroj: IFF

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu