HRY NA MALÉM PROSTORU I/II

Hrám na malém prostoru jsme se už v jednom článku věnovali a nyní se k nim vracíme, abychom vám přinesli další inspiraci a příklady těchto užitečných her. Hry na malé prostoru jsou cvičení při kterých se využívá zmenšená hrací plocha a úměrně tomu menší počet hráčů. Pravidla a podmínky her jsou též speciálně vymyšlená nebo upravená. Cílem takových cvičení pak je zintenzivnit herní situace a rozvoj dovedností – tzn. dosáhnout opakování určité dovednosti nebo situace vícekrát za určitý daný časový úsek, než je tomu v klasických cvičeních. V klasických cvičeních, nebo při hře  se hráč k míčku dostane jen několikrát a jeho kontakt s míčkem trvá jen několik sekund (např. při hře trvající deset minut, kdy dvě pětky se stihnou vystřídat desetkrát, může mít konkrétní hráč míček v držení přibližně jednu minutu). Ve hře na malém prostoru je tento čas mnohem vyšší a navíc doprovázený i zvýšeným počtem střel na bránu, přihrávek, kontaktů s protihráčem atd.V tom je největší přínos her na malém prostoru do tréninkového procesu.

Důležitou součástí těchto her je i to, že si hráči užijí více zábavy a soutěžení mezi sebou. Naopak opomíjeným faktem je, že hry na malém prostoru mají velmi pozitivní vliv i na brankáře, protože pro ně přinášejí nové situace a podněty, než na jaké jsou zvyklí v běžných cvičeních. I brankáři se dostanou k mnohem vyššímu kontaktu s míčkem a soutěživost, kterou před sebou vidí, je motivuje k intenzivnějším výkonům.

Hry na malém prostoru podporují kreativitu a experimentování. Klasická cvičení obsahují často už předem daný výsledek, který je možné snadno odhadnout. V zápase se ale hráči potýkají s nepředvídatelnými a neplánovanými situacemi. Hry na malém prostoru napodobují situace, které se dějí v zápase a učí hráče rychle reagovat, učit se ze svých chyb a hru tvořit a ne jen jí pasivně přihlížet. Navíc jsou i velmi kondičně náročné, nutí hráče k vyšší aktivitě, nasazení a k tomu, aby proti tvrdé konkurenci soutěžili v takové rychlosti jako v zápase. Při správně zvoleném poměru zatížení a odpočinku mohou dobře sloužit jako kondiční cvičení, které nebudou hráči nenávidět, ale milovat a prosit trenéra o to, aby si mohli cvičení/hru zopakovat ještě jednou.

Florbal se stal sportem, který od hráčů vyžaduje, aby dokonale zvládali hru pod tlakem a v obtížných podmínkách. Jak jsou hráči čím dál větší, silnější a rychlejší, tak se obrazně řečeno plocha hřiště zmenšuje. Pokud se hráči naučí hrát pod tlakem na malém prostoru,  budou schopni lépe a pohodlněji realizovat své dovednosti při zápase.

Hry na malém prostoru přispívají i k rychlejšímu vývoji a srovnávání rozdílu mezi hráči stejného družstva s rozdílnou výkonností. Lepší hráči jsou schopni se ještě více zlepšovat a nezakrnět, pokud jsou dáni do soutěživých situací a slabší hráči budou do hry zapojeni mnohem více a častěji a budou mnohem rychleji zlepšovat své dovednosti, obzvláště v konkurenci silnějších hráčů.

Jelikož se snažíme napodobit podmínky při zápase, necháváme střídání ve hrách na malém prostoru poměrně krátká, asi 30 sekund, nejsou delší než typická zápasová střídání (dokonce jsou ještě kratší než střídání v zápase, protože většina her na malém prostoru vyžaduje ještě větší úsilí a zapojení, než typické střídání v zápase).

Poznámka pro trenéry – i když je to pro vás přirozené kritizovat a hledat nedostatky, je důležité nechat hráče soustředit se. Hra na malém prostoru je navržena tak, aby hráče učila kreativitě. Hráči dělají chyby a učí se z nich. Příliš mnoho kritických poznámek a pokynů od trenéra může tento proces učení a vývoj kreativity omezit, či úplně zablokovat.

Příklady her pro hráče do 8let:

Mrazík
Hraje se na půlce hřiště na honěnou. Honící hráč – Mrazík – dotykem zmrazí hráče a ten se nesmí pohybovat. Může být ale osvobozen jiným hráčem (opět třeba dotykem, nebo jiným způsobem). Hra končí, když jsou všichni hráči zmrazeni. Zaměření – běh, změny směru, týmová spolupráce.

Na honěnou s různým způsobem běhu
Hraje na půlce hřiště na honěnou, ta je rozdělana kužely ještě na další dvě poloviny, na kterých se smí běhat jen určitým způsobem (např. jen vpřed, vzad nebo bokem). Zaměření – zlepšení běžecké techniky.

d2

Rybičky na půlce
Známé cvičení, kdy se hráči (rybičky) snaží dostat z jedné strany hřiště na druhou a nebýt při tom chyceni rybářem. Kdo je chycen, stává se také rybářem. Zaměření – běh, změny směru a odvaha proniknout.

Rybičky s míčky
Stejné jako hra Rybičky, akorát každý hráč má míček a rybáři se snaží rybičkám míček vyrazit. Zaměření – běh, změny směru a odvaha proniknout v kombinaci s vedením míčku.

Škatule s míčky
Hráči běhají dokola kolem kuželů a na signál se snaží získat jeden z míčků ležících uprostřed. Míčků je vždy o jeden méně, tudíž nejpomalejší vždy vypadává, dokud nezbude jeden vítěz. Zaměření – rychlost reakce, startu.

d4

Torpédování
Skupina hráčů vyjíždí od jednoho mantinelu a snaží se dostat k druhému mantinelu skrze prostor vymezený florbalkami. Trenéři se je snaží zasáhnout hozeným míčkem. Kdo je trefen vypadává. Zaměření – běh, změny směru, start, zastavení, běh s hlavou nahoře.

d6

Trenéři versus hráči
Hráči začínají ve vymezeném prostoru. Na druhé straně jsou kužely, na kterých jsou postaveny míčky. Hráči mají za úkol míček získat a dovézt ho do startovního prostoru. Trenéři se snaží hráče vyřadit ze hry dotykem florbalky. Hra končí, pokud jsou všechny míčky ve startovním prostoru, nebo všichni hráči vyřazeni, nebo vyprší určený časový limit – např. 1 minuta. Zaměření – běh, změna směru, vedení míčku, kreativita.

d9Chaos
Rozdělíme hráče do dvou skupin. Hráči s míčky běhají ve vymezeném prostoru. Na signál si prostory vymění, nebo se přesunou do jednoho prostoru uprostřed. Zaměření – technika vedení míčku na malém prostoru, běh s hlavou nahoře.

d11

Skoky
Hráči skáčou přes florbalky různými způsoby. Zaměření – agility, stabilita, výbušnost.

d12

Příklady her pro hráče do 10let:

3 na 2
Z každého týmu začínají dva hráči před brankou + z každého týmu jeden hráč začíná u mantinelu. Trenér nastřelí míček do rohu, následuje souboj v rohu a tým, který míček získá, ho přihraje svému hráči u mantinelu, který se nyní už může zapojit do hry a následuje situace 3 na 2. Pokud bránící tým získá míček, přihrává svému hráči u mantinelu a nastává opačná situace 3 na 2 (předtím útočící hráč se vrací na mantinel). Zaměření  – přechod do útoku/obrany.

1

1 na 1
Podobné jako předchozí cvičení s tím rozdílem, že se hraje 1 na 1 a hráči v rozích se nemůžou hýbat. Hrající hráči si s nimi musí přihrát, než vstřelí gól, jinak gól neplatí.

2

Hra na zavolání
Hráči jsou rozděleni na dva týmy v různých barvách. Trenér nastřelí míček do rohu a vyvolá hráče, kteří se zapojí do hry (např. dva červení a jeden modrý, nebo tři modří a tři červení atp.). Podle toho následuje hra 1 na 1, 2 na 1, 2 na 2, 3 na 2, nebo 3 na 3.

3

Dva rohy
Branky jsou umístěny v rozích a dva týmy hrají 1 na 1, nebo 2 na 2. Ostatní hráči stojí kolem branky a odražené míčky vrací zpět do hry. Zaměření – pokrytí míčku a technika hole.

4

Branky u sebe
Hráče rozdělíme na dva týmy a hrajeme 3 na 3 (nebo i ve větším počtu). Branky postavíme zády k sobě na prostředek a skóruje se vždy do opačné branky. Hráči na půlce vracejí odražené míčky zpět. Lze i s dvěma míčky zároveň.  Zaměření – spolupráce v rychle měnících se situacích.

5

Hra s barevnými míčky
Trenér prvním zavoláním vybírá hru 2 na 2 nebo 3 na 3 a druhým zavoláním situaci – červený míček = hráči hrají na levou branku, modrý míček = hráči hrají na pravou branku, bílý míček = hrají na obě branky. Zaměření – souhra a rychlá reakce na nastalou situaci.

6

Hra se signály
Hraje se 3 na 3, nebo 4 na 4 na půlce a trenér určí na jaké signály se jak bude hrát – např. – na písknutí jen forhendem, na tlesknutí střílet jen zápěstím apod. Zaměření – rychlá reakce na nastalou situaci.

Hra s rozděleným hřištěm
Hráči jsou rozděleni na dva týmy a na bránící a útočící. Hřiště na půlce je rozděleno ještě na dvě poloviny vyznačené kužely. Hráči nesmí přes půl. Hraje se tedy na každé půlce 2 na 1 a když bránící hráč vybojuje míček, nahrává ho svým spoluhráčům na druhé straně. Zaměření – přechod do útoku, přihrávka, střelba.

8

Střelci
Branky jsou umístěny v rozích. Hraje se 2 na 2 (nebo 3 na 3) s tím, že každý tým má ještě jednoho svého střelce, který se ale nemůže hýbat, jen střílet nebo přihrávat (vzniká tak situace 3 na 2, nebo 4 na 3). Zaměření – rychlá rozehrávka.

10

V druhém dílu článku se můžete těšit na další příklady her. Pro hráče až do 18let a pro brankáře.


Vítězslav Carda

 
Přidej komentář

Partner webu

Partner webu